Νέα

January 14, 2015

Πρόγραμμα LIFE 2014-2020

14/01/2015 Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και […]
January 15, 2015

Tελευταία ημέρα υποβολής για τα οικογενειακά επιδόματα

15/01/2015 Η προθεσμία για υποβολή αίτησης Α21 για το 2014 που απαιτείται για τα οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τέκνων και ειδικά πολυτεκνικά), λήγει σήμερα 15 Ιανουαρίου 2015. […]
January 15, 2015

Δε θα υποβληθεί οριστική Φ.Μ.Υ. για το 2014

15/01/2015 Σχετικά με την οριστική Φ.Μ.Υ. του φορολογικού έτους 2014 και επομένων, καθώς και σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής του […]
January 15, 2015

Ανακοίνωση Ο.Α.Ε.Ε. για την καταβολή δόσεων ρύθμισης του ν.4305/2014

15/01/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Καταβολή δόσεων ρύθμισης Ν.4305/2014 Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 21.1.2015 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω Άμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια […]
Prev page

Next page