λογιστές αθηνών Ρύθμιση Οφειλών ,  Μείωση – Διαγραφή Δανείων  / Καρτών,  για Ιδιώτες – Νοικοκυριά.( Νόμος Κατσέλη )
Απαλλαχτείτε  από τα ενοχλητικά  τηλεφωνήματα  από τις εταιρείες εισπράξεων και από το χρέη σας προς τις τράπεζες.

Ρυθμίστε τις οφειλές  σας προς το δημόσιο και τις τράπεζες βάση των νέων οικονομικών δυνατοτήτων σας.

Δυνατότητα μειώσεις δανείων και καρτών ή και ακόμα  διαγραφή , για Ιδιώτες – Νοικοκυριά και για  Επαγγελματίες – Επιχειρήσεις.

Ο συνδυασμός και η αρμονία συνεργασίας με τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες μας,

είναι  η απόλυτη πρόταση.

>Φοροτεχνικές υπηρεσίες    > Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες / Finance  solutions 

Ακόμα παρέχουμε :  Ψυχολογική υποστήριξη

Η ανάγκη σας , δικό μας πρόβλημα.

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και  την διαδικασία.
Αναλαμβάνουμε την συλλογή εγγράφων από τις τράπεζες , την υποβολή φακέλου και την αίτηση.

Ενδεικτικά λύσεις :

 

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού

Νομική κάλυψη:

  • Αίτηση ενώπιον του ειρηνοδικείου για υπαγωγή στο νόμο
  • Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων  σε βάρος των αιτούντων
  • Παύση παρακράτησης υπέρ του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και του ταμείου παρακαταθηκών  και δανείων
  • Μεταρρύθμιση απόφασης του ειρηνοδικείου για την αναπροσαρμογή των μηνιαίων καταβολών

 >Ο συνδυασμός και η αρμονία συνεργασίας με τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες μας,

είναι  η απόλυτη πρόταση.

>Φοροτεχνικές υπηρεσίες   > Οικονομοτεχνικές /Finance  solutions 

Ακόμα παρέχουμε   :  Ψυχολογική υποστήριξη

Ενημερωθείτε  για τις δυνατότητες που έχετε και αν εντάσσεστε στο Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο και αποστέλλοντας το ΦΑΞ ή Ε-MAIL

 

Έχετε κύρια κατοικία στο όνομα σας (σε περίπτωση οικογενειών αναφερθείτε στα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειάς  σας);

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Διαθέτετε άλλη ακίνητη  ή κινητή  περιουσία; (περιγράψτε την )

………………………………………………………………………………………………………….

Είστε άγαμος; έγγαμος; αν είστε έγγαμος έχετε  παιδιά; τι ηλικίας είναι τα παιδιά σας;

………………………./…………………………./…………………………/

Έχει εκδοθεί διαταγή/ες  πληρωμής εναντίον σας ? αν ναι με ποια ημερομηνία και από ποιόν;

…………………………………………./………………………………………………../……………………………………….

Περιγράψτε μας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας  ανά τράπεζα / προϊόν( πχ κάρτα , δάνειο κατασκευαστικό, δάνειο καταναλωτικό ) και το ύψος των οφειλών.

……………………………………………………………../……………………………………………………………/…………………………………………………………………………../…………………………………………………………………………./

Τι εισοδήματα έχετε ( αν έγγαμος/η ,  ο/η  σύζυγος σου);

………………………………………………………………………./………………………………………………………………

Αν έχετε υποστεί περικοπές εσόδων περιγράψτε μας σε τι ποσοστό επί  100%

……………………………………………/

Έχετε  έσοδα από άλλες πηγές;

…………………………………………………………………………..

Σήμερα εργάζεστε ? ( αν έγγαμος/η ,  ο/η  σύζυγος σας);

………………………………………………………………………………………………………………………..

Έχετε προβλήματα υγείας? ( αν έγγαμος/η ,  ο/η  σύζυγος σας);

Πόσα χρήματα δίνετε σήμερα μηνιαίως προς εξόφληση  των οφειλών σας;………………………………………………….

Τι ποσό μπορείτε να διαθέσετε μηνιαίως; ………………………………………..

Έχετε άλλες οφειλές (π.χ. δημόσιο) ;

………………………………………………………………………………………………..

Άλλες σημειώσεις που θεωρείτε ότι θέλετε να μας αναφέρετε;……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για να λάβετε  απάντηση και ενημέρωση  δώστε μας τα παρακάτω στοιχεία :

τηλέφωνο ……………………………………..

Όνομα / Επίθετο……………………………………………….

Άλλα στοιχεία  επικοινωνίας στα οποία επιθυμείτε να λάβετε  ενημέρωση

……………………………………………………………………………..

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση.