Ενίσχυση των υποδομών και δομών στήριξης της ΕΤΑΚ/ Ενίσχυση της Περιφερειακής Δομής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας – Προεργασία για νέους ανέργους 18 – 29 ετών
June 20, 2024
Δωρεάν Καταχώρηση βιογραφικού με καταγραφή του βιογραφικού σας με ΒΙΝΤΕΟ, για προώθηση στην Αγορά Εργασίας
June 20, 2024

Ενίσχυση των υποδομών και δομών στήριξης της ΕΤΑΚ/ Ενίσχυση της Περιφερειακής Δομής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

20/06/2024

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Media – TV – Radio

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2023 – 2024, ILF consulting

No 1 Επιλογή ILF consulting

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms
Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 
Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2023 – 2024, ILF consulting
MaTs Coaching: Υπηρεσία προσωπικής σας ενημέρωσης και δυνατότητας επιδότησης
Θέλετε δωρεάν προέλεγχο και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης; Click εδώ.
Δωρεάν Καταχώρηση βιογραφικού με καταγραφή του βιογραφικού σας με ΒΙΝΤΕΟ, για προώθηση στην Αγορά Εργασίας
Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα & πρώτοι για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων και την έναρξη υποβολών τους.

Με τη δράση 1.01.01 επιδιώκεται η ενίσχυση του περιφερειακού συστήματος έρευνας και καινοτομίας, η βελτίωση της θέσης της Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, καθώς και η διασύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, για την παραγωγή εμπορικά αξιοποιήσιμης έρευνας και τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Βασικό στόχο της δράσης αποτελεί η αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (ΕΣΕΕ).

Στις ενδεικτικές ομάδες πράξεων περιλαμβάνεται η Ενίσχυση της Περιφερειακής Δομής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Αφορά την ενίσχυση της Δομής στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων (ενδεικτικά για δημιουργία ικανοτήτων, παροχή εμπειρογνωμόνων, κατάρτιση εξειδικευμένων μελετών, υποστήριξη στις διαδικασίες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης). Η Δομή συμβάλλει στην εφαρμογή του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας. 

Επίσης, η Δομή, βασιζόμενη στις Περιφερειακές προτεραιότητες του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και σε καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ικανού τοπικού δυναμικού, για την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, σε κάθε δυνατό επιχειρηματικό τομέα

Προβλέπεται να αναπτύσσεται κυρίως σε τέσσερις βασικούς πυλώνες στήριξης του παραγωγικού περιβάλλοντος: 

• Ενημέρωση – πληροφόρηση – στήριξη για τις επενδυτικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

• Διαχείριση – Παρακολούθηση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΔΜ– στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) ΔΜ, 

• Στήριξη του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων, διεύρυνση σε νέες αγορές, 

• Παρακολούθηση της Απασχόλησης – σύνδεση με αγορά εργασίας και ιδίως με ευκαιρίες απασχόλησης σε επιχειρηματικές επενδύσεις στους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). 

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περίοδος υποβολής

από 28/5/2024 έως 28/6/2024

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης/ΕΦ στη διεύθυνση: ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 0, ΚΟΖΑΝΗ 50100 , εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο 

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. 

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. 

Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. 

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης (άμεση αξιολόγηση). Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω του οικείου ιστότοπου https: //www.pepdym.gr/

Περιοχή εφαρμογής

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

 

Τι χρηματοδοτείται

Η Δομή συμβάλλει στην εφαρμογή του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας. Επίσης, η Δομή, βασιζόμενη στις Περιφερειακές προτεραιότητες του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και σε καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ικανού τοπικού δυναμικού, για την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, σε κάθε δυνατό επιχειρηματικό τομέα. 

Προβλέπεται να αναπτύσσεται κυρίως σε τέσσερις βασικούς πυλώνες στήριξης του παραγωγικού περιβάλλοντος: 

• Ενημέρωση – πληροφόρηση – στήριξη για τις επενδυτικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

• Διαχείριση – Παρακολούθηση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΔΜ– στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) ΔΜ, 

• Στήριξη του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων, διεύρυνση σε νέες αγορές, 

• Παρακολούθηση της Απασχόλησης – σύνδεση με αγορά εργασίας και ιδίως με ευκαιρίες απασχόλησης σε επιχειρηματικές επενδύσεις στους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3)

Προϋπολογισμός

€ 1.200.000
• Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 1.200.000,00.€. 

• Η ΔΑ δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας https://www.pepdym.gr/

• Η ΔΑ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του Προγράμματος, και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

005 1.0

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

No 1 Επιλογή ILF consulitng

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com