Νέα

April 30, 2015

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT).

30/04/2015 Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο online σύστημα της Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε. (http://eurostat.statistics.gr/intrastat/) ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τους μήνες τους οποίους πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή και παραδόσεις). Υποχρέωση […]
April 30, 2015

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

30/04/2015 Εργοδοτικές και εργατικές εισφορέςΣύμφωνα με τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν […]
April 30, 2015

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

30/04/2015 Μισθολογική Περίοδος Μαρτίου 2015Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4075/2012, οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή […]
April 30, 2015

Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές μελών Δ.Σ.

30/04/2015 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4172/2013 οι υπηρεσίες που παρέχει διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, θεωρούνται εισόδημα από […]
Prev page

Next page