Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 – 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 – 2027

Πρόσκληση για το ΧΠ “Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020” στους άξονες προτεραιότητας 1,2,4
February 15, 2022
Η Ελλάδα πάνω από το μέσο όρο εκταμιεύσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 2014–2021
February 15, 2022

Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 – 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 – 2027

15/02/2022        

  Ακολουθήστε μας στα Social Media

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms 

Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 €  

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590
Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2021 – 2022, ILF consulting
Θέλετε δωρεάν προέλεγχο και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης; Click εδώ.
Δωρεάν Καταχώρηση βιογραφικού με καταγραφή του βιογραφικού σας με ΒΙΝΤΕΟ, για προώθηση στην Αγορά Εργασίας

 

Οι ανοιχτές προκηρύξεις για το πρόγραμμα πλαίσιο “Ορίζοντας Ευρώπη” είναι διαθέσιμες εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590 ή στείλτε e-mail στο [email protected] με θέμα: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και επισυνάψτε : Μορφή Νομικής Οντότητας,  μία περιγραφή του έργου, καταστατικό, την έναρξη από την εφορία και την ιστοσελίδα,  μαζί με ένα τηλέφωνο ( κατά προτίμηση κινητό ) επικοινωνίας, για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και διαδικασία ελέγχου δυνατοτήτων χρηματοδότησης  – επιδότησης

Horizon Europe

3 Πυλώνες:

  • Επιστήμη Αριστείας
  • Ομάδες ( Υγεία, Πολιτισμός, Πολιτική Προστασία, Ψηφιακές Τεχνολογίες, κτλ)
  • Καινοτόμος Ευρώπη

Website: https://research–and–innovation.ec.europa.eu/funding/funding–opportunities/funding–programmes–and–open–calls/horizon–europe_en

Ενεργές και Επικείμενες Δράσεις (384 ενεργές αυτή τη στιγμή):

Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 – 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 – 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή : Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :  
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)
Θεματικός τομέας : – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΟΤΗΤΑ
– ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
– ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : – Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ)
– Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
– Παιδεία – Κατάρτιση
– Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη βάση γνώσεων για το πώς μια μεταβαλλόμενη Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία σε μια ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία, ειδικά στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, με την ενοποίηση δεδομένων από σχετικές πηγές ή/και την απόκτηση νέων δεδομένων και με την αναθεώρηση υφιστάμενων μεθοδολογιών. Ακόμη, μπορούν να αναπτυχθούν και εφαρμοστούν πιλοτικές ή και κλιμακούμενες παρεμβάσεις οι οποίες προάγουν την ευημερία και την πρόληψη των ψυχικών ασθενειών, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση και στον μετριασμό του άγχους μιας μεταβαλλόμενης κοινωνίας, συμπεριλαμβανόμενης της ψηφιοποίησης, της κλιματικής αλλαγής και άλλων παραγόντων. Οι παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν σε σχετικές ρυθμίσεις (π.χ. εργασιακούς χώρους, σχολεία) και τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς (π.χ. παιδιά και έφηβοι, ηλικιωμένοι, άτομα με προϋπάρχουσες παθήσεις υγείας και συννοσηρότητες και άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως κοινωνικές οικονομικά μειονεκτούσες ομάδες, μετανάστες κ.λπ.).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :  
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 50.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 01/03/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :  
Ειδικές πληροφορίες : Αναμενόμενα αποτελέσματα:
• Οδηγίες βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία για τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με την προώθηση της ψυχικής ευημερίας και την πρόληψη των ψυχικών ασθενειών που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και την αλλαγή του κλίματος και του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων μεθόδους διαλογής).
• Παιδαγωγικές πρακτικές που βασίζονται σε αποδείξεις για επαγγελματίες της εκπαίδευσης για την προώθηση της προαγωγής της ψυχικής υγείας στα σχολεία (συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή/και μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης.
• Διαβούλευση κατά τη διάρκεια του σχολείου για την εκπαίδευση των μαθητών (π.χ. για την αντιμετώπιση της αλλαγής) και τον εντοπισμό πρώιμων μαθητών σε κίνδυνο.
• Εκπαιδευτικό υλικό και εκστρατείες που απευθύνονται στις πιο ευάλωτες ομάδες, (π.χ. παιδιά και ηλικιωμένοι), που διαδίδονται μέσω των πιο κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων και μέσων επικοινωνίας, για τη βελτίωση της παιδείας, των δεξιοτήτων, των στάσεων και της αυτογνωσίας που οδηγούν σε μια καλύτερη (αυτο) διαχείριση της ευημερίας ή/και της ψυχικής ασθένειας.
• Μελέτες για την επαγγελματική ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας, ιδίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, π.χ. ισορροπία ζωής και ιδιωτικότητα και ανάπτυξη/πιλοτική εφαρμογή νέων μεθόδων για την προστασία και υποστήριξη της ευημερίας των εργαζομένων.
• Ενημέρωση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των ρυθμιστικών αρχών για: i) τον επιπολασμό και το βάρος της ψυχικής ασθένειας που σχετίζεται με μια μεταβαλλόμενη ευρωπαϊκή κοινωνία (π.χ. ψηφιακές τεχνολογίες, κλιματική αλλαγή κλπ) · και/ή ii) τις επιπτώσεις μιας μεταβαλλόμενης ευρωπαϊκής κοινωνίας (π.χ. ψηφιοποίηση, κλιματική αλλαγή και μετάβαση σε «πράσινες θέσεις εργασίας») στην επαγγελματική ψυχική υγεία · και/ή iii) τη (συγκριτική) αποδοτικότητα κόστους των δημόσιων παρεμβάσεων/επιλογών πολιτικής για την ψυχική υγεία
 
 
 
Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.