Νέα

June 2, 2014
κοινωνικες δρασεις

Νέο Έσπα 2014 – 2020 – Κοινωνικές δράσεις

ΔΩΡΕΑΝ δημιουργία προφακέλου βασικών στοιχείων ταυτότητας της επιδότησης του ενδιαφερομένου και  ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση δυνατοτήτων επιδοτήσεως με το Νέο Έσπα 2014 – 2020 , του Νέο Αναπτυξιακού Νόμου, Leader, Αγροτικής […]
June 3, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

12 μεγάλα ενεργειακά έργα σε διαδικασία «fast track»

3/6/2014 Συνεδρίαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για την ένταξη των Έργων Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος του τομέα ενέργειας στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων Συνεδρίασε σήμερα η Διϋπουργική Επιτροπή […]
June 3, 2014
οαεδ, εσπα

ΟΑΕΔ: Τέσσερα νέα προγράμματα για 50.000 άνεργους

3/6/2014 Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για πέντε μήνες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου Ξεκινά μέσα στους επόμενους μήνες, η προκήρυξη των τεσσάρων […]
June 3, 2014
epidotisi espa

«Τροποποίηση της αρ. 26984/19-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β’/2013) ‘’2 η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014’’»

3/6/2014 Έχοντας υπόψη: 1.Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εφαρμογή κρατικών […]
Prev page

Next page