• Συνταξιοδοτικά – Ασφαλιστικά

Ενημερωθείτε και αποκτήστε σύνταξη , παίρνοντας την σωστή απόφαση,

     χωρίς ταλαιπωρία – χωρίς χάσιμο χρόνου.Συνταξιοδοτικά

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 Καταμέτρηση , υπολογισμό ενσήμων

 Εύρεση ενσήμων

Διαδικασία υποβολής φακέλου για έκδοση σύνταξης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διεκπεραιώνουμε εργασίες έκδοσης σύνταξης από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

               Ενδεικτικά :

>ΙΚΑ
>ΟΑΑΕ
>ΤΣΑ
>ΕΤΑΑ

Ακόμα παρέχουμε   :

 

Επιστημονική ομάδα και υπόστηρικτικές υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης

 

 

  • Εργατικά

 

Παρέχουμε πλήρη Νομική κάλυψη για Διοικητικές , Εργατικές Υποθέσεις ,Απαιτήσεις,ΠροσλήψειςΑπολύσεις ,Φοροτεχνική κάλυψη  και ενημέρωση σύμφωνα με τις νέες διατάξεις .

Ενδεικτικά :

>Σύναψη και διαπραγμάτευση συμβάσεως εργασίας

>Δικαστικές επιλύσεις εργατικών υποθέσεων ( ατομικές και ομαδικές )

>Αποζημιώσεις

>Απολύσεις

>Επίσχεση εργασίας

>Εργατικό ατύχημα

>Ενημέρωση Δικαιωμάτων

Εδώ, Δίνουμε Λύση.