Άρτια δομημένες προτάσεις και λύσεις από   επιστημονικά στελέχη   είναι στην διάθεση σας για να οργανώσετε, να ελέγξετε, να δομήσετε και να αναπτύξετε τις δραστηριότητες της επιχειρήσεως. Ακόμα με την επιλογή των υπηρεσιών  της ILF  consulting  “διοικητικές υποστηρικτικές υπηρεσίες ” οδηγείτε με ασφάλεια και ορθή λειτουργιά, την επιχείρηση για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της,  τόσο εντός  όσο και  εκτός των Ελληνικών συνόρων  με την  υποστήριξη κορυφαίων επιστημονικών στελεχών.

 Προσαρμόζουμε σε κάθε πελάτη και δημιουργούμε, τη δικιά σας ομάδα εργασίας με επίκεντρο και βάση τις ανάγκες σας.

Παρέχουμε λύσεις και προτάσεις για οποιαδήποτε δραστηριότητα ,

διακρινόμαστε για την εχεμύθεια μας και το άμεσο αποτέλεσμα.

Η ομάδα της ILF consulting ,

Ο Απόλυτος Συνεργάτης.

Παρέχουμε πλήρη Διαχειριστικές, ελεγκτικές υποστηρικτικές

συμβουλευτικές υπηρεσίες, προτάσεις και λύσεις.

Υπηρεσίες  Management / Υπόστηριξη διοίκησης / οργάνωσης / ενδοεπιχειρησιάκη  αναδιάρθρωση, Ενδεικτικά  διοικητικές υποστηρικτικές  υπηρεσίες για τα παρακάτω τμήματα :

 

Τμήμα λογιστηρίου

Οργάνωση Μηχανογράφησης   – Πλήρη λογιστική κάλυψη – αναδιάρθρωση

Asset Management

Ανάλυση, Έλεγχο και Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης

Νομικό τμήμα

Πλήρη νομική κάλυψη και αναδιάρθρωσησυμβουλευτικές υπηρεσίες

Τμήμα Προμηθειών

Αναδιάρθρωση λειτουργίας ελέγχου, έλεγχο αγορών και οργάνωση μηχανογράφησης

Τμήμα marketing

Δημιουργία διαφήμισης,  προωθητικών προτάσεων και λύσεων

Τμήμα διαχείρησης  ανθρώπινου δυναμικού

Εύρεση, έλεγχος προσλήψεων , επανεξέταση προσωπικού και αναδιάρθρωση θέσεων εργασίας
Τμήμα εισπράξεων και ελέγχου πιστοληπτικών δυνατοτήτων πελατών

Διοικητικές προτάσεις και λύσεις

Διαχειριστικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, προτάσεις και λύσεις

Ελεγκτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, προτάσεις και λύσεις
Τμήμα επιχειρηματικής ανάπτυξης

Δημιουργία project ,οικονομοτεχνικές μελέτες, εκτέλεση και έλεγχο έργου ανάπτυξης, Ανάλυση και μελέτη επιχειρηματικού κινδύνου. Δυνατότητα για δραστηριότητα και ανάπτυξη εκτός Ελλάδος

Tμήμα πωλήσεων

Επάνδρωση, αναδιοργάνωση, γεωγραφική ανάλυση, ανάπτυξη και επανέλεγχος στόχων

Ακόμα παρέχουμε και έρευνα ικανοποίησης πελατών και οργάνωση Τμήματος  after sales και τεχνικών υποστηρίξεων  προς  πελάτες

Τμήμα δημόσιων έργωνreal estate

Έρευνα για εκτέλεση έργων , αξιολόγηση δυνατοτήτων, σύνταξη κατάθεση φακέλου , παρακολούθηση- εξέλιξη φακέλου, επάνδρωση στελεχών, οργάνωση και παρακολούθηση εκτέλεσης έργου και παρακολούθηση ολοκλήρωση αποπληρωμής έργου.

Τμήμα εξαγωγών – εισαγωγών

Ανάπτυξη, οργάνωση και έρευνα αγορών εκτός Ελλάδος

Τμήμα Οικονομικής διαχείρισης,

Μηχανογράφη ,οργάνωση  – επάνδρωση , έλεγχο και αναδιάρθρωση

Τμήμα logistics

Μηχανογράφη ,οργάνωση  – επάνδρωση , έλεγχο και αναδιάρθρωση αποθήκης

Διαχείριση στόχου, αναδιάρθρωση / εφαρμογές παρακολούθησης / συμβουλές διαχειρίσεις  

Τμήμα τεχνικών κατασκευαστικών πολεοδομικών υποστηρίξεων

Επάνδρωση και αναδιοργάνωση

Τμήμα έλεγχου και διατηρήσεις ποιότητας

Επάνδρωση, αναδιοργάνωση, έλεγχο λειτουργίας  διατήρησης ποιότητας και δημιουργία ομάδας για έκδοση ανάλογων πιστοποιητικώνλογιστές αθήνων

Τμήμα γραμματικής  υποστήριξης

Μηχανογράφη ,οργάνωση  – επάνδρωση , έλεγχο και αναδιάρθρωση

 

>>>Προτάσεις , λύσεις και δημιουργία για εξωτερικά τμήματα ( outsourcing ) όπου χρειαστεί με σκοπό την ορθή λειτουργία , την μείωση και των έλεγχο εξόδων.

Παρέχουμε πλήρη Διαχειριστικές, ελεγκτικές υποστηρικτικές

συμβουλευτικές   υπηρεσίες, προτάσεις και λύσεις.

Για περισσότερες  πληροφορίες ελάτε σε επαφή με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας.

Εδώ, Δίνουμε Λύση.