Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

Λογιστικές, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, επιδοτήσεις  και άλλες για Υπηρεσίες για  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις , Φορείς,  Συλλόγους , Κοιν.Σε.Π, συνεταιρισμούς και άλλους μη κερδοσκοπικούς

Λογιστικές, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, επιδοτήσεις και άλλες για Υπηρεσίες για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις , Φορείς, Συλλόγους , Κοιν.Σε.Π, συνεταιρισμούς και άλλους μη κερδοσκοπικούς

Η   ILFconsulting ,  Φοροτεχνική, Μελετητική, Συμβουλευτική και Αναπτυξιακή Εταιρία , που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια, δυναμικά στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Χώρο,  αναλαμβάνει υπεύθυνα για τον συντονισμό, τον έλεγχο, την ενίσχυση, και την δ…
Λογιστική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Λογιστική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Λογιστική υποστήριξη  με εξειδικευμένους λογιστές στο Δημόσιο λογιστικό σε συνδυασμό με την υποχρέωση τήρησης του Π.Δ 205/97 σε συνδυασμό με την εξέλιξη του διπλογραφικού συστήματος . 1.  Αναλυτικότερα υποστηρίζουμε την σύνταξη και εγγραφές γραμματίων- …
Λογιστική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Λογιστική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Λογιστική υποστήριξη  με εξειδικευμένους λογιστές στο Δημόσιο λογιστικό σε συνδυασμό με την υποχρέωση τήρησης του Π.Δ 205/97 σε συνδυασμό με την εξέλιξη του διπλογραφικού συστήματος . 1.  Αναλυτικότερα υποστηρίζουμε την σύνταξη και εγγραφές γραμματίων…
Οικονομoτεχνική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Οικονομoτεχνική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υπηρεσία τεκμηρίωσης Τεχνικών και Οικονομικών στοιχείων των έργων Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) των έργων της Διεύθυνσης σε τρία επίπεδα: Προγραμματιζόμενα έργα Υπό εκτέλεση έργα Αποπερατωθέντα έργαΣτο αρ…
Οικονομoτεχνική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Οικονομoτεχνική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υπηρεσία τεκμηρίωσης Τεχνικών και Οικονομικών στοιχείων των έργων Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) των έργων της Διεύθυνσης σε τρία επίπεδα: Προγραμματιζόμενα έργα Υπό εκτέλεση έργα Αποπερατωθέντα έργαΣτο α…
Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας

  Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνικές Διοίκησης Έργων οι οποίες προκύπτουν από:   Τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί…
Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας και ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας  για Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας και ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας για Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

  Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας  έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνικές Διοίκησης Έργων οι οποίες προκύπτουν από:   Τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί γ…
Υπηρεσία Υποστήριξης Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υπηρεσία Υποστήριξης Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του Τμήματος  Επενδύσεων  με : 1.Παρακολούθηση και ενημέρωση για δυνατότατα ένταξης έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα 2.Εύρεση,  σύνταξη και υποβολή  προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων. 3.  Υποστήριξη υφιστάμενων εγκεκριμένων πρ…
Υπηρεσία Υποστήριξης Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υπηρεσία Υποστήριξης Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του Τμήματος  Επενδύσεων  με : 1.Παρακολούθηση και ενημέρωση για δυνατότατα ένταξης έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα 2.Εύρεση,  σύνταξη και υποβολή  προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων. 3.  Υποστήριξη υφιστάμενων εγκεκριμένων …
Υπηρεσίες Φορέων, Οργανισμών, ΜΚΟ,Σωματείων, Συλλόγων και Αθλητικών εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες Φορέων, Οργανισμών, ΜΚΟ,Σωματείων, Συλλόγων και Αθλητικών εγκαταστάσεων

Η πιστοποίηση και αναγνώριση Φορέων, οργανισμών, ΜΚΟ και αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί μία εξειδικευμένη υπηρεσία της ILF consulting με σκοπό την αναγνωρισμένη λειτουργία τους από το κράτος. Η πιστοποίηση και η αναγνώριση είναι υποχρεωτική για να μπορέ…
Υποστήριξη του Τμήματος Προμηθειών σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του Τμήματος Προμηθειών σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του τμήματος Προμηθειών   με: 1. Σύνταξη και υποβολή προσκλήσεων για προμήθειες. 2. Σύνταξη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών. 3.  Σύνταξη και υποβολή προς έγκριση Προγραμματικών Συμβάσεων στην υπηρεσία Επιτρόπου 4.  Σύνταξη και υποβολή φακέλου προσ…
Υποστήριξη του Τμήματος Προμηθειών σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του Τμήματος Προμηθειών σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του τμήματος Προμηθειών   με: 1. Σύνταξη και υποβολή προσκλήσεων για προμήθειες. 2. Σύνταξη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών. 3.  Σύνταξη και υποβολή προς έγκριση Προγραμματικών Συμβάσεων στην υπηρεσία Επιτρόπου 4.  Σύ…
Νομική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Νομική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων-στόχων-συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα: Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Αρμοδιότητες 1.  Παρέχει γνωμοδοτήσεις και νομικές συμβουλές, σχετικά με αμφισβητούμ…
Νομική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Νομική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων-στόχων-συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα: Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Αρμοδιότητες 1.  Παρέχει γνωμοδοτήσεις και νομικές συμβουλές, σχετικά με αμφισβ…