Δωρεάν προέλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης για τα μέλη της Paskedi και το πρόγραμμα εστίασης