ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

Ξενώνες, επιδότηση έως 75% Αναπτυξιακός Ν . Ανοικτός για υποβολές
September 8, 2022
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων 09/09/2022
September 9, 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

08/09/2022

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms 

Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 €  

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2021 – 2022, ILF consulting
Θέλετε δωρεάν προέλεγχο και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης; Click εδώ.

Δωρεάν Καταχώρηση βιογραφικού με καταγραφή του βιογραφικού σας με ΒΙΝΤΕΟ, για προώθηση στην Αγορά Εργασίας

 

 

Πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυοδοσίας

Με μία ματιά :

 

Ένα πρόγραμμα που επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Kρατών Mελών που συνεισφέρουν στο EGF

 

 

 

Ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590, για ζήτηση  δυνατότητων δανειοδότησης, την αξιολόγηση κριτηρίων, την σύνταξη πρότασης και μελέτης του επενδυτικού σχεδίου ή στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] με θέμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ , να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό από την εταιρεία μας

 

 

Σκοπός χρηματοδότησης

 

  • Επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια,
  • κεφάλαια κίνησης (μονιμότερου χαρακτήρα ή ορίων μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού)
  • αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων

 

Διάρκεια χρηματοδότησης

 

Η χρηματοδότηση μπορεί να διαρκέσει μέχρι 10 έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος. Η αποπληρωμή γίνεται μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων ή ανισόποσων δόσεων.

 

Επιτόκιο χρηματοδότησης

 

Στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος εφαρμόζεται μειωμένο περιθώριο επιτοκίου σε σύγκριση με το περιθώριο που η Τράπεζα θα εφάρμοζε σε μια παρόμοια χρηματοδότηση που δεν καλύπτεται από την Εγγύηση του ΕΤαΕ. Το επιτόκιο είναι Euribor 3mή 6m (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής), πλέον περιθωρίου και εισφοράς του Ν.128/75.

 

 

Τι είναι το Πρόγραμμα Pan-European Guarantee Fund 

s.

Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee Fund – EGF) έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19, αλλά θεωρούνται βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ικανές να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αν δεν υπήρχε ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας.

Οι χρηματοδοτήσεις του προγράμματος παρέχονται με την εγγύηση, σε ποσοστό 70%,  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του EGF, και απευθύνονται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης που απασχολούν μέχρι 499 εργαζόμενους (σε ετήσιες μονάδες εργασίας) και προσφέρονται για όλους τους σκοπούς χρηματοδότησης (υλοποίηση επενδύσεων, παροχή κεφαλαίου κίνησης, αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων), μέσω όλων των μορφών χρηματοδότησης (βραχυπρόθεσμες ή μεσομακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις με τη μορφή Εφάπαξ Δανείων, Ανακυκλούμενων Ορίων Κεφαλαίου Κίνησης  και Ομολογιακών Δανείων), με τα εξής χαρακτηριστικά:

Ø μέγιστο ύψος χρηματοδότησης τα €5εκατ.,

Ø μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης τα 10έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος, και

Ø ευνοϊκό επιτόκιο χρηματοδότησης λόγω της εγγύησης του ΕΤαΕ.

Για την υποβολή του αιτήματος ή περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους Υπεύθυνους Σχέσεων Πελατείας και τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας που είναι πάντα έτοιμα να εξυπηρετήσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης

 

Ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590, για ζήτηση  δυνατότητων δανειοδότησης, την αξιολόγηση κριτηρίων, την σύνταξη πρότασης και μελέτης του επενδυτικού σχεδίου ή στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] με θέμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ , να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό από την εταιρεία μας.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

 

(Pan-European Guarantee Fund)

I. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Τελικού Αποδέκτη Χρηματοδότησης

Πρέπει να πληρούνται από τους Τελικούς Αποδέκτες Χρηματοδότησης τα κατωτέρω κριτήρια:

1. Να αποτελούν μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ), ήτοι επιχείρηση που απασχολεί

λιγότερους από 250 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50

εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ,

σύμφωνα με τον ορισμό της υπ’ αριθ. 361 Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (σχετικά με τον

ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων), όπως εκάστοτε ισχύει. Να μην

εμπίπτουν στην κατηγορία Small Mid Cap, δηλαδή στην κατηγορία επιχειρήσεων που απασχολούν έως 499

εργαζομένους και δεν είναι ΜΜΕ.

2. Η επιχείρηση του Τελικού Αποδέκτη Χρηματοδότησης να μην ασκεί ουσιώδη, κατά την κρίση της Τράπεζας,

δραστηριοποίηση σε έναν ή περισσότερους Τομείς Αποκλεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIB Group Excluded Sectors) και συγκεκριμένα στους

τομείς/δραστηριότητες:

(i) Παραγωγής ή δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν επιβλαβείς ή εκμεταλλευτικές μορφές

καταναγκαστικής εργασίας / επιβλαβούς παιδικής εργασίας,

(ii) Παραγωγής ή εμπορίας οποιουδήποτε προϊόντος ή δραστηριότητας που θεωρείται παράνομη

σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς του κράτους-μέλους εγκατάστασης της επιχείρησης ή

διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες,

(iii) άσκησης επιχείρησης που σχετίζεται με πορνογραφία ή πορνεία,

(iv) Παραγωγής ή εμπορίου άγριων ζώων ή προϊόντων άγριας ζωής που ρυθμίζονται βάσει της

Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών ή Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), (

(v) Παραγωγής ή χρήσης ή εμπορίας επικίνδυνων υλικών όπως ραδιενεργών υλικών (εκτός από ιατρικά

ισότοπα και υλικά για διάγνωση και θεραπεία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης), ακανόνιστες

ίνες αμιάντου και προϊόντα που περιέχουν PCB,

(vi) Διασυνοριακού εμπορίου αποβλήτων και προϊόντων αποβλήτων, εκτός εάν συμμορφώνεται με τη

Σύμβαση της Βασιλείας και τους εφαρμοζόμενους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς. Προς

αποφυγή αμφιβολιών, η χρήση αποβλήτων ως καυσίμου για αστική θέρμανση δεν αποτελεί

αποκλειόμενη δραστηριότητα.

(vii) Μη βιώσιμων μεθόδων αλιείας (δηλαδή αλιείας παρασυρόμενων διχτυών στο θαλάσσιο

περιβάλλον με τη χρήση διχτυών μήκους άνω των 2,5 χιλιομέτρων και αλιεία με εκρήξεις),

(viii) Παραγωγής ή εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων/ζιζανιοκτόνων, χημικών

ουσιών, ουσιών που καταστρέφουν το όζον και άλλων επικίνδυνων ουσιών που υπόκεινται σε διεθνή

σταδιακή κατάργηση ή απαγόρευση,

(ix) Καταστροφής Κρίσιμων Οικοτόπων (*κατά τα κριτήρια της World Conservation Union)

(x) Παραγωγής και διανομής ρατσιστικών, αντιδημοκρατικών ή/και νεοναζιστικών μέσων ενημέρωσης

και επικοινωνίας.

(xi) Ο καπνός, εάν αποτελεί σημαντικό μέρος των κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του

Τελικού Αποδέκτη Χρηματοδότησης ή ουσιώδες μέρος της χρηματοδοτούμενης από Ταμείο

συναλλαγής.

(xii) Ζωντανών ζώων για επιστημονικούς και πειραματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της

εκτροφής αυτών, εκτός εάν η εν λόγω δραστηριότητα συμμορφώνεται με την Οδηγία 2010/63/ΕΕ της

ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου για την προστασία ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς,

(xiii) Πυρομαχικών και όπλων, στρατιωτικού/αστυνομικού εξοπλισμού, υποδομών ή σωφρονιστικών

εγκαταστάσεων, φυλακών,

 

2

(xiv) Τυχερών παιγνίων, καζίνο και ισοδύναμων επιχειρήσεων ή ξενοδοχείων που φιλοξενούν τέτοιες

εγκαταστάσεις,

(xv) Εμπορικών παραχωρήσεων και υλοτομίας σε τροπικά φυσικά δάση. Μετατροπής του φυσικού

δάσους σε φυτεία,

(xvi)Αγοράς εξοπλισμού υλοτομίας για χρήση σε τροπικά φυσικά δάση ή δάση υψηλής

περιβαλλοντικής αξίας σε όλες τις περιοχές και δραστηριότητες που οδηγούν σε σαφή κοπή ή/και

υποβάθμιση τροπικών φυσικών δασών ή δασών υψηλής αξίας φύσης,

(xvii) Νέων φυτειών φοινικέλαιου,

(xviii) Κάθε επιχείρησης με πολιτικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο.

(xix) Περαιτέρω, οι τομείς/δραστηριότητες:

i. Παραγωγής ενέργειας βάσει ορυκτών καυσίμων και συναφείς δραστηριότητες, και

ειδικότερα:

a) Εξόρυξης, επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης άνθρακα,

b) Έρευνας για εντοπισμό και παραγωγή, διύλιση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση

πετρελαίου

c) Έρευνας για εντοπισμό και παραγωγή, υγροποίηση, επαναεριοποίηση, μεταφορά, διανομή

και αποθήκευση φυσικού αερίου ή

d) Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθ’ υπέρβαση του Προτύπου Απόδοσης Εκπομπών

(Emissions Performance Standard) (ήτοι των 250 γραμ. ισοδύναμου CO2 ανά kWh ηλεκτρικής

ενέργειας), που ισχύει για τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει ορυκτών

καυσίμων και τα εργοστάσια συμπαραγωγής, τα εργοστάσια παραγωγής γεωθερμικής και

υδροηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλες δεξαμενές.

ii. Ενεργοβόρων ή/και υψηλής εκπομπής CO2 βιομηχανιών και τομέων (ονοματολογία NACE, 4

ψηφία), και ειδικότερα:

a) Παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (NACE 20.14),

b) Παραγωγής άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών (NACE 20.13),

c) Παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων (NACE 20.15),

d) Παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές (NACE 20.16),

e) Παραγωγής τσιμέντου (NACE 23.51),

f) Παραγωγής βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων (NACE 24.10),

g) Κατασκευής χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και

συναφών εξαρτημάτων (NACE 24.20),

h) Ψυχρής επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα (NACE 24.31),

i) Ψυχρής έλαση στενών φύλλων χάλυβα (NACE 24.32),

j) Ψυχρής μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα (NACE 24.33),

k) Ψυχρής επεκτατική ολκή συρμάτων (NACE 24.34),

l) Παραγωγής αλουμίνιου (αργίλιου) (NACE 24.42),

m) Κατασκευής αεροσκαφών κινούμενων με συμβατικά καύσιμα και συναφών μηχανημάτων

(επιμέρους δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα NACE 30.30

«Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων»),

n) Αεροπορικών μεταφορών επιβατών με συμβατικά καύσιμα (επιμέρους δραστηριότητες της

NACE 51.10),

o) Αεροπορικών μεταφορών εμπορευμάτων με συμβατικά καύσιμα (επιμέρους δραστηριότητες

της NACE 51.21) ή

p) Δραστηριοτήτων συναφών με τις αεροπορικές μεταφορές με συμβατικά καύσιμα (επιμέρους

δραστηριότητες της NACE 52.23).

 

3. O Τελικός Αποδέκτης Χρηματοδότησης να είναι εγκατεστημένος και να δραστηριοποιείται σε Κράτος Μέλος

ΕΕ συνεισφοράς στο Ταμείο

4. Ο Τελικός Αποδέκτης Χρηματοδότησης να μην έχει συσταθεί ή να είναι εγκατεστημένος σε Μη

Συμμορφούμενη Δικαιοδοσία (Non-Compliant Jurisdiction), δηλαδή σε δικαιοδοσία η οποία:

 

3

(i) αναφέρεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αναθεωρημένο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μη Συνεργάσιμων

Δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς,

(ii) περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δικαιοδοσιών του ΟΟΣΑ/G20 που δεν έχουν εφαρμόσει τα

πρότυπα φορολογικής διαφάνειας σε ικανοποιητικό βαθμό,

(iii) αναφέρεται στον κατάλογο του Παραρτήματος του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)

2016/1675 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού

κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες,

(iv) χαρακτηρίζεται ως «μερικώς συμμορφούμενη» «ή «μη συμμορφούμενη», περιλαμβανομένων των

αντίστοιχων προσωρινών δεικτών, από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

[ΟΟΣΑ] και το Διεθνές Φόρουμ αυτού για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για

Φορολογικούς Σκοπούς, σε σύγκριση με τα διεθνή πρότυπα περί ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν

αιτήματος,

(v) συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task

Force) « High Risk Jurisdictions subject to a Call for Action»,

(vi) συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task

Force) «Jurisdictions under Increased Monitoring »,

όπως εκάστοτε τέτοια δήλωση, κατάλογος, Οδηγία ή παράρτημα τροποποιείται ή συμπληρώνεται,

εκτός από τις περιπτώσεις που ο Τελικός Αποδέκτης Χρηματοδότησης είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί

στην Ελλάδα και δεν υφίσταται ένδειξη ότι με τη χρηματοδότηση του Τελικού Αποδέκτη Χρηματοδότησης

υποστηρίζονται ενέργειες που συντελούν στη διάπραξη (i) εγκλημάτων, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, φορολογικά εγκλήματα (δηλαδή

φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή) και (ii) τεχνητών μεθοδεύσεων που στοχεύουν στην φοροαποφυγή.

5. Ο Τελικός Αποδέκτης Χρηματοδότησης δεν δραστηριοποιείται σε Παράνομες Δραστηριότητες, δηλαδή σε

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για

παράνομους σκοπούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς:

(i) απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμός, συμπαιγνία ή παρεμπόδιση, (ii) ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας ή φορολογικά εγκλήματα το καθένα όπως ορίζεται στις οδηγίες για την καταπολέμηση της

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και (iii) απάτη και άλλες παράνομες

δραστηριότητες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕτΕπ, του ΕΤαΕ και της ΕΕ, όπως ορίζονται

στην Οδηγία ΕΕ 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017,

σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης σε βάρος των οικονομικών

συμφερόντων της Ένωσης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Ο Τελικός Αποδέκτης Χρηματοδότησης δεν αποτελεί Πρόσωπο κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις

(Sanctioned Person), ούτε αποτελεί πρόσωπο, το οποίο παραβιάζει/έχει παραβιάσει Περιοριστικά Μέτρα

(Restrictive Measures). Πρόσωπο κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις (Sanctioned Person) αποτελεί

οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή φυσικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών προσώπων, το οποίο αποτελεί

στόχο Περιοριστικών Μέτρων ή κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Περιοριστικά Μέτρα.

Ως «Περιοριστικά Μέτρα» νοούνται:

(α) τα Περιοριστικά Μέτρα της ΕΕ, ήτοι οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο που λαμβάνεται σύμφωνα με

τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και

(β) οποιεσδήποτε οικονομικές ή χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατά καιρούς από τα

Ηνωμένα Έθνη και κάθε οργανισμό ή πρόσωπο που νόμιμα διορίζεται, εξουσιοδοτείται ή εντέλλεται

από τα Ηνωμένα Έθνη να θεσπίζει, να διαχειρίζεται, να εφαρμόζει ή/και να επιβάλλει τα εν λόγω μέτρα

ή/και

(γ) οποιεσδήποτε οικονομικές ή χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατά καιρούς από την

Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και από οποιοδήποτε υπουργείο, τμήμα, υπηρεσία ή

γραφείο αυτής, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων του

Υπουργείου Οικονομικών (Department of the Treasury Office of Foreign Asset Control – OFAC) των ΗΠΑ,

του Υπουργείου Εξωτερικών (Department of State) των ΗΠΑ ή/και του Υπουργείου Εμπορίου

(Department of Commerce) των ΗΠΑ.

 

4

7. Ο Τελικός Αποδέκτης Χρηματοδότησης δεν τελεί, εξ’ όσων δύναται να γνωρίζει, σε Κατάσταση Αποκλεισμού

(Exclusion Situation). Κατάσταση Αποκλεισμού αποτελεί η συνθήκη όπου ο Τελικός Αποδέκτης

Χρηματοδότησης:

i) τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης ή ειδικής ή

αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο ή υπ’ αυτή την έννοια, βρίσκεται σε

συμβιβασμό με τους πιστωτές του, έχει ανασταλεί η επιχειρηματική του δραστηριότητα, έχει υπογραφεί

με τους πιστωτές του και επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο – εφόσον αυτό απαιτείται από το

εφαρμοστέο δίκαιο – συμφωνία αναστολής πληρωμών ή ανάλογη συμφωνία, βρίσκεται σε οιαδήποτε

άλλη ανάλογη κατάσταση που απορρέει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται στην εθνική

νομοθεσία ή κανονισμούς,

ii) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, έχει κριθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής ή

διοικητικής απόφασης ότι έχει αθετήσει υποχρεώσεις του που σχετίζονται με την πληρωμή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και οι εν λόγω υποχρεώσεις

παραμένουν ανεξόφλητες, εκτός αν έγινε κάποια δεσμευτική ρύθμιση για την πληρωμή αυτών,

iii) κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, ο ίδιος ή οιοδήποτε από τα πρόσωπα με εξουσία εκπροσώπησης ή

λήψης αποφάσεων ή άσκησης ελέγχου σε αυτόν, έχει καταδικαστεί δυνάμει οριστικής δικαστικής ή

διοικητικής απόφασης για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όταν η συμπεριφορά αυτή είναι

δηλωτική δόλου ή βαριάς αμέλειας, το οποίο (γεγονός) θα επηρέαζε τη δυνατότητα του Τελικού

Αποδέκτη Χρηματοδότησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της Εγγύησης του Ταμείου

και αφορά σε έναν από τους παρακάτω λόγους:

α) εκ δόλου ή εξ’ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης υποβολής των

πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή για την

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή στο πλαίσιο εκτέλεσης μιας σύμβασης ή μιας συμφωνίας,

β) σύναψη συμφωνιών με άλλα πρόσωπα που στοχεύουν στη στρέβλωση του ανταγωνισμού

γ) απόπειρα επηρεασμού με αθέμιτο τρόπο της διαδικασίας λήψης απόφασης της συμβαλλόμενης

αρχής κατά τη διάρκεια της σχετικής «διαδικασίας ανάθεσης/επιχορήγησης/απονομής», όπως αυτή

ορίζεται στο άρθρο 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού (ΕΚ 2018/1046),

δ) απόπειρα κτήσης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα

κατά τη σχετική «διαδικασία ανάθεσης/επιχορήγησης/απονομής», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2

του Δημοσιονομικού Κανονισμού (ΕΚ 2018/1046),

iv) κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, έχει εκδοθεί κατά της ιδίου ή κατά οιουδήποτε από τα πρόσωπα

με εξουσία εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή άσκησης ελέγχου σε αυτόν, οριστική δικαστική

απόφαση για:

α) απάτη,

β) δωροδοκία,

γ) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας,

ε) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή

ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης των ανωτέρω εγκλημάτων

στ)παιδική εργασία και άλλες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων

v) είναι καταχωρημένος στους δημοσιευμένους καταλόγους οικονομικών φορέων που έχουν

αποκλειστεί ή υπόκεινται σε χρηματική ποινή, και σε κάθε περίπτωση να μην περιλαμβάνεται στη

βάση δεδομένων για το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (βάση δεδομένων EDES

διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχει συσταθεί και λειτουργεί από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

8. Εφόσον ο Τελικός Αποδέκτης Χρηματοδότησης είναι εγκατεστημένος ή έχει την έδρα του σε χώρα που

συμπεριλαμβάνεται λόγω επιζήμιου προτιμησιακού φορολογικού καθεστώτος (HPTR) στο Παράρτημα Ι

ή/και στο Παράρτημα ΙΙ των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον αναθεωρημένο κατάλογο

των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, ο Τελικός Αποδέκτης Χρηματοδότησης δεν

επωφελείται από οποιοδήποτε τέτοιο καθεστώς (HPTR), όπως αυτό θα προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση

του Τελικού Αποδέκτη Χρηματοδότησης που υποβάλλεται εγγράφως στην Τράπεζα Διαμεσολάβησης.

 

5

9. Ο Τελικός Αποδέκτης Χρηματοδότησης δεν είναι υπερήμερος (άνω των 20 ημερών) ή τελεί σε αθέτηση

συμβατικών υποχρεώσεων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που έχει συνάψει με την Τράπεζα

Διαμεσολάβησης (σε περίπτωση αναχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδοτούμενης

συναλλαγής) ή με άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ως αυτό θα προκύπτει από τους σχετικούς ελέγχους της

Τράπεζας Διαμεσολάβησης.

10. Δεν έχουν επωφεληθεί Κρατικής Ενίσχυσης, η οποία έχει κηρυχθεί παράνομη ή ασύμβατη από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν έχει ακόμη επιστραφεί.

11. Είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας 1 έως 4, και 7 έως 11 θα πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία

υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης με την Τράπεζα Διαμεσολάβησης. Ο Τελικός Αποδέκτης Χρηματοδότησης

οφείλει να συμμορφώνεται με τα υπό 5 και 6 κριτήρια επιλεξιμότητας καθ’ όλο το χρόνο που η χρηματοδότηση

περιλαμβάνεται στο συνολικό χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων που επωφελούνται της εγγύησης του Ταμείου.

ΙΙ. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Χρηματοδότησης του Τελικού Αποδέκτη Χρηματοδότησης

1. Η Χρηματοδότηση να χορηγείται σε συμμόρφωση με το οικείο Εφαρμοζόμενο Θεσμικό Πλαίσιο Κρατικών

Ενισχύσεων.

2. Ο σκοπός της χρηματοδότησης δύναται να αφορά σε: α) επενδύσεις σε ενσώματα ή/και άυλα πάγια, β)

κεφάλαιο κίνησης, και γ) αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων υπό προϋποθέσεις

3. Η χρηματοδότηση πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη στην Ελλάδα, ήτοι:

i) εφόσον η χρηματοδότηση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για:

α) χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σε ενσώματα ή άυλα πάγια και η σαφής γεωγραφική

κατανομή αυτής της επένδυσης δεν είναι δυνατή, ή/και

β) κεφάλαιο κίνησης, (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναχρηματοδότησης υφιστάμενων

οφειλών), η καταστατική έδρα της Επιχείρησης θα πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα

ii) εφόσον η χρηματοδότηση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε

ενσώματα ή άυλα πάγια και είναι δυνατή η σαφής γεωγραφική κατανομή αυτής της επένδυσης, η σχετική

επένδυση πρέπει να πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

4. Η χρηματοδότηση δεν δύναται να έχει διάρκεια μικρότερη των τριών μηνών ή να λήγει μετά την 30 /12/2037.

Περαιτέρω, υφίστανται περιορισμοί ως προς τη μέγιστη διάρκεια της χρηματοδότησης ανάλογα και με το

εφαρμοζόμενο καθεστώς ενίσχυσης.

5. Η χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για Παράνομες Δραστηριότητες, όπως ορίζονται ανωτέρω

υπό Ι.5, ή για τεχνητές μεθοδεύσεις με σκοπό την φοροαποφυγή.

6. Η χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές με πρόσωπο κατά του οποίου έχουν

επιβληθεί Κυρώσεις, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω υπό Ι.6.

7. Εφόσον η χρηματοδότηση χορηγηθεί για την απόκτηση κινητών περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα την

αγορά οχήματος για υπηρεσίες μεταφοράς, δεν θα πρέπει να αφορά «Απαγορευμένο Περιουσιακό Στοιχείο».

Απαγορευμένο Περιουσιακό Στοιχείο σημαίνει οποιοδήποτε από τα κάτωθι κινητά περιουσιακά στοιχεία για

υπηρεσίες μεταφοράς:

Αν αφορά οχήματα Ι.Χ.

– Άμεσες εκπομπές > 115g CO2/km σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής

Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light duty vehicle Test Procedure, WLTP) ανά όχημα.

Αν αφορά φορτηγά/ Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα

– Άμεσες εκπομπές > 182g CO2/km σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής

Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light duty vehicle Test Procedure, WLTP) ανά όχημα.

Αν αφορά οχήματα κατηγορίας L (δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα και τετράκυκλα)

– Οποιοδήποτε όχημα, εκτός από οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων.

 

6

 

Αν αφορά φορτηγά/ Βαρέα επαγγελματικά οχήματα (HDV)

 

– Φορτηγά (συμπεριλαμβανομένων όσων φορτηγών είναι μέρος υποκατηγορίας βαρέων επαγγελματικών

οχημάτων) εκτός αυτών που πληρούν (i) τουλάχιστον το πρότυπο ρύπων Euro VI και δεν καλύπτονται από τις

κατηγορίες του ανωτέρω πίνακα και (ii) στην περίπτωση των απορριμματοφόρων τουλάχιστον το πρότυπο

ρύπων Euro V.

-Στην περίπτωση που ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης βρίσκεται εκτός ΕΕ, όλα τα φορτηγά/HDV που

πληρούν το πρότυπο ρύπων EURO VI δεν θεωρούνται Απαγορευμένα Περιουσιακά Στοιχεία. Τα

απορριμματοφόρα που πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο ρύπων EURO V δεν θεωρούνται Απαγορευμένα

Περιουσιακά Στοιχεία

– Οχήματα που προορίζονται για τις υπηρεσίες μεταφοράς ορυκτών καυσίμων ή ορυκτών καυσίμων που

αναμειγνύονται με εναλλακτικά καύσιμα

Διαμόρφωση άξονα

και πλαισίου

 

Κατηγορία

Οχήματος

 

Υποκατηγορία

Οχήματος Τιμή Αναφοράς CO2 [g/tkm]

 

Μη αρθρωτό, 4×2 ,

Μικτό Βάρος

Οχήματος>16t

 

4

 

4-UD 307.23

4-RD 197.16

4-LH 105.96

 

Ελκυστήρας 4×2,

Μικτό Βάρος

Οχήματος>16t

 

5

 

5-RD 84.00

5-LH 56.60

 

Μη αρθρωτό, 6×2 9

 

9-RD 110.98

9-LH 65.16

 

Ελκυστήρας, 6×2 10

 

10-RD 83.26

10-LH 58.26

 

Αν αφορά δημόσιες συγκοινωνίες: Τραμ, μετρό, και λεωφορεία (αστικά και υπεραστικά)

– Άμεσες εκπομπές ρύπων > 50 gCO2 ισοδύναμο ανά άτομο – χλμ. (gCO2e/pkm).

Τρένα

– επιβατικές αμαξοστοιχίες που οι άμεσες εκπομπές ρύπων είναι μεγαλύτερες από 50 gCO2 ισοδύναμο ανά

άτομο – χλμ (gCO2e/pkm).

– εμπορικές αμαξοστοιχίες που οι άμεσες εκπομπές ρύπων είναι μεγαλύτερες από 28,3 gCO2 ισοδύναμο ανά

τόνο – χλμ (gCO2e/tkm).

– Οχήματα που προορίζονται για τις υπηρεσίες μεταφοράς ορυκτών καυσίμων ή ορυκτών καυσίμων που

αναμειγνύονται με εναλλακτικά καύσιμα

Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας

– επιβατικά πλοία που οι άμεσες εκπομπές ρύπων είναι μεγαλύτερες από 50 gCO2 ισοδύναμο ανά άτομο–

χλμ (gCO2e/pkm).

– φορτηγά πλοία που οι άμεσες εκπομπές ρύπων είναι μεγαλύτερες από 28,3 gCO2 ισοδύναμο ανά τόνο –

χλμ (gCO2e/tkm).

– Πλοία που προορίζονται για τις υπηρεσίες μεταφοράς ορυκτών καυσίμων ή ορυκτών καυσίμων που

αναμιγνύονται με εναλλακτικά καύσιμα δεν είναι επιλέξιμα

 

7

8. Η χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου που αφορά κατασκευή νέων κτιρίων και τη μείζονα αποκατάσταση

υφιστάμενων κτιρίων (ήτοι, αποκατάσταση κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 25% της επιφάνειας ή του 25% της

αξίας του κτιρίου εξαιρουμένου του οικοπέδου), η εν λόγω κατασκευή νέων κτιρίων και η μείζονα

αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ενεργειακής

απόδοσης που καθορίζονται από την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD, 2018/844/ΕΕ).

9. Η χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου που αφορά θέρμανση ή/και ψύξη (συμπεριλαμβανομένου του

συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης (CCHP, CHP)) των κτιρίων θα πρέπει να

χρηματοδοτεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(i) Επενδύσεις που αφορούν την παραγωγή θερμότητας με τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων ή την «επιλέξιμη

συμπαραγωγή», και ως «επιλέξιμη συμπαραγωγή» ορίζεται η παραγωγή που:

Α) βασίζεται κατά ποσοστό 100% σε ανανεώσιμη ενέργεια, υπολειπόμενη θερμότητα ή σε συνδυασμό αυτών ή

Β) εφόσον βασίζεται σε ανανεώσιμη ενέργεια κατά ποσοστό <100% και το υπόλοιπο μέρος βασίζεται σε αέριο

(κανένα άλλο ορυκτό καύσιμο δεν είναι επιλέξιμο): η συνολική απόδοση θα υπερβαίνει το 85%, και η απόδοση

υπολογίζεται ως εξής: (παραγωγή Θερμότητας + Ηλεκτρισμού) διαιρούμενη με την κατανάλωση αέριου

καυσίμου

(ii) επενδύσεις που αφορούν μικρού και μεσαίου μεγέθους λέβητες φυσικού αερίου με χωρητικότητα έως και

20 MWth που πληρούν τα κριτήρια ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης και χαρακτηρίζονται ως λέβητες κλάσης Α

στην ΕΕ (ισχύει για <400kWth) ή λέβητες με αποδόσεις >90%

(iii) επενδύσεις που αφορούν την αποκατάσταση ή την επέκταση υφιστάμενων κεντρικών δικτύων θέρμανσης

εφόσον δεν αυξάνονται οι εκπομπές CO2 ως αποτέλεσμα της καύσης κάρβουνου, τύρφης, πετρελαίου, αερίου ή

μη οργανικών αποβλήτων σε ετήσια βάση ή/και

(iv) επενδύσεις που αφορούν νέα κεντρικά δίκτυα θέρμανσης ή σημαντικές επεκτάσεις υφιστάμενων κεντρικών

δικτύων θέρμανσης εφόσον για το δίκτυο χρησιμοποιείται τουλάχιστον 50% ανανεώσιμη ενέργεια ή 50%

υπολειπόμενη θερμότητα ή 75% συμπαραγόμενη θερμότητα ή 50% της εν λόγω ενέργειας και θέρμανσης σε

συνδυασμό.

10. Για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρισμού ή/και θερμότητας, με τη

χρήση βιομάζας, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις βιωσιμότητας όσον αφορά τη βιομάζα:

(i) η πρώτη ύλη θα πρέπει να προέρχεται από μη μολυσμένη βιομάζα ή βιογενή απόβλητα ευρωπαϊκής

προέλευσης, ή θα πρέπει να πιστοποιείται όσον αφορά τη βιωσιμότητα σε περίπτωση που η προέλευσή της

είναι εκτός της ΕΕ, και δεν θα πρέπει να αποτελείται από τρόφιμα και ζωοτροφές

(ii) η δασική πρώτη ύλη θα πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης βιώσιμων

δασών

(iii) δεν επιτρέπεται η χρήση προϊόντων φοινικέλαιου ή πρώτων υλών από τροπικά δάση ή/και

προστατευόμενες περιοχές.

11. Δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν έργα αφαλάτωσης.

12. Η χρηματοδότηση δεν πρέπει να αφορά σε δραστηριότητες που αναφέρονται στο σημείο (xix) ανωτέρω υπό Ι.2.

των Τομέων Αποκλεισμού του Ομίλου της ΕΤΕπ. Εφόσον η χρηματοδότηση αφορά σε κεφάλαιο κίνησης, η

επιχείρηση δεν θα πρέπει να δραστηριοποιείται στους ανωτέρω Τομείς Αποκλεισμού.

13. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το Εφαρμοζόμενο Θεσμικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο Τελικός Αποδέκτης Χρηματοδότησης οφείλει να συμμορφώνεται με τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας καθ’ όλο

το χρόνο που η χρηματοδότηση περιλαμβάνεται στο συνολικό χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων που επωφελούνται

της εγγύησης του Ταμείου, με εξαίρεση το ανωτέρω κριτήριο επιλεξιμότητας 2 το οποίο θα πρέπει να πληρούνται

κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης με την Τράπεζα Διαμεσολάβησης.

 

ΙIΙ. Επιπρόσθετα Κριτήρια Επιλεξιμότητας με βάση το Εφαρμοζόμενο Θεσμικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων κατ’

αναλογία της ενότητας 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου

Οι τελικοί δανειολήπτες και η χρηματοδότηση που υπόκεινται στο εν λόγω Θεσμικό Πλαίσιο κατ’ αναλογία της Ενότητας

3.1. του Προσωρινού Πλαισίου θα πρέπει να πληρούν επιπροσθέτως τα ακόλουθα Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

 

8

1. Εφόσον πρόκειται για Μεσαία Επιχείρηση (αφορά στην αιτούσα τη χρηματοδότηση επιχείρηση καθώς και στις

επιχειρήσεις με τις οποίες η αιτούσα τη χρηματοδότηση λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση [στην έννοια

περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις]) δεν είναι προβληματική

κατά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, άλλως δεν ήταν προβληματική κατά την 31/12/2019, όπως

ορίζεται στον 651/2014 Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορίες, στον 702/2014 Κανονισμό Απαλλαγής κατά

Κατηγορίες Γεωργικών Προϊόντων ή ως ορίζεται στον 1388/2014 Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία Αλιείας, η

έννοια της «Προβληματικής Επιχείρησης». Εφόσον πρόκειται για μικρή ή πολύ μικρή Επιχείρηση (αφορά στην

αιτούσα τη χρηματοδότηση επιχείρηση καθώς και στις επιχειρήσεις με τις οποίες η αιτούσα τη χρηματοδότηση

λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση [στην έννοια περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα τη

χρηματοδότηση επιχειρήσεις]), η οποία ήταν προβληματική κατά την 31/12/2019, είναι επιλέξιμη υπό την

προϋπόθεση ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης: α) δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία

αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και β) δεν έχει λάβει: i) ενίσχυση διάσωσης η οποία δεν έχει επιστραφεί

(εάν η ενίσχυση έχει τη μορφή δανείου) ή τερματιστεί (εάν η ενίσχυση έχει τη μορφή εγγύησης) ή ii) ενίσχυση

αναδιάρθρωσης, και να έχει υπαχθεί σε αντίστοιχο σχέδιο.

2. Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα..

3. Δεν χορηγείται ενίσχυση εάν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και

ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης που δεν έχει επιστραφεί.

4. Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων (δανείων/πιστώσεων) που η επιχείρηση (ή οποιαδήποτε «συνδεδεμένη

επιχείρηση» κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 2003/361/ΕΚ σύστασης της Επιτροπής) δύναται να λάβει στο πλαίσιο του

EGF και κατ’ αναλογία της ενότητας 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά,

συμπεριλαμβανομένης της αιτούμενης χρηματοδότησης: i) το ποσό των € 385.714,29 (ήτοι εγγυημένο € 270.000)

εφόσον δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ii) το ποσό των € 321.428,57 (ήτοι

εγγυημένο € 225.000) εφόσον δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων iii) το ποσό των €

2.571.428,57 (ήτοι εγγυημένο € 1.800.000) εφόσον δραστηριοποιείται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους τομείς

δραστηριότητας. Εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς από αυτούς που

περιγράφονται ανωτέρω, στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να

διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, και μέσω της διακριτής λογιστικής παρακολούθησης, ότι για καθεμία από τις

δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού

ποσού ανά δεδομένη επιχείρηση και, προκειμένου να προσδιορίζεται το σχετικό όριο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’

όψιν η δραστηριότητα που χρηματοδοτείται από το EGF.

5. Εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων το ποσό της ενίσχυσης δεν θα

πρέπει καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

6. Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση χορηγηθεί σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και

της υδατοκαλλιέργειας:

a) το ποσό της χρηματοδότησης δεν θα καθορίζεται βάσει της τιμής ή της ποσότητας των προϊόντων που

αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά,

b) η χρηματοδότηση δεν θα εξαρτάται από τη χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων,

c) η χρηματοδότηση δεν θα σχετίζεται με την αγορά αλιευτικών σκαφών,

d) η χρηματοδότηση δεν θα αφορά τον εκσυγχρονισμό ή την αντικατάσταση των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων

αλιευτικών σκαφών,

e) η χρηματοδότηση δεν θα αφορά δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός σκάφους ή αφορούν

εξοπλισμό για την αύξηση της ικανότητας ενός σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα,

f) η χρηματοδότηση δεν θα αφορά τη ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών ή εισαγωγή αλιευτικών σκαφών,

g) η χρηματοδότηση δεν θα αφορά την προσωρινή ή οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, εκτός και

εάν προβλέπεται διαφορετικά στον κανονισμό (ΕΕ) υπ’αριθμ. 508/2014,

h) η χρηματοδότηση δεν θα αφορά την πειραματική αλιεία,

i) η χρηματοδότηση δεν θα αφορά τη μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης,

j) η χρηματοδότηση δεν θα αφορά τον άμεσο εμπλουτισμό των αποθεμάτων, εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως

μέτρο διατήρησης από νομοθετική πράξη της Ένωσης ή πρόκειται για την περίπτωση του πειραματικού

εμπλουτισμού αποθεμάτων.

7. Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση χορηγηθεί σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και την

εμπορία γεωργικών προϊόντων, η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο εφόσον η επιχείρηση δεσμεύεται για τη μη

 

9

μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και το ποσό της

χρηματοδότησης δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από

παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα ή διατίθενται στην αγορά.

8. Η χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς

κράτη μέλη, συγκεκριμένα χρηματοδότηση που συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, τη δημιουργία και

λειτουργία δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες. Στην

τελευταία περίπτωση εάν η επιχείρηση εξάγει αγαθά ή υπηρεσίες μπορεί να επωφεληθεί από την εγγύηση του EGF,

υπό την προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση δεν εξαρτάται από το εάν χρησιμοποιείται για την κάλυψη εξόδων που

σχετίζονται συγκεκριμένα με την ενέργεια της εξαγωγής (π.χ. τα έξοδα μεταφοράς).

9. Πριν την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, η επιχείρηση θα παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση προς την Τράπεζα

προς τον σκοπό επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης με τα ανωτέρω Επιπρόσθετα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και τους

ανωτέρω περιορισμούς (υπό στοιχεία 1 έως και 8) του Εφαρμοζόμενου Θεσμικού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων.

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας 1, 2, 3 και 4 θα πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία υπογραφής της

σύμβασης χρηματοδότησης με την Τράπεζα. Ο τελικός δανειολήπτης και η χρηματοδότηση οφείλει να

συμμορφώνεται με τα υπό 5 έως και 8 κριτήρια επιλεξιμότητας καθ’ όλο το χρόνο που η χρηματοδότηση

περιλαμβάνεται στο συνολικό χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων που επωφελούνται της εγγύησης του Ταμείου.

Ειδικώς, ως προς το υπό 9. αναφερόμενο κριτήριο επιλεξιμότητας, ο τελικός δανειολήπτης αναλαμβάνει την

υποχρέωση να χορηγήσει στην Τράπεζα την Υπεύθυνη Δήλωση πριν την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης.

 

« Η χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου

Εγγυήσεων (“EGF”), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των

Κρατών Mελών που συνεισφέρουν στο EGF.»

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.