4η Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” / Υποβολές έως 01/11/2019

Νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.
June 21, 2019
Φορολογικές δηλώσεις 2019: Μέχρι πότε γίνεται η υποβολή στο taxisnet
June 24, 2019

4η Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” / Υποβολές έως 01/11/2019

24/06/2019

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

Η 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Interreg “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας 2 “Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές” και 3 “Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων”.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Οι προτάσεις πράξεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικαιούχους (εταίρους) και από τις δύο συμμετέχουσες χώρες του Προγράμματος, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των πράξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργάζονται για τη στελέχωση ή τη χρηματοδότηση των πράξεων ή και στους δύο τομείς. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων (εταίρων) δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δύο και δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι συμπεριλαμβανομένου και του Κύριου Δικαιούχου (Επικεφαλής εταίρου).

Για να είναι επιλέξιμοι προς συγχρηματοδότηση, ο Κύριος Δικαιούχος και οι λοιποί δικαιούχοι της πράξης θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

  • εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
  • οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
    • έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα
    • έχουν νομική προσωπικότητα και
    • χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από τις αρχές ή οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου
    • μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου υπό προϋποθέσεις.

 

Περίοδος υποβολής

από 18/6/2019 έως 1/11/2019

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής (Παράρτημα 13).

 

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Προϋπολογισμός

€ 12.935.800

 

Πατήστε ΕΔΩ για την σχετική πρόσκληση

Πατήστε ΕΔΩ για την παράταση

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.