Διορίες προγραμμάτων επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων

ΕΣΠΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ λήγει σε [tminus t=”31-12-2015 12:00:00″ weeks=”εβδ.” days=”μέρες” hours=”ώρες” minutes=”λεπτά” seconds=”δεύτερα”/] ή ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα Leader Κέρκυρας Παξών λήγει σε [tminus t=”22-12-2014 12:00:00″ weeks=”εβδ.” days=”μέρες” hours=”ώρες” minutes=”λεπτά” seconds=”δεύτερα”/]Button

 

Πληροφορίες για πιθανή ένταξη σας / διαδικασίες / μελέτη, σύνταξη και κατάθεση υποβολής φακέλου Button