Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις – Business solutions

Οι υπάρχουσες μακροχρόνιες οικονομικές συγκυρίες έχουν δημιουργήσει πολλά νέα δεδομένα τα οποία η σύγχρονη επιχείρηση καλείται να διαχειριστεί. Πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες αντιμετωπίζουν προβλήματα κυρίως σε θέματα οφειλών , τα οποία δημιουργήθηκαν με διαφορετικά δεδομένα και διαφορετικές δυνατότητες

Η ILF consulting παρέχει πλήρη υποστήριξη στις σύγχρονες ανάγκες της επιχείρησης και του επαγγελματία με πλήρη υποστήριξη ενδεικτικά

υπερχρεωμένες, επιχηρήσεις

Αναλαμβάνουμε την διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση ή διαγραφή χρεών για επαγγελματίες και επιχειρήσεις – εταιρείες , προς τις τράπεζες, προμηθευτές, τη μίσθωση ακινήτου και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η ανάγκη σου , δικό μας πρόβλημα.

Με μια ματιά υπηρεσίες

  • Φοροτεχνική κάλυψη
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Εξωδικαστική Διαπραγμάτευση
  • Δικαστική Διαπραγμάτευση
  • Πτωχεύσεις – επιχειρήσεων
  • Ένταξη στο άρθρο 99 / Στρατηγικό σχεδιασμό / διαδικασία
  • Διαχείριση επιχειρήσεων σε κρίση- Λύσεις και Προτάσεις
  • Αξιολόγηση βιωσιμότητας επιχειρήσεως

 

 

Σκοπός μας είναι η μείωση των χρεών και η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανάλογα με την οικονομική σας κατάσταση. 

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting