Συνεταιρισμοί Εργαζομένων. ΣΥΝ.ΕΡΓ

Νέα που αφορούν προγράμματα επιδοτήσεων, φοροτεχνικές και λογιστικές ενημερώσεις που αναρτήθηκαν από την ILF Consulting Team
October 19, 2020
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ (ΣΥΝ.ΕΡΓ.)
October 19, 2020

Συνεταιρισμοί Εργαζομένων. ΣΥΝ.ΕΡΓ

19/10/2020

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms 

Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 Συνεταιρισμοί Εργαζομένων. ΣΥΝ.ΕΡΓ 

Πρόκειται για επιχειρήσεις που αποτελούνται από τουλάχιστον 3 άτομα (φυσικά πρόσωπα) τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.

 Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων δεν είναι απαραίτητο να αποσκοπεί σε κοινωνική ωφέλεια, αρκεί να διαθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

Αυτή η πρόβλεψη διευκολύνει την ίδρυση συνεργατικών σχημάτων σε κλάδους όπως αυτός της εστίασης, που με βάση τις προβλέψεις του προηγούμενου νόμου αντιμετώπιζαν πρόβλημα στοιχειοθέτησης της επιδίωξης κοινωνικού οφέλους. Τέτοιες επιχειρήσεις νοούνται πλέον αυτοδίκαια ως φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Μέλη του συνεταιρισμού εργαζομένων είναι μόνο όσοι εργάζονται σε αυτόν, ενώ δεν ορίζονται μέλη – εθελοντές, ούτε μέλη μη εργαζόμενοι. Κάθε μέλος διαθέτει υποχρεωτικά μία συνεταιριστική μερίδα, το ύψος της οποίας μπορεί να είναι κατά ελάχιστο 100 ευρώ και η απόκτηση της γίνεται με καταβολή μετρητών. Οι συνεταιριστικές μερίδες είναι ισάξιες και κάθε μία από αυτές δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Προβλέπεται και η δυνατότητα απόκτησης προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων (μέχρι 3), οι οποίες δεν δίνουν επιπλέον ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Η απόκτηση τους γίνεται είτε με καταβολή μετρητών, είτε με συνεισφορά κινητής ή ακίνητης περιουσίας.

 Ο συνεταιρισμός εργαζομένων μπορεί να έχει εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι μέλη του σε ποσοστό που δεν ξεπερνάει το 25%. Η ένταξη σε συνεταιρισμό εργαζομένων επιφέρει ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αφού είναι υποχρεωτική η ασφάλιση τους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ). Η ασφάλιση των μελών βαρύνει το συνεταιρισμό (οπότε και θεωρείται έξοδο), ενώ τα μέλη απαλλάσσονται από οποιαδήποτε παράλληλη ασφάλιση. Η εγγραφή στον ΕΦΚΑ γίνεται προσκομίζοντας το καταστατικό και πιστοποιητικό από το μητρώο από τα οποία τεκμαίρεται η ιδιότητα μέλους του Συνεταιρισμού Εργαζομένων. 

Δεν προκύπτει ανάγκη για τα μέλη του συνεταιρισμού να κάνουν έναρξη επαγγέλματος στην εφορία, ενώ δεν απαγορεύεται η άσκηση παράλληλης με το συνεταιρισμό δραστηριότητας. Το θέμα των ασφαλιστικών υποχρεώσεων δε ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο, αλλά ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή, ανάλογα με τη σχέση και το αντικείμενο της εργασίας εφαρμόζεται και για τους εργαζομένους των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ότι ισχύει για οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή. (Αναμένεται οδηγός από το υπουργείο εργασίας) Από 1/1/2017 βάση υπολογισμού των εισφορών στον ΕΦΚΑ αποτελεί το μηνιαίο εισόδημα, όπως αυτό καθορίζεται από το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση της δραστηριότητάς κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Το κατώτατο ετήσιο εισόδημα που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι τα 7032€ οπότε η κατώτατη εισφορά για σύνταξη και υγεία, είναι 168 ευρώ / μήνα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλιση1 . Υπολογισμός ασφαλιστικών υποχρεώσεων 8 Ο νόμος 4430/2016 για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία Όσον αφορά την εργασία, τα μέλη του συνεταιρισμού αντιμετωπίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι. Έτσι δεν υποχρεούνται σε αναγγελία της εργασίας τους, όπως οι μισθωτοί, στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», και μπορούν να παρευρίσκονται στο συνεταιρισμό οποιαδήποτε ώρα. 

Δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον Συνεταιρισμό οπότε δεν υπόκεινται στις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας (επιδόματα, άδειες κτλ). Όσον αφορά τη φορολογία, τα μέλη του συνεταιρισμού εργαζομένων αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί. Δηλαδή φορολογούνται κανονικά, με βάση το προσωπικό τους εισόδημα και την αντίστοιχη κλίμακα και αφορολόγητο όριο που ισχύει για τους μισθωτούς.  

 

Με μιά ματιά :

1.Τουλαχιστον 3 μέλη 

2. Οικονομικά οπως  ΚΟΙΝΣΕΠ

3. Δυνατότητα μετάπτωσης από ΚΟΙΝΣΕΠ σε ΣΥΝ.ΕΡΓ.

4. Επιλογή μετατροπής σε άλλη μορφή εταιρείας δυνατή.

5. Ασφάλιση στο ΟΑΕΕ ,ως επιχειρηματική δραστηριότητα με μόνο το καταστατικό και την νομοθεσία.

6. Είναι φορέας ΚΑΛΟ

 

Ειδικότερα:

• ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΛΟ)

Οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως ορίζονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι:
α. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που συστήνονται με το άρθρο 24 του ως άνω νόμου
β. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του άρθρου 14 του ως άνω νόμου
γ. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2716/1999, τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3842/2010 και του παρόντος νόμου
δ. Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν.4384/2016, αστικοί συνεταιρισμοί του ν.1667/1986, Αστικές Εταιρείες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ., εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ρητά οριζόμενες στις ίδιες διατάξεις προϋποθέσεις.

Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων είναι οι Αστικοί Συνεταιρισµοί του ν.1667/1986 που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη «συλλογική ωφέλεια».

 • Μέλη τους είναι αποκλειστικά και µόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυµούν να βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.

 • Μέλος ενός Συνεταιρισµού Εργαζοµένων δεν µπορεί να είναι µέλος άλλου Συνεταιρισµού Εργαζοµένων

. • Για τη σύσταση Συνεταιρισµού Εργαζοµένων απαιτείται η συµµετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον τρία φυσικά πρόσωπα.

 • Το σύστηµα αµοιβών και οι όροι εργασίας των µελών καθορίζονται από το καταστατικό ή από ειδικές ρυθµίσεις εγκεκριµένες από τη Γενική Συνέλευση. Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα µέλη του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων εγγράφονται και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ (πρώην Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών)

 • Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής: • α. Κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, • β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, εκτός κι αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄, • γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας. 

 

Εργαζόµενοι στους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων και στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού και λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή επιδόµατα επανένταξης ή οποιασδήποτε µορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έµµεσα ασφαλισµένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα µε την αµοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισµό Εργαζοµένων.

• Το τέλος επιτηδεύματος για τις Κοιν.Σ.επ και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων καθορίζεται σε 500 ευρώ ετησίως. Επίσης, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδέυματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους. (αρ.31 Ν.3986/2011)  

  Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στους εργαζομένους τους, θεωρείται ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτη εργασία και δεν περιλαµβάνεται κατά τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους από επιχειρηματική δρασρηριότητα του Φορέα (αρ.12 και 21 του Ν.4172/2013)»   

 

Η ILF consulting, αναλαμβάνει:

  • την σύνταξη του Καταστατικού και των σχετικών παραστατικών,
  • την υποβολή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας,
  • την έναρξη και απόδοση ΑΦΜ στην αρμόδια ΔΟΥ,
  • την ενημέρωση και αλληλογραφία με το Μητρώο,
  • την λογιστική, φοροτεχνική υποστήριξη – παρακολούθηση της ΣΥΝ.ΕΡΓ 
  • τις υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης , διάδοσης, εξωστρέφειας,
  • και την διαδικασία εύρεσης  χρηματοδοτικών εργαλείων για επιδοτούμενα έργα και χρηματοδότηση δράσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com