Νέα

August 7, 2013
Κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

Κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων – ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ

Με το νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα (ΙΙ)” επιδοτούνται μεταξύ άλλων και οι υπάρχουσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων. Αν θέλεις […]
August 7, 2013
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων – ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ

Με το νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα (ΙΙ)” επιδοτούνται μεταξύ άλλων και οι υπάρχουσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων. Αν θέλεις να δημιουργήσεις […]
August 7, 2013
επιδοτήσεις, εσπα, 2014,2020

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας ή μέσων πληροφορικής – ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ

Με το νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα (ΙΙ)” επιδοτούνται μεταξύ άλλων και οι υπάρχουσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής […]
August 7, 2013
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού – ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ

Με το νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα (ΙΙ)” επιδοτούνται μεταξύ άλλων και οι υπάρχουσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού. Αν θέλεις […]
Prev page

Next page