Ταμείο Υποδομών – Χρηματοδότηση έργων έως 65% στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις)

Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας / Δικαιούχοι (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ / Υποβολές έως 31/12/2021
July 12, 2021
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
July 12, 2021

Ταμείο Υποδομών – Χρηματοδότηση έργων έως 65% στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις)

12/07/2021          Ακολουθήστε μας στα Social Media

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms 

Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

Θέλετε δωρεάν προέλεγχο και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης;

Κάντε click εδώ

 

 

Ταμείο Υποδομών – ΤΑΜΥΠΟΔ


Φορέας χρηματοδότησης :Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ) / Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Κατηγορία Δικαιούχων :ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Στόχοι :Η χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδύσεων μέσω του Ταμείου αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη των κάτωθι στόχων του ΕΤΠΑ:
– Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
– Θεματικός Στόχος 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Σκοπός :Σκοπός του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :Μέσω του νέου Ταμείου Υποδομών θα μπορούν να χρηματοδοτούνται έργα στους τομείς:
– Ενεργειακής Αποδοτικότητας (πχ οδικός φωτισμός, νοσοκομεία κλπ)
– Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικοί – της προστασίας του περιβάλλοντος (υποδομών ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων, βιομηχανικά πάρκα κλπ)
– Ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (αστικές υποδομές ανάπλαση αποκατάσταση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ)
Στην χρηματοδότηση δύναται να συμπεριλαμβάνονται έργα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Προϋπολογισμός :450.000.000 ευρώ (- Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ: 200.000.000 €. – Επιπρόσθετοι Εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 200.000.000 €. – Εθνικοί πόροι ύψους 50 εκ. €. οι οποίοι θα προέρθουν από επιστροφές του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που λειτούργησε την ΠΠ 2007-2013)
Θεσμικό πλαίσιο :– Αριθ. 6269/1895 Α1
– ΦΕΚ 4159 Β/2017 
Παρατηρήσεις :– Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο φορέας διαχείρισης του ΤΑΜΥΠΟΔ.
– Η ΕΤΕπ επιλέγει Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) οι όποιοι θα λάβουν πόρους προκείμενου να τους διοχετευόσουν, υπό την μορφή δανείων, σε βιώσιμα έργα στους παραπάνω τομείς. Ήδη έχουν επιλεγεί από την ΕΤΕπ οι τέσσερες συστατικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, , Eurobank,Τράπεζα Πειραιώς και AlphaBank)

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.