Ναυτιλιακές υπηρεσίες / Ships & Yachts Ships & Yachts  υπηρεσίες

Σε μια ιστορικά ναυτική χώρα σαν την Ελλάδα, οι ναυτιλιακές υπηρεσίες αποτελούν αναπόφευκτα ένα πεδίο με ξεχωριστή σημασία, αφού ρυθμίζουν μια από τις μείζονες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον τόπο μας. Η επιστημονική μας ομάδα και τα στελέχη μας, έχοντας συνείδηση της υποχρέωσής της να μπορεί να συνδράμει τον πελάτη της σε κάθε δραστηριότητα του, προσφέρει τις υπηρεσίες και την συμπαράσταση ,αποβλέποντας στην πλήρη εξασφάλιση των συμφερόντων των εταιρικών πελατών της.

Στα πλαίσια αυτά, η ομάδα μας αναλαμβάνει  και σας παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και  προσήκουσες συμβουλές  και προτάσεις για πλοία  και yachts εχέμυθα και αποτελεσματικά .

 

 

Οι  Ναυτιλιακές υπηρεσίες μας με μια ματιά:

Αγορά / Πώληση πλοίου (Πρωτόκολλο συμφωνητικού, Παραρτήματα, Πωλητήρια συμβόλαια κλπ),Ναυτιλιακές υπηρεσίες

Φοροτεχνικές υπηρεσίες-  Ναυτιλιακή Φορολογία-φορολογικά πλεονεκτήματα

Νηολόγιο/Ληξιαρχείο/ Σημαία πλοίου και yachts

Σύνταξη , έλεγχου  συμβολαίων  για κατασκευή πλοίου – yachts εγκρίσεις πληρώματος , SISRBs, εύρεση στελεχών και πληρώματος πλοίων

Κατεύθυνση και εύρεση δανείων και χρηματοδοτήσεων

Ανανέωση Πιστοποιητικών πλοίων π.χ. Radio license, CLC certificate, CSR certificate κλπ.

Ναυλοσύμφωνα

Διεθνής  Αξιώσεις , Απαιτήσεις – claims. Εύρεση ναυπηγίων και προτάσεις

Διαδικασία εγγραφής των ναυτιλιακών  εταιρειώνΑγγλικές εταιρείες

Εκπροσώπηση επιχειρηματιών για αγορά πλοίων – yachts

Εύρεση για αγορά και πώληση πλοίων και yachts

Έλεγχο και παρακολούθηση  εξόδων και προμηθειών

Παραλαβή και έλεγχος προμηθειών

Εύρεση άλλων συνεργατών γενικών υπηρεσιών και εργασιών – έρευνα αγοράς και προτάσεις

Παροχή και λύσεις – δίκτυο πελατών για ενοικίαση ή και πώληση πλοίου , yachts

Προτάσεις και εύρεση για  international trading –  υπηρεσίες broker

Πλήρεις προτάσεις και υπηρεσίες management

Ασφαλιστικές προτάσεις και λύσεις

Λύσεις και προτάσεις ασφάλειας για την διέλευση πλοίων – προσωπικού – φορτίου   – Maritime Security

O συνδυασμός και η αρμονία συνεργασίας με τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες μας ,

Φοροτεχνικές υπηρεσίες   

    Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες /Finance  solutionς 

Νομικές υπηρεσίες

Banking solutions  /  Asset management

      είναι  η απόλυτη πρόταση.

 Παρέχουμε δυνατότητα φυσικής  παρουσίας συνεργάτη  σε ταξίδια

Εδώ, Δίνουμε Λύση.