Ιατρικό Δίκαιο / Νομική Κάλυψη Γιατρών και νοσοκομειακών συγκροτημάτων

Νομικός  συνεργάτης μας, κάτοχος μεταπτυχιακού στο νομικό καθεστώς των εμβρυικών βλαστοκυτάρων στην Ελλάδα και την Γερμάνια και με εξειδίκευση στο ιατρικό δίκαιο στελεχώνει την επιστημονική μας ομάδα προσφέροντας σας εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επίπεδου,

Ενδεικτικά για :

Ιατρικό Σφάλμα ( αστική – ποινική ευθύνη /πλήρης υπεράσπιση )

Πειθαρχική δίωξη  / Ενημέρωση κώδικα δεοντολογίας

Συμβάσεις με ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές (Νομική κάλυψη για πρόσληψη )

Νομικό και Φοροτεχνικό Έλεγχο νοσοκομειακών συγκροτημάτων

Πληρη Φοροτεχνική κάλυψη

Ίδρυση λειτουργίας  νοσοκομειακών συγκροτημάτων

Οικονομοτεχνική Κάλυψη

 

>Ακόμα ,

Ο συνδυασμός και η αρμονία συνεργασίας με τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες,της εταιρεία μας  είναι  η απόλυτη πρόταση.

Εδώ, Δίνουμε Λύση.