Νέα

April 2, 2014
λογιστές, εσπα, επιδοτήσεις, αναπτυξιακός, νόμος

Δεν θα φορολογηθούν οι ανείσπρακτες αποδοχές του 2013

2/4/2014 Με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου δόθηκε λύση στο κενό που υπήρχε σχετικά με την μη φορολόγηση ων ανείσπρακτων αποδοχών για το έτος 2013. (οικ. 2014) […]
April 2, 2014
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις

Οι αλλαγές στους παρακρατούμενους φόρους μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου

2/4/2014 Μικρές νομοτεχνικές βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, αλλάζουν ουσιαστικά ορισμένες διατάξεις του ΚΦΕ σχετικά με τους παρακρατούμενους […]
April 3, 2014
έκδοση σύνταξης enasima

Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών.

3/4/2014 “1. Με τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 4 του άρθρου 49 του ν.2238/1994ορίζεται, ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο […]
April 3, 2014
επικυρωση,

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα

3/4/2014 Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», […]
Prev page

Next page