LIFE 2014-2020: Xρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης,την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής / Δικαιούχοι: Δημόσιοι Φορείς, Ιδιωτικοί εμπορικοί οργανισμοί, Ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Όλες οι Δραστηριότητες που Επιδοτούνται Τώρα για την Γεωργία και την Κτηνοτροφία από τον Αναπτυξιακό Nόμο
May 21, 2018
Νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας σε δήμους και φορείς του Δημοσίου (22/5)
May 22, 2018

LIFE 2014-2020: Xρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης,την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής / Δικαιούχοι: Δημόσιοι Φορείς, Ιδιωτικοί εμπορικοί οργανισμοί, Ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

21/05/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

 

 

 

 

LIFE 2014-2020

Πρόσκληση Life 2018

Ξεκίνησε στις 18 Απριλίου 2018, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Φέτος για το υποπρόγραμμα Environment και για τα παραδοσιακά έργα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο θα γίνει υποβολή concept notes (max. 10 σελ.) και στο δεύτερο στάδιο η υποβολή full proposal.
Για το υποπρόγραμμα Climate Action η υποβολή θα γίνει σε ένα στάδιο (full proposal).

 

 

Προθεσμίες υποβολής των προτάσεων:

  • 12 Ιουνίου 2018: concept notes for Environment & Resource Efficiency
  • 14 Ιουνίου 2018: concept notes for Nature & Biodiversity
  • 12 Σεπτεμβρίου 2018: full proposals for Climate Action
  • Οκτώβριος 2018: πρόσκληση για υποβολή full proposals for Environment & Resources Efficiency, Nature & Biodiversity
  • Περισσότερες πληροφορίες

 

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/april/index.htm#lifefunding 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=468&language=el-GR 

http://www.lifetaskforce.gr/index.php/el/

Εκδόθηκε το νέο Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2018-2020 (MultiAnnual Work Programme for 2018-2020, MAWP).
Οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι για την εν λόγω περίοδο είναι 1.657.063.000 € και πρόκειται να διατεθούν ως εξής:
  • 1.243.817.750 € για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον
  • 413.245.250 € για το Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα
Ένα από τα βασικά σημεία στο νέο πρόγραμμα είναι και η δυνατότητα για υποβολή προτάσεων σε δύο στάδια (two-stage approach) εκτός της συνήθους πρακτικής του ενός σταδίου (one-stage approach). Η επιλογή της διαδικασίας υποβολής, θα γίνεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και λειτουργικές δυσκολίες κάθε ετήσιας πρόσκλησης.
Για το 2018, η διαδικασία υποβολής προτάσεων σε δύο στάδια  θα εφαρμοσθεί μόνο για το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον».  Αν η παραπάνω διαδικασία έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα μπορεί να εφαρμοσθεί τα επόμενα χρόνια και για τις προτάσεις στο υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα».
Για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων σε δύο στάδια, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στο πρώτο στάδιο ένα συνοπτικό κείμενο (concept notes) έως 10 σελίδες όπου εκτός από τις απαραίτητες φόρμες των δικαιούχων του προτεινόμενου έργου, θα υπάρχει και μια συνοπτική περιγραφή του έργου καθώς και του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών. Τα έργα που θα υποβληθούν στο πρώτο στάδιο θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια της συνολικής ποιότητας της πρότασης και συνολικής προστιθέμενης αξίας για την Ε. Ένωση. Εφόσον το έργο  αξιολογηθεί και κριθεί επιλέξιμο τότε στο δεύτερο στάδιο θα υποβληθεί η πλήρης πρόταση του έργου.
Στο δεύτερο στάδιο τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ίδια όπως με τη διαδικασία του ενός σταδίου (one-stage approach).
Στα κριτήρια αξιολόγησης έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ως προς την κατηγοριοποίησή τους και  δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των έργων.

 

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.