H ILF consulting  προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες αναλύονται στις παρακάτω ενότητες:

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν στην:

 • Ανέγερση μονοκατοικίας-πολυκατοικίας
 • Προσθήκη καθ΄ύψος
 • Προσθήκη κατ΄επέκταση
 • Αλλαγή χρήσης
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
 • Εργασίες μικρής κλίμακας
 • Νομιμοποιήσεις – Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
 • Κατεδάφιση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
Αναλαμβάνουμε την κατασκευή – επίβλεψη των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σε όλες τiς φάσεις της κατασκευής.

 • Ανέγερση μονοκατοικιών-πολυκατοικιών
 • Προσθήκες καθ΄ύψος και κατ΄επέκταση
 • Ανακαινίσεις – Εσωτερικές διαμορφώσεις
 • Αποπερατώσεις οικοδομών
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Κατεδαφίσεις
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Κατά την επίσκεψη μας στον χώρο σας (οικία ή επαγγελματικός χώρος) θα αποτυπώσουμε λεπτομερώς την υπάρχουσα κατάσταση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση μελέτης με γνώμονα την κάλυψη των λειτουργικών σας αναγκών. Αφότου γίνει οικονομοτεχνική μελέτη θα σας παραδώσουμε αναλυτική προσφορά όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν, τα επιμέρους κοστολόγια αυτών και επιπλέον το χρονοδιάγραμμα του έργου (το οποίο τηρούμε αυστηρά). Οι εργασίες εκτελούνται από τα έμπειρα συνεργεία μας πάντοτε υπό την επίβλεψη μας.

 • Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης
 • Μελέτη νέας διαμόρφωσης
 • Αποξηλώσεις
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις (Ύδρευση, Αποχέτευση, θέρμανση, κλιματισμός. είδη υγιεινής)
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Καινούργιος ηλεκτρικός πίνακας και καλωδιώσεις, δίκτυο υπολογιστών,  συναγερμός, πυρανίχνευση)
 • Δάπεδα (πλακάκια, μάρμαρα, πατώματα)
 • Κουφώματα αλουμινίου
 • Γυψοσανίδες, ψευδοροφές
 • Κουζίνες
 • Ντουλάπες
 • Ελαιοχρωματισμοί
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αρχικά επισκεπτόμαστε το κατάστημα, αποτυπώνουμε τον χώρο και στη συνέχεια υποβάλουμε στην Πολεοδομία τα απαραίτητα σχέδια-έγγραφα για την έκδοση της Βεβαίωσης Κύριας Χρήσης. Εφόσον η νέα χρήση του καταστήματος διαφέρει από την προηγούμενη, προχωράμε σε έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης(π.χ. από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το τοπογραφικό διάγραμμα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, όπως αρκετοί νομίζουν, αλλά είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που περιέχει :1. την έρευνα μηχανικού,2. τις μετρήσεις πεδίου3. και τις εργασίες γραφείουΣυντάσσουμε τοπογραφικά διαγράμματα βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών πού ορίζει ο σκοπός χρήσης τους. Επίσης διαθέτουμε πλήρη τοπογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, που εξασφαλίζει την ακρίβεια και την ποιότητα των μετρήσεων.Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων κατάλληλων για:

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο
 • Χαρακτηρισμό Δασαρχείου
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας
 • Πράξεις εφαρμογής
 • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
 • Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Αδειοδότηση Αιολικών πάρκων
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
Αποτύπωση είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται για να βρεθούν οι συντεταγμένες, σε ορισμένο σύστημα αναφοράς, των χαρακτηριστικών σημείων ενός τεχνικού έργου ή τμήματος της γήινης επιφάνειας με σκοπό να αποδοθεί με πληρότητα η μορφή του. Οι αποτυπώσεις γίνονται με τοπογραφικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας πού διασφαλίζουν την ακρίβεια και την ποιότητα των μετρήσεων. Οι αποτυπώσεις πού αναλαμβάνουμε είναι οι εξής:

 • Τρισδιάστατη απεικόνιση του εδάφους
 • Ισοϋψείς καμπύλες
 • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους
 • Υπολογισμός όγκων
 • Αποτύπωση κατασκευαστικών έργων & σύνταξη σχεδίων as build
 • Ειδικές αποτυπώσεις ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων, προστατευμένων και διατηρητέων συνόλων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
 • Τρισδιάστατες Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων (όψεις – κατόψεις – τομές)
ΧΑΡΑΞΕΙΣ
Χάραξη είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε με μετρήσεις και κατάλληλους υπολογισμούς να μεταφέρουμε τις διαστάσεις ενός τεχνικού έργου από τα μελετητικά – κατασκευαστικά σχέδια στο έδαφος. Έχοντας πολυετή εμπειρία σε χαράξεις μεγάλων κατασκευαστικών έργων, τα τοπογραφικά όργανα και οι μέθοδοι πού χρησιμοποιούμε εξασφαλίζουν την ακρίβεια των σημείων χάραξης.Αναλαμβάνουμε τις χαράξεις των:

 • Ορίων ιδιοκτησιών Εκσκαφών
 • Κατασκευών Στοιχείων
 • Έργων Οδοποιίας
 • Οριογραμμών Αιγιαλού & Παραλίας
 • Ρυμοτομικών – Οικοδομικών Γραμμών
 • Γραμμών Διανομής – Κατάτμησης
 • Σημείων Τοποθέτησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Από την ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους ισχύει το «Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών». Το πρόγραμμα ίδρυσης του Εθνικού Κτηματολογίου ξεκίνησε το 1995. Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ΄αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του δημοσίου. Το γραφείο μας αποτελείται από μηχανικούς με μεγάλη γνώση και εμπειρία επί των θεμάτων του κτηματολογίου. Αναλαμβάνουμε εκτός από την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κτηματολογίου και την συμπλήρωση των δηλώσεων των ακινήτων καθώς και την διαδικασία υποβολής αντίρρησης κατά του περιεχομένου του Δασικού χάρτη.Αναλυτικά οι υπηρεσίες και οι μελέτες στον τομέα του Κτηματολογίου πού αναλαμβάνουμε είναι οι εξής:

 • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολόγίου (Ε.Κ.) για δήλωση
 • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος Χωρικών Μεταβολών για Διόρθωση Ορίων Γεωτεμαχίων στο Ε.Κ.
 • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος με Γεωγραφικές Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 για την Διαδικασία Υποβολής Αντίρρησης κατά του Περιεχομένου Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη
 • Συμπλήρωση Έντυπου Αντίρρησης κατά του Περιεχομένου Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη
 • Συμπλήρωση Αίτησης Δήλωσης Ακινήτου στο Ε.Κ.
 • Συμπλήρωση Αίτησης Πρόδηλου Σφάλματος
 • Συμπλήρωση Αίτησης Διόρθωσης Σφαλμάτων Γεωμετρικών Στοιχείων των Κτηματολογικών Εγγραφών
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΠΣ) είναι πληροφοριακά συστήματα (Information Systems) που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο.Χρησιμοποιώντας τα Γ.Σ.Π. αναλαμβάνουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Εφαρμογές GΙS
 • Γεωαναφορά Σχεδίων & Χαρτών
 • Ψηφιοποίηση Σχεδίων & Χαρτών
 • Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών
 • Επεξεργασία δεδομένων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
 • Θεματική χαρτογραφία (σχεδιασμός)
ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Το δυναμικό του γραφείου στελεχώνεται από συνεργάτες μηχανικούς με εξειδίκευση συγκοινωνιολόγου και ικανή εμπειρία διασφαλίζοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα συγκοινωνιακά έργα. Επίσης οι εκπονούμενες μελέτες γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (ΟΜΟΕ, ΟΣΜΕΟ κ.α)Οι μελέτες οδοποιίας και οι συγκοινωνιακές μελέτες που εκπονούνται είναι οι εξής:

 • Μηκοτομές – διατομές
 • Σχεδιασμός Ισόπεδων Κόμβων
 • Σήμανση – Ασφάλιση
 • Μελέτες Φωτεινής Σηματοδότησης
 • Οργάνωση Κυκλοφορίας & Στάθμευσης
 • Οργάνωση, Διεξαγωγή & Επεξεργασία Κυκλοφοριακών Μετρήσεων & Ερευνών
ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
 • Σύνταξη πίνακα χιλιοστών-κοινοχρήστων για σύνταξη συμβολαίων οριζόντιας ιδιοκτησίας
 • Τοπογραφικό διάγραμμα και κάτοψη(εφόσον απαιτούνται)
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-Π.Π.Α.Ε
 • Προμετρήσες
 • Επιμετρήσεις
 • Π.Π.Α.Ε Δημοσίων Έργων

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com