Υποβολές έως 30/09/2020: Πρόσκληση για αιτήσεις πιστοποίησης Οργανισμών Αποστολής και Υποδοχής Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας

04/07/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή αίτησης πιστοποίησης 

 

Για υποβολή  αιτήσεων και περισσότερες  πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590

 

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

 

Πρόσκληση για αιτήσεις πιστοποίησης Οργανισμών Αποστολής και Υποδοχής Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην  πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της Ε.Ε.

Υποβολές έως 30/09/2020

Στο  πλαίσιο της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας, οι οργανισμοί οι οποίοι αποστέλλουν Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας στην Ε.Ε. (οργανισμοί αποστολής) και οι οργανισμοί που δέχονται εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ε.Ε. (οργανισμοί υποδοχής), θα πρέπει να πιστοποιηθούν μέσω του Μηχανισμού πιστοποίησης για οργανώσεις αποστολής-υποδοχής (Α.10, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014). Η πιστοποίηση θα αποτελεί προαπαιτούμενο για τους οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μελλοντικές προσκλήσεις.

Στόχοι της πρόσκλησης:

 • Να υποστηριχθεί η υλοποίηση της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ με τη θέσπιση μηχανισμού πιστοποίησης για την αποστολή και φιλοξενία οργανισμών.
 • Να εξασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κατ ‘εξουσιοδότηση κανονισμό ΕΕ αριθ. 1398/2014 και τις διαδικασίες που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1244/2014.
 • Να προσδιορίσουν τα κατάλληλα σχέδια ανθρωπιστικής βοήθειας και να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις από την ΕΕ για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.
 • Συγκρότηση βάσης δεδομένων πιστοποιημένων Οργανισμών Υποδοχής και Αποστολής.

Επιλέξιμοι φορείς:

 

 1. Οργανισμοί Αποστολής:

Επιλέξιμοι είναι οι οργανισμοί, οι οποίοι:

Α) Εφαρμόζουν τα πρότυπα και διαδικασίες για τους υποψήφιους εθελοντές της  πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ (α. 9, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014)

Β) Είναι ενεργοί στο πεδίο της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ως «ανθρωπιστική βοήθεια» νοούνται οι δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες για την παροχή έκτακτης βοήθειας με βάση τις ανάγκες, η οποία αποβλέπει στη διάσωση της ζωής, στην πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε περιπτώσεις ανθρωπογενών κρίσεων ή φυσικών καταστροφών. Η ανθρωπιστική βοήθεια περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας, ανακούφισης και προστασίας κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών κρίσεων ή αμέσως μετά από αυτές, μέτρα στήριξης για να διασφαλίζεται η πρόσβαση στους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη και για να διευκολύνεται η απρόσκοπτη ροή της βοήθειας, καθώς και δράσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των καταστροφών και στη μείωση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και τη συμβολή στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας αντιμετώπισης των κρίσεων και ανάκαμψης από αυτές.

 

 

Γ) ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. i) μη κυβερνητικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους και των οποίων η έδρα βρίσκεται εντός της Ένωσης,
 2. ii) οργανισμούς δημοσίου δικαίου μη στρατιωτικού χαρακτήρα διεπόμενους από τη νομοθεσία κράτους μέλους,

iii) μη κυβερνητικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις εγκατεστημένες στις χώρες του άρθρου 23, υπό τους όρους του προαναφερθέντος άρθρου και των εκεί αναφερόμενων συμφωνιών,

 1. iv) οργανισμούς δημοσίου δικαίου μη στρατιωτικού χαρακτήρα, εγκατεστημένους στις χώρες του άρθρου 23, υπό τους όρους του προαναφερθέντος άρθρου και των εκεί αναφερόμενων συμφωνιών,
 2. v) στη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

 

 

 1. Οργανισμοί Υποδοχής:

 

Επιλέξιμοι είναι οι οργανισμοί, οι οποίοι:

Α) Εφαρμόζουν τα πρότυπα και διαδικασίες για τους υποψήφιους εθελοντές της  πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ (α. 9, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014)

Β) Είναι ενεργοί στο πεδίο της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Γ) ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. i) μη κυβερνητικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους και των οποίων η έδρα βρίσκεται εντός της Ένωσης,
 2. ii) φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από δίκαιο τρίτης χώρας.

Iii) Διεθνείς Συλλόγους και Οργανισμούς.

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση