Νέα

July 15, 2015

TIDE – Μεταφορές Ανάπτυξης Καινοτομίας για την Ευρώπη

15/07/2015 ημερομηνία έναρξης 01/10/2012 ημερομηνία λήξης 30-09-2015 Η αποστολή του προγράμματος TIDE θα είναι να ενισχύσει την ευρεία μεταφορά και αφομοίωση των 15 καινοτόμων ιδεών των […]
July 15, 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)»

15/07/2015 ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε.Ε. – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει  δράσεις  σχετικά  με  τη  συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και  διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Ενήλικα φυσικά  […]
July 15, 2015

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Πρόσκλησης για τη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

15/07/2015 Στο πλαίσιο της παραπάνω διαβούλευσης παρακαλείται όποιος επιθυμεί να αποστείλει  παρατηρήσεις επί του Σχεδίου, το αργότερο έως την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 12.00,  με τους […]
July 15, 2015

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Πρόσκλησης για τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”

15/07/2015 Στο πλαίσιο της παραπάνω διαβούλευσης παρακαλείται όποιος επιθυμεί να αποστείλει  παρατηρήσεις επί του Σχεδίου, το αργότερο έως την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 12.00,  με τους […]
Prev page

Next page