Προγράμματα Επιδότησης Ανέργων

Παρακάτω αναφέρονται τα ενεργά προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν επιδοτούμενη εργασία ανέργων.
Η ILF consulting αναλαμβάνει με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της την διαδικασία πρόσληψης μέσω του προγράμματος για τον πολίτη και την επιχείρηση.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη σχολή Επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρία, για το σχολικό έτος 2014-2015
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»
Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων» Μόνο για τον άξονα προτεραιότητας 9 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών – Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων μόνο για το α΄ στάδιο του προγράμματος.
Πρόγραμμα επιδότησης προσλήψεων ανέργων μέσω ΟΑΕΔ  : Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που επιδοτεί την πρόσληψη 10.000 ανέργων μέσω ΟΑΕΔ 

 

Σχετικές μας Υπηρεσίες 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και θέσεις εργασίας