Επιδοτούνται οι δραστηριότητες για Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

13/02/2018

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

 

 

Για δωρεάν προέλεγχο και συζήτηση της επενδυτικής σας πρότασης Click ΕΔΩ

 

Ή ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές και Χρηματοδοτικά εργαλεία για : Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. κ.α  >

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

 

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

Time for business Coffee

Αναπτυξιακός Νόμος: Με το κλειδί στο χέρι για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Ενδεικτικά :

 

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)

16.21

19.10.1     Παραγωγή οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άνθρακα αποστακτικού κέρατος
    19.10.10   Παραγωγή οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άνθρακα αποστακτικού κέρατος

13.9

  19.10.2     Παραγωγή πισσών από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άλλων ορυκτών πισσών

    19.10.20   Παραγωγή πισσών από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άλλων ορυκτών πισσών
    19.10.3     Παραγωγή πίσσας και πισσάσφαλτου
      19.10.30   Παραγωγή πίσσας και πισσάσφαλτου
    19.10.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης
      19.10.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης
   

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

 

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
    19.20.1     Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων
      19.20.11   Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον άνθρακα
 

16.22

  19.20.12   Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον λιγνίτη
      19.20.13   Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από την τύρφη
    19.20.2     Παραγωγή καυσίμων ελαίων και αερίων· λιπαντικών ελαίων
    19.20.21   Παραγωγή βενζίνης αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης αεροσκαφών
  19.20.22   Παραγωγή καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών, τύπου βενζίνης
      19.20.23   Παραγωγή ελαφρών λιπαντικών ελαίων πετρελαίου· ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.
    19.20.24   Παραγωγή κηροζίνης
 

16.23

  19.20.25   Παραγωγή καυσίμων τύπου κηροζίνης αεριωθούμενων αεροσκαφών
      19.20.26   Παραγωγή αεριέλαιων
    19.20.27   Παραγωγή μέσων ελαίων πετρελαίου· μέσων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.
  19.20.28   Παραγωγή καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α.
      19.20.29   Παραγωγή λιπαντικών ελαίων πετρελαίου· βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.
  19.20.3     Παραγωγή αερίων πετρελαίου και άλλων αέριων υδρογονανθράκων, εκτός του φυσικού αερίου
    19.20.31   Παραγωγή προπάνιου και βουτάνιου, υγροποιημένων
      19.20.32   Παραγωγή αιθυλένιου, προπυλένιου, βουτυλένιου, βουταδιένιου και άλλων αερίων πετρελαίου ή αέριων υδρογονανθράκων, εκτός του φυσικού αερίου
    19.20.4     Παραγωγή άλλων προϊόντων πετρελαίου
    19.20.41   Παραγωγή βαζελίνης· σκληρής παραφίνης· πετρελαϊκών και άλλων ορυκτών κεριών
 

16.24

  19.20.42   Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ) από πετρέλαιο· ασφάλτου από πετρέλαιο και άλλων κατάλοιπων των ελαίων πετρελαίου
  19.20.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου
    19.20.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου
   

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

 

Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές

 

Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
20.11.1     Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

    20.11.11   Παραγωγή υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, άζωτου και οξυγόνου
    20.11.11.01 Παραγωγή μειγμάτων βιομηχανικών αερίων
 

16.29

20.11.11.02 Παραγωγή οξυγόνου
      20.11.12   Παραγωγή διοξείδιου του άνθρακα και άλλων ανόργανων οξυγονούχων ενώσεων μη μεταλλικών στοιχείων
      20.11.13   Παραγωγή υγρού και πεπιεσμένου αέρα
  20.11.13.01 Υπηρεσίες πεπιεσμένου αέρα που διανέμεται με αγωγούς
20.11.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομηχανικών αερίων
      20.11.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομηχανικών αερίων

 

 

 

 

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.