Νέα

March 11, 2014
μηνιαιες συγκεντρωτικες logistika

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.

11/3/2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, του άρθρου 16 και της παραγράφου 24 άρθρου 72 ν. 4172/2013 […]
March 11, 2014
εφαπαξ, logistika, εκδοση, συντάξεως

Με πρόστιμα κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις που δεν θα στείλουν τις βεβαιώσεις αποδοχών – αμοιβών κλπ στην ΓΓΠΣ

11/3/2014 Μέχρι την 28η Μαρτίου θα πρέπει οι υπόχρεοι να προβούν στην ηλεκτρονική υποβολή των βεβαιώσεων που αναφέρονται  στην ΠΟΛ.1039/3.2.2014. Συγκεκριμένα οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει […]
March 12, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν.4172/2013

12/3/2014 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’/23.07.2013). 2. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 Α’/5.7.2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών». 3. […]
March 12, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν.4172/2013

12/3/2014 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’/23.07.2013). 2. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 Α’/5.7.2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών». 3. […]
Prev page

Next page