Οικονομικά Πακέτα ILF consulting

εσπα, αναπτυξιακός νόμος, νέο εσπα, αργοτική ανάπτυξη

Ο συνδυασμός οικονομικών πακέτων και υπηρεσιών παρέχουν έκπτωση έως 30% 

Δωρεάν η πρώτη συνάντηση: Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η πρώτη συνάντηση, για καταγραφή, συζήτηση, ενημέρωση και εκτίμηση του θέματος παρέχονται Δωρεάν με την φυσική σας παρουσία στα γραφεία μας κατόπιν ραντεβού.

Υποβολή φακέλων επιδοτήσεων ΕΣΠΑ από 450 ευρώ/Έργο

Μελέτες έργων επιδότησης LEADER ΑΠΟ 880 ευρώ/ Έργο

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Αναπτυξιακού νόμου ΑΠΟ 1.500 ευρώ/ Έργο

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ 880 ευρώ/ Έργο

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΟ 450 ευρώ/ Έργο

Υπηρεσία διαχείρισης οφειλών προς το Δημόσιο ΑΠΟ 450 ευρώ/ Έργο

Σύνταξη μελετών και υποστήριξη διαδικασιών Χρηματοδοτικών εργαλείων, Δανείων από 450 ευρώ 

Υπηρεσία διαχείρισης οφειλών προς το Δημόσιο ΑΠΟ 450 ευρώ/ Έργο

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ 650 ευρώ/ Έργο

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 450 ευρώ/ Έργο

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 450 ευρώ/ Έργο

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΙΣΚΟΥ ΑΠΟ 880 ευρώ/ Έργο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BUSINESS PLAN ΑΠΟ 1.000 ευρώ/ Έργο

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟ 950 ευρώ/ Έργο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 60 ευρώ / Συνδρομητική

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Ε/Ε.Π.Ε/Ι.Κ.Ε ΑΠΟ 200 ευρώ/ Συνδρομητική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝ.ΣΕΠ  – ΑΜΚΕ ΑΠΟ 100 ευρώ / Συνδρομητική  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΕ/ΕΕ/ ΑΠΟ 80 ευρώ/ Συνδρομητική

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΠΟ 1500 ευρώ/ Έργο 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 150 ευρώ/ Έργο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 20 ευρώ/ Έργο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Μ.Κ.Ο ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 700 ευρώ/ Έργο

Εγγραφή των Πολιτιστικών Συλλόγων στο Μητρώο του Υπ.Πολιτισμού από 700 ευρώ /Έργο

Monitoring Public bidding / με μόνο 500 ευρώ το χρόνο /Συνδρομητική

Monitoring Grants / με μόνο 300 ευρώ το χρόνο /Συνδρομητική