Υπηρεσία εγγραφής στο e-Μητρώο Πλοίων-Σκαφών από την ILF consulting

Κοινωνικό μέρισμα 2018 – Α. Τάγαρης: «Τέλος της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα». 04/12/2018
December 4, 2018
Ψηφίστηκε από το Ε.Κ. ο Κανονισμός για τη συμμετοχική χρηματοδότηση (Crowdfunding)-Σημαντικές αλλαγές στον χάρτη των χρηματοδοτήσεων μικρομεσαίων εταιρειών & νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)
December 4, 2018

Υπηρεσία εγγραφής στο e-Μητρώο Πλοίων-Σκαφών από την ILF consulting

04/12/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκτέλεση της σχετική διαδικασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

 

 

 Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

 

 

 

 

Με μια ματιά από την ILF consutling team για e- ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ

 

Άνοιξε η εφαρμογή για την εγγραφή των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία, των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής σημαίας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.4256/2014, καθώς και των επαγγελματικών ημερόπλοιων.

Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ξένη σημαία δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο του ν.4256/2014, ωστόσο παραμένουν υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4211/2013.

 

 

Ποιά πλοία είναι υπόχρεα καταχώρισης στο «e-Μητρώο Πλοίων»;

α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας
β) Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας
γ) Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε. υπό προϋποθέσεις, τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, εφεξής «ξένης σημαίας

   

Ποια πρόσωπα έχουν την ευθύνη για την εγγραφή/καταχώριση των πλοίων στο «e- Μητρώο Πλοίων»;

α) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας την ευθύνη εγγραφής/καταχώρισης την έχει ο ιδιοκτήτης, πλήρης κύριος ή επικαρπωτής, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων. Στην περίπτωση σκάφους με περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, η εγγραφή/καταχώριση διενεργείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του.

β) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια, ελληνικής ή ξένης σημαίας, την ευθύνη εγγραφής/καταχώρισης την έχει ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής.

Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας η εγγραφή διενεργείται από τον κάθε πλοιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του.

Στην περίπτωση εφοπλισμού η εγγραφή διενεργείται από τον εφοπλιστή ή την εφοπλίστρια εταιρεία και τον/τους πλοιοκτήτη/τες κατά τα στοιχεία που τους αφορούν.

Σε περίπτωση εκμετάλλευσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή τουριστικού ημερόπλοιου από συμπλοιοκτησία, τα στοιχεία εκμετάλλευσης καταχωρίζονται από το διαχειριστή αυτής.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ Ε-ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ  ΣΚΑΦΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)
Επικείμενη Νηολόγηση/Λεμβολόγηση 75 Eυρώ 60 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ Ή ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)
Ήδη Νηολογημένα/Λεμβολογημένα 75 Eυρώ ΜΗΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ e- ΜΗΤΡΩΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΟΥΝ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Επικείμενη Επαγγελματική Δραστηριοποίηση 500  Ευρώ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: 15ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΣΤΟ ΥΝ ΑΝΠ: 25 HMEΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΟΥΝ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Επικείμενη Επαγγελματική Δραστηριοποίηση 500  Ευρώ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: 15 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ Δ ΙΚ/ΚΩΝ ΣΤΟ ΥΝΑΝΠ: 25 HMEΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΉ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΣΗΜΑΙΑ
ΗΔΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Κάτοχοι Επαγγελματικής Άδειας Πλοίου Αναψυχής είτε με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999 500  Ευρώ ΜΗΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ e-ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΉ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΣΗΜΑΙΑ
ΗΔΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Κάτοχοι Επαγγελματικής Άδειας Πλοίου Αναψυχής είτε με τις διατάξεις του Ν. 4256/2014 Δεν υπάρχει υποχρέωση, αφού έχουν ήδη προπληρώσει το δικαίωμα εγγραφής ΜΗΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ e- ΜΗΤΡΩΟΥ
ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Ή ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΟΥΝ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ Επικείμενη Επαγγελματική Δραστηριοποίηση ΕΩΣ 7 ΜΕΤΡΑ 200 Ευρώ  ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟ  ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: 15 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ Ή ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΥΠ Ο ΒΟΛ Η Δ ΙΚ/Κ ΩΝ ΣΤΟ ΥΝΑΝΠ: 25 HMEΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ Ή ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΛΟΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 7 ΜΕΤΡΩΝ 500 Ευρώ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

ΗΔΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ

Υφιστάμενη Επαγγελματική Δραστηριότητα ως Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/2014 ΕΩΣ 7 ΜΕΤΡΑ 200 Ευρώ 6 ΜΗΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ e- ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΛΟΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 7 ΜΕΤΡΩΝ 500 Ευρώ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Ή ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΑΛΛΟΔΑΠΗ ΣΗΜΑΙΑΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΟΥΝ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ Επικείμενη Επαγγελματική Δραστηριοποίηση ΕΩΣ 7 ΜΕΤΡΑ 200 Ευρώ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟ  ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: 15 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ Δ ΙΚ/ΚΩΝ ΣΤΟ ΥΝΑΝΠ : 25 HMEΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΛΟΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 7 ΜΕΤΡΩΝ 500 Ευρώ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΣΗΜΑΙΑ Υφιστάμενη Επαγγελματική Δραστηριότητα ως Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/2014 ΕΩΣ 7 ΜΕΤΡΑ 200 Ευρώ 6 ΜΗΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ e- ΜΗΤΡΩΟΥ

 

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com