Ανθρωποκεντρικές Υπηρεσίες – Ιδιωτών

Υπηρεσία υποστήριξης για >

Υπηρεσία υποστήριξης για >

Η εξειδικευμένη υπηρεσία μας αναλαμβάνει την ενημέρωση δυνατοτήτων και την υποβολή σχετικών δικαιωμάτων σε Α.μ.ε.Α Ειδικά αναλαμβάνουμε: Προνομιακές ασφαλίσεις Έκδοση πιστοποιητικών ανικανότητας και ποσοστού αναπηρίας από  <<Κ.Α.Π.Ε>> Έκδο...
Υπηρεσία υποστήριξης για >

Υπηρεσία υποστήριξης για >

Η εξειδικευμένη υπηρεσία μας αναλαμβάνει την ενημέρωση δυνατοτήτων και την υποβολή σχετικών δικαιωμάτων σε Α.μ.ε.Α Ειδικά αναλαμβάνουμε: Προνομιακές ασφαλίσεις Έκδοση πιστοποιητικών ανικανότητας και ποσοστού αναπηρίας από  <<Κ.Α.Π.Ε>> Έ...