ΕΣΠΑ: Επιδότηση έως 50%. «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» Υποβολές μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

ESHOP μόνο με 200€ το χρόνο
March 7, 2023
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων 8/3/2023
March 8, 2023

ΕΣΠΑ: Επιδότηση έως 50%. «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» Υποβολές μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

7/3/2023

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Media – TV – Radio

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2022 – 2023, ILF consulting

No 1 Επιλογή ILF consulting

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms
Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 
Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2021 – 2022, ILF consulting
MaTs Coaching: Υπηρεσία προσωπικής σας ενημέρωσης και δυνατότητας επιδότησης
Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα & πρώτοι για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων και την έναρξη υποβολών τους.

 

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.
Κόστος υποβολής 250 €.Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας για δωρεάν συζήτηση – προέλεγχο επιλεξιμότητας του έργου σας,  τους όρους και τις προϋποθέσεις 2106926590 ή στείλτε e-mail στο [email protected] με θέμα: Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ  μαζί με ένα τηλέφωνο ( κατά προτίμηση κινητό ) επικοινωνίας, για την αποστολή ενημερωτικού υλικού .

Συνολικός Προϋπολογισμός Δέσμης Δράσεων: 700.000.000 €

*Αξίζει να σημειωθεί ότι τηρείται σειρά προτεραιότητας, οι υποβολές είναι μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού όπως επίσης και όλες οι δραστηριότητες – ΚΑΔ είναι επιλέξιμοι, εκτός πολύ περιορισμένων μη επιλέξιμων.

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Οι αιτήσεις  χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00 

Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40%

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40%

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως και 1.000.000

Ενδεικτικά  επιλέξιμες δαπάνες

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη

Δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
  2. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού,

απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς

της (Συμβατικές Δαπάνες).

III. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης –

εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (Δαπάνες «Πράσινης

Μετάβασης»/GREEN).

  1. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα,

καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών

προορισμού).

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου

προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες, γ) προβολή και εξωστρέφεια, δ) μεταφορικά μέσα ε) υπηρεσίες

συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου στ) συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

ζ) έμμεσες δαπάνες.

Κατηγορία Δαπάνης   Δαπάνη        
ΚΤΙΡΙΑ Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις Κτίρια,

Εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

       
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μηχανήματα-Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) Παραγωγικός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Λοιπός Εξοπλισμός- Εξοπλισμός GREEN Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για   ιδιοκατανάλωση
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πιστοποίηση Προϊόντων-Υπηρεσιών-Διαδικασιών Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας Τεχνικές Μελέτες που σχετίζονται με τις δαπάνες εξοπλισμού και κτιρίου  
  Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου    
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Μεταφορικά Μέσα (GREEN)

Υποχρεωτικά ηλεκτρικά

         
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)          
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Έμμεσες Δαπάνες          

 

* Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com