100% Επιδότηση για πληττόμενους αγρότες ( Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ) από 100.000€ έως 250.000€ υποβολές έως 31/07/2024

Ενημερωτικό Υλικό, 01/05/2024 – 08/05/2024 Νέα και Ειδήσεις & Όλα τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων
May 8, 2024
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων 9/5/2024
May 9, 2024

100% Επιδότηση για πληττόμενους αγρότες ( Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ) από 100.000€ έως 250.000€ υποβολές έως 31/07/2024

09/05/2024

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Media – TV – Radio

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2023 – 2024, ILF consulting

No 1 Επιλογή ILF consulting

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms
Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 
Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2023 – 2024, ILF consulting
MaTs Coaching: Υπηρεσία προσωπικής σας ενημέρωσης και δυνατότητας επιδότησης
Θέλετε δωρεάν προέλεγχο και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης; Click εδώ.
Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα & πρώτοι για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων και την έναρξη υποβολών τους.

Ενημερωθείτε για την ειδική ΠΡΟΣΦΟΡΑ μας ,ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590 ή στείλτε e-mail στο [email protected] με θέμα: Επιδότηση Αγρότης  μαζί με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ( κατά προτίμηση κινητό ) 

Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα

Προϋπολογισμός:   45.000.000 €

Διευκρινίσεις για την Γεωγραφική εμβέλεια:

Περιφέρειας Θεσσαλίας: ΠΕ Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας, που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023,

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: περιοχή του Δήμου Δομοκού της ΠΕ Φθιώτιδας, που επλήγη από την κακοκαιρία Daniel,

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της ΠΕ Έβρου, που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2023.

 

  • Δικαιούχος/-οι: Νομικό Πρόσωπο, Φυσικό πρόσωπο

Υποβολές έως 31/07/2024

Επιλέξιμες δαπάνες

α) Ενισχύονται δαπάνες αποκατάστασης επιλέξιμων ζημιών: αα) για την αποκατάσταση παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού μέσω: i) της αποκατάστασης υφιστάμενων γεωργικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που είναι σύμφωνη με τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές ii) της κατασκευής σύγχρονων γεωργικών κτιρίων και εγκαταστάσεων λόγω μετεγκατάστασης που τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές, iii) της αγοράς καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού (σε αντικατάσταση παλαιότερου τύπου) αβ) για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων και των μελισσοσμηνών, μέσω i) της αντικατάστασης ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου, ii) της αγοράς βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου και αγ) γενικές δαπάνες, οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του συνόλου των δαπανών και αφορούν δαπάνες αμοιβών Μηχανικών, Γεωπόνων και διαχειριστικά έξοδα φακέλου. β) Δαπάνες για την επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας και ανεξαρτησίας των αγροτικών μονάδων, συνδεδεμένων ή μη διασυνδεδεμένων με το δίκτυο, εφόσον προϋπήρχαν. γ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση δαπανών του σημείου β, είναι η ύπαρξη ενισχυόμενων δαπανών του σημείου αα της παρούσας. δ) Οι επενδύσεις του σημείου αα δεν μπορούν να ξεπερνούν σε δυναμική ζωικού κεφαλαίου την αρχική κατάσταση που προϋπήρχε πριν την εκδήλωση του καταστροφικού συμβάντος.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται έως το 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις αποκατάστασης του παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως τις 250.000 ευρώ σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή ανέγερσης γεωργικών κτιρίων και κατασκευών όταν έχει επέλθει ολοσχερής καταστροφή, ενώ σε περιπτώσεις επιδιόρθωσης υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης έως τις 100.000 ευρώ.

 

Δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα

α) Δικαιούχος του καθεστώτος δύνανται να κριθεί κάθε φυσικό πρόσωπο που την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) είναι ενεργός γεωργός εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ, αβ) έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης του έτους υποβολής της στήριξης και του έτους εκδήλωσης του ζημιογόνου αιτίου, αγ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, αδ) είναι ασφαλιστικά ενήμερος της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., έτος 2023 αε) είναι νόμιμος κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης που υπέστη το ζημιογόνο αίτιο ή μελισσοκόμος κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου και να λειτουργεί νόμιμα. 13 3.2.2.

 Δικαιούχοι νομικά πρόσωπα

α) Δικαιούχος του καθεστώτος δύναται να κριθεί κάθε νομικό πρόσωπο που την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον εμπορικό δίκαιο και εμφανίζεται με τη νομική μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ), Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ), Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), αβ) είναι μικρομεσαία επιχείρηση, αγ) λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα, αδ) με την επιφύλαξη της περίπτωσης β’, έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του καθεστώτος, αε) είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ, αστ) έχει την ιδιότητα του ενεργού γεωργού και η κύρια δραστηριότητά του είναι η γεωργία, αζ) έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης του έτους υποβολής του έτους εκδήλωσης του ζημιογόνου αιτίου αη) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο, αθ) είναι ασφαλιστικά ενήμερο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 όπως ισχύει κάθε φορά για το έτος εκδήλωσης του ζημιογόνου αιτίου, 2023, αι) δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ακ) είναι νόμιμος κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης που υπέστη το ζημιογόνο αίτιο, αλ) η εκμετάλλευση λειτουργεί νόμιμα και αμ) αποδέχεται την υποβολή της αιτούμενης πρότασης στήριξης στο καθεστώτος της παρούσας

 

ΡΥΠΜ4653ΠΓ-1Ψ4

 

1i-tropopoiisi-1is-Prosklisis-Ypometrou-5.2_ADA_Ps4M64653PG-OTA-1

 

 

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com