Νέα

February 18, 2015

Στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο για τη ρύθμιση χρεών

18/02/2015 Το ΣΔΟΕ θα έχει τη δυνατότητα βεβαίωσης φόρων και προστίμων που προκύπτουν από τον έλεγχο, ενώ θα έχει και δικαίωμα διενέργειας προληπτικού ελέγχου. Την επόμενη […]
February 18, 2015

HORIZON 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

18/02/2015 Η επιστημονική αριστεία, η ανταγωνιστική βιομηχανία και η αντιμετώπιση των κοινωνικών αλλαγών βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η στοχευμένη χρηματοδότηση θα διασφαλίσει ότι […]
February 18, 2015

Οι αλλαγές στο χρόνο έκδοσης των τιμολογίων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

18/02/2015 Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα Ι. Πρόλογος Με την καθιέρωση του νόμου 4308/2014 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” εκτός των άλλων, υπήρξαν και ορισμένες αλλαγές […]
February 19, 2015

Αύξηση έκτακτης χρηματοδότησης μέσω ELA για τις ελληνικές τράπεζες ενέκρινε η ΕΚΤ

19/02/2015 Στην αύξηση του ορίου του ELA κατά 3 δισ. ευρώ, καλύπτοντας οριακά και για διάστημα λίγων ημερών τις ανάγκες ρευστότητας, προχώρησε η ΕΚΤ εντείνοντας έτσι […]
Prev page

Next page