Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών. Υποβολές έως 31/07/2024.

Προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας»
July 10, 2024
Δωρεάν Καταχώρηση βιογραφικού με καταγραφή του βιογραφικού σας με ΒΙΝΤΕΟ, για προώθηση στην Αγορά Εργασίας
July 10, 2024

Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών. Υποβολές έως 31/07/2024.

10/07/2024

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Media – TV – Radio

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2023 – 2024, ILF consulting

No 1 Επιλογή ILF consulting

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms
Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 
Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2023 – 2024, ILF consulting
MaTs Coaching: Υπηρεσία προσωπικής σας ενημέρωσης και δυνατότητας επιδότησης
Θέλετε δωρεάν προέλεγχο και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης; Click εδώ.
Δωρεάν Καταχώρηση βιογραφικού με καταγραφή του βιογραφικού σας με ΒΙΝΤΕΟ, για προώθηση στην Αγορά Εργασίας
Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα & πρώτοι για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων και την έναρξη υποβολών τους.

Προϋπολογισμός: 62.500.000,00 €

Έναρξη: 24/05/2024

Λήξη: 31/07/2024

Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών”

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εργαζόμενους (τουλάχιστον μέσου επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων) οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν νέες προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης. (εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι).

Δικαιούχοι – Αποδέκτες της πρόσκλησης

 • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των Ινστιτούτων/φορέων αυτών)
 • Επιμελητήρια (ΝΠΔΔ) Εθνικής Εμβέλειας
 • Ενώσεις (Εθνικής Εμβέλειας) Επιμελητηρίων (ΝΠΔΔ)
 • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων Πληροφορικής (Εθνικής Εμβέλειας*)

Φορέας «Εθνικής Εμβέλειας» νοείται εκείνος που έχει μέλη σε πάνω από το 50% των Περιφερειών της χώρας

Τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούν επιλεγμένες προτεραιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που στοχεύουν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, που προβλέπονται από τους Ψηφιακούς στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr, από την 24/05/2024 έως την 31/07/2024.

Επισημάνσεις:

 • Διαδικασία επιλογής των πράξεων είναι η συγκριτική αξιολόγηση
 • Από το σύνολο των προτεινόμενων προγραμμάτων κατάρτισης κάθε Δικαιούχου, κατ΄ ελάχιστον το 75% των προγραμμάτων αυτών, θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 και των δεικτών της πρώην DESI, νυν “Digital Decade Targets”, σύμφωνα με την πολιτική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

(σχετικός πίνακας συμπεριλαμβάνεται στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης)

 • Η δράση προβλέπει ποσοστό τουλάχιστον 25% για τη συμμετοχή των εργαζομένων γυναικών
 • Μέγιστος προϋπολογισμός (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) κάθε υποβαλλόμενης πράξης = 6.000.000€.
 • Κάθε Δικαιούχος που σε διάστημα 24 μηνών από την ένταξη της πράξης του, του έχουν εγκριθεί δηλώσεις δαπανών μεγαλύτερες του 50% του εγκεκριμένου π/υ του, δύναται να αιτηθεί ως και διπλασιασμό του αριθμού των ωφελούμενων της αρχικής του πρότασης με αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή η πρόσκληση θα έχει διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η σειρά εξέτασης των αιτήσεων αύξησης π/υ καθορίζεται από τη σειρά υποβολής των δηλώσεων δαπανών.
 • Οι ενδιαφερόμενοι (ωφελούμενοι) που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στα χρονικά πλαίσια που θα ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση του Δικαιούχου για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, αφού πρώτα πιστοποιηθεί το επίπεδο δεξιοτήτων τους (μέσο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και πάνω) με τη χρήση σχετικής πλατφόρμας αξιολόγησης ψηφιακής ωριμότητας. Η πλατφόρμα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών DigComp (https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_en) και θα διατεθεί προς χρήση στους Δικαιούχους.
 • Καθώς έχουν τροποποιηθεί τα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων (συνημμένα στην παρούσα πρόσκληση), συστήνεται να δοθεί προσοχή στο Κριτήριο «2.2 Τήρηση κανόνων διαφάνειας και υιοθέτηση καλών πρακτικών για την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης», του Σταδίου Β2, αναφορικά με την επιλογή ωφελούμενων, το εκπαιδευτικό υλικό και την επιλογή εκπαιδευτών. Επίσης, να δοθεί προσοχή στα Κριτήρια «3.2 Αποτελεσματικότητα», «3.3 Αποδοτικότητα» και «4.1 Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης»
 • Η επαγγελματική συμβουλευτική και η κατάρτιση θα αποτελούν ξεχωριστό διαγωνισμό από τον διαγωνισμό της πιστοποίησης.

ΨΑ8546ΜΠΥΓ-Μ9Δ

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

No 1 Επιλογή ILF consulitng

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com