Νομικές υπηρεσίες – Εγχώρια και Διεθνή Νομική Κάλυψη

Κορυφαίοι συνεργάτες δικηγόροι , είναι έτοιμοι να αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε πρόκληση ενώπιον

νομική προστασία

τόσο της Ελληνικής δικαιοσύνης όσο και εκτός συνόρων.

 

Ως συνδυασμός, με την αρμονία συνεργασίας με τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες, είναι η απόλυτη πρόταση.

Φοροτενικές υπηρεσίες  

Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες  /Finance  solutions                               

Ενημερώσου για την υπηρεσία μας Help Now – Άμεση Nομική Kάλυψη

Περισσότερα …..

Κλάδοι νομικών υπηρεσιών με μια ματιά:

 • Αστικό δίκαιο
 • Ποινικό δίκαιοΝομικές υπηρεσίες
 • Διοικητικό δίκαιο
 • Τραπεζικό δίκαιο και χρηματοοικονομικά
 • Εμπορικό δίκαιο
 • Ναυτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο / Κοινοτικό
 • Δίκαιο αλλοδαπών
 • Πολεοδομικά
 • Φορολογικό δίκαιο
 • Συστάσεις – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – ‘Ελεγχο Εταιρειών
 • Εργατικό δίκαιο
 • Εταιρικό δίκαιο
 • Πτωχευτικό δίκαιο
 • Εργολαβικά
 • Ηλεκτρονικό ‘Εγκλημα / internet
 • Αθλητικό δίκαιο
 • Τροχαία ατυχήματα
 • Οικονομικά εγκλήματα
 • Ανθρώπινα διακαιώματα
 • Υγειονομική νομοθεσία
 • Πευματική ιδιοκτησία
 • Φαρμακευτικό δίκαιο
 • Σωφρονιστικός κώδικας / Δικαιώματα φυλακισμένων

Eπιστημονικοί   συνεργάτες :

Συμβολαιογράφοι  και δικαστικοί  επιμελητές  

πλαισιώνουν την ομάδα της ILF consulting  

Ακόμα παρέχουμε: υποστηρικτικές υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης

Παρέχουμε δυνατότητα φυσικής  παρουσίας συνεργάτη  σε ταξίδια

Εδώ, Δίνουμε Λύση.