ΧΡΥΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ILF Consulting εκτέλεσης έργου

Η Χρυσή Εγγύηση ILF consulting εκτέλεσης έργου πιστοποιεί και εγγυάται στους πελάτες μας :

xrisi eggihsi

1) Την εκτέλεση έργου σε προκαθορισμένους χρόνους

2) Τις διαδικασίες υποβολής φακέλων για την εκτέλεση του έργου

3) Την ολοκλήρωση υποβολής φακέλου

4) Την ορθή πληροφόρηση του πελάτη για διαδικασίες

5) Την πιστοποίηση των πληροφοριών προς το πελάτη για την οποιαδήποτε διερευνητική εντολή

6) Την φερεγγυότητα εργασιών

7) Την σωστή καθοδήγηση και οργάνωση για έργο του πελάτη

*H  εγγύηση ισχύει με την υπογραφή ανάλογου συμφωνητικού  που θα αναγράφονται οι όροι συνεργασίας και οι όροι της χρυσής εγγύησης – εκτέλεσης έργου.

Ζητήστε το από το αρμόδιο τμήμα