Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες, Απευθύνεται σε: Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α), Επιχειρήσεις. Υποβολές έως 30/09/2024

Υποβολές έως 31/01/2024. Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων. Απευθύνεται σε: Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α), Επιχειρήσεις
November 22, 2023
Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων. Απευθύνεται Επιχειρήσεις, Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α). Λήξη: 31/03/2024
November 22, 2023

Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες, Απευθύνεται σε: Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α), Επιχειρήσεις. Υποβολές έως 30/09/2024

22/11/2023

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Media – TV – Radio

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2022 – 2023, ILF consulting

No 1 Επιλογή ILF consulting

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms
Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 
Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590
Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2022 – 2023, ILF consulting
MaTs Coaching: Υπηρεσία προσωπικής σας ενημέρωσης και δυνατότητας επιδότησης
Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα & πρώτοι για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων και την έναρξη υποβολών τους.

 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης
Γεωγραφική περιοχή : Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ID: 16931
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : – Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α), Επιχειρήσεις
– Απευθύνεται ειδικά σε: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμοι), Επιχειρήσεις (Α.Ε., Ο.Ε./Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, ΕΠΕ)
Θεματικός τομέας : – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : – Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
Σκοπός / Στόχος : Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση από όλους τους επισκέπτες στον προορισμό. Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτεί την ανάπτυξη παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

– Η κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
-Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
– Προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως: λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής , διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο
– Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων
– Προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συσκευών συναγερμού
– Ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες κ.ά.

Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 17.136.800,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/10/2023  Λήξη: 25/01/2024        31/05/2024   30/09/2024
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : – Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5157146
– Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραλία: 70.000 ευρώ (ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμοι), ΕΤΑΔ ΑΕ , Επιχειρήσεις)

Απευθύνεται σε: Φορείς, Επιχειρήσεις
Απευθύνεται ειδικά σε: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμοι), Επιχειρήσεις (Α.Ε., Ο.Ε./Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, ΕΠΕ)

Αντικείμενο/στόχος:

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση από όλους τους επισκέπτες στον προορισμό. Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτεί την ανάπτυξη παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποτελούν:

  • Συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας
  • Προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων
  • Κατασκευή/ αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους επισκέπτες.

Επιλέξιμες προς ένταξη παραλίες, αποτελούν οι παραλίες που δεν έχουν ενισχυθεί από άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Παραλίες οι οποίες έχουν λάβει σχετική ενίσχυση από άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα δεν δύναται να επιχορηγηθούν από το παρόν έργο για τις ίδιες δαπάνες.

Οι αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους μπορούν να περιλαμβάνουν πέραν της μίας περιοχής παρέμβασης. Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας (Δήμος) δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι οκτώ (8) διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες. Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 €) ανά παραλία.

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση
Τι ενισχύεται:

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

  • Η κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
  • Προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως: λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής , διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο
  • Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων
  • Προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συσκευών συναγερμού
  • Ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, οι κατηγορίες δαπανών που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Κάθε δικαιούχος οφείλει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της πρόσβασης από το οδικό δίκτυο σε κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία που περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησής του.

Έργα που αφορούν οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση υπηρεσιών (παρεμβάσεις σε παραλίες στις οποίες η πρόσβαση προσφέρεται έναντι τιμήματος), εφόσον η δημιουργία των υποδομών παρέχει πρόσθετα οικονομικά οφέλη, θα εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων (Κανονισμός De Minimis 2831/2023 ). Ο υποψήφιος δικαιούχος θα υποβάλει προς αξιολόγηση Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €17.136.800,00
Προϋπολογισμός Ταμείου: €13.820.000,00

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 25/10/2023
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 30/09/2024

-2Η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ-_ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com