Creative Europe. Υποβολές έως 31/5/2023
January 17, 2023
Horizon Europe
January 17, 2023

Erasmus+

17/1/2023

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Media – TV – Radio

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2022 – 2023, ILF consulting

No 1 Επιλογή ILF consulting

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms
Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 
Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2021 – 2022, ILF consulting
MaTs Coaching: Υπηρεσία προσωπικής σας ενημέρωσης και δυνατότητας επιδότησης
Θέλετε δωρεάν προέλεγχο και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης; Click εδώ.
Δωρεάν Καταχώρηση βιογραφικού με καταγραφή του βιογραφικού σας με ΒΙΝΤΕΟ, για προώθηση στην Αγορά Εργασίας

 

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα & πρώτοι για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων και την έναρξη υποβολών τους.

 

Erasmus+

Website: https://erasmusplus.ec.europa.eu/

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός του εκτιμάται σε 26,2 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο της χρηματοδότησης που χορηγήθηκε στο προηγούμενο πρόγραμμα (2014-2020). Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο. Στηρίζει προτεραιότητες και δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα:

 • στηρίζει επίσης τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
 • υλοποιεί τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027
 • αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας όσον αφορά τα εξής:

 • τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • σχολική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής και μέριμνας)
 • εκπαίδευση ενηλίκων
 • νεολαία
 • και αθλητισμός

Η διαχείριση του προγράμματος Erasmus+ γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ), τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), τους εθνικούς φορείς των χωρών του προγράμματος και τα εθνικά γραφεία ορισμένων χωρών-εταίρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τη γενική διαχείριση του προγράμματος, όπως:

 • διαχείριση του προϋπολογισμού
 • καθορισμό των προτεραιοτήτων
 • προσδιορισμό των στόχων και κριτηρίων του προγράμματος
 • παρακολούθηση και καθοδήγηση της εφαρμογής του
 • επακόλουθες ενέργειες και αξιολόγηση του προγράμματος.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλαμβάνει τη διαχείριση των «κεντρικών» στοιχείων του προγράμματος, όπως:

 • προώθηση του προγράμματος και των παρεχόμενων δυνατοτήτων
 • δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων
 • εξέταση των αιτήσεων επιχορήγησης
 • σύναψη συμβάσεων και παρακολούθηση των σχεδίων
 • διάδοση των αποτελεσμάτων

Ο EACEA και η Επιτροπή διεξάγουν επίσης μελέτες και έρευνες, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται και χρηματοδοτούν άλλα όργανα και δίκτυα που υποστηρίζονται από το Erasmus+.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+;

Ο βασικός πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα είναι τα φυσικά πρόσωπα. Η επαφή των εν λόγω φυσικών προσώπων με το πρόγραμμα γίνεται κυρίως μέσω οργανισμών, ιδρυμάτων, φορέων ή ομάδων που διοργανώνουν τις σχετικές δραστηριότητες. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο πρόγραμμα αφορούν τις ακόλουθες δύο κατηγορίες: τους «συμμετέχοντες» (άτομα που λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες σχεδίων Erasmus+ και μπορούν να λάβουν μέρος της επιχορήγησης της ΕΕ που προορίζεται να καλύψει το κόστος συμμετοχής τους) και τους «συμμετέχοντες οργανισμούς»1 (στους οποίους συγκαταλέγονται οι άτυπες ομάδες νέων που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο Erasmus+, είτε ως αιτούντες είτε ως εταίροι και αυτοαπασχολούμενοι). Οι προϋποθέσεις συμμετοχής τόσο για τα φυσικά πρόσωπα (συμμετέχοντες) όσο και για τους συμμετέχοντες οργανισμούς εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι. 

Κατά κανόνα, οι συμμετέχοντες σε σχέδια του Erasmus+ πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Ορισμένες δράσεις, ιδίως στους τομείς της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, είναι επίσης ανοιχτές σε συμμετέχοντες από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Οι ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε σχέδιο του Erasmus+ εξαρτώνται από το είδος της εκάστοτε δράσης.

Κατά γενικό κανόνα, οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι οι εξής:

 • σχέδια που αφορούν τον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απευθύνονται κυρίως σε: φοιτητές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σύντομος κύκλος, πρώτος, δεύτερος ή τρίτος κύκλος), καθηγητές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτές και επαγγελματίες σε επιχειρήσεις·
 • σχέδια που αφορούν τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απευθύνονται κυρίως σε: μαθητευόμενους και σπουδαστές στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επαγγελματίες και εκπαιδευτές στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσωπικό οργανισμών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτές και επαγγελματίες σε επιχειρήσεις·
 • σχέδια που αφορούν τον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης απευθύνονται κυρίως σε: διευθυντές σχολείων, καθηγητές και προσωπικό σχολείων, μαθητές στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση·
 • σχέδια που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων απευθύνονται κυρίως σε: μέλη οργανισμών μη επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαιδευτές, προσωπικό και εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο μη επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων·
 • σχέδια που αφορούν τον τομέα της νεολαίας απευθύνονται κυρίως σε: νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών , εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, προσωπικό και μέλη οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας·
 • σχέδια που αφορούν τον τομέα του αθλητισμού απευθύνονται κυρίως σε: επαγγελματίες και εθελοντές στον τομέα του αθλητισμού, αθλητές και προπονητές.

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com