LEADER Νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου Υποβολές έως 7/6/2023

Ο Γιάννης Αργυρός αυτή την Κυριακή 26/03/2023 και ώρα 7:30 LIVE είναι καλεσμένος στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή με τον Τηλέμαχο Σαντοριναίο.
March 24, 2023
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων 27/3/2023
March 27, 2023

LEADER Νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου Υποβολές έως 7/6/2023

17/3/2023

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Media – TV – Radio

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2022 – 2023, ILF consulting

No 1 Επιλογή ILF consulting

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms
Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 
Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2021 – 2022, ILF consulting
MaTs Coaching: Υπηρεσία προσωπικής σας ενημέρωσης και δυνατότητας επιδότησης
Θέλετε δωρεάν προέλεγχο και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης; Click εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας για δωρεάν συζήτηση – προέλεγχο επιλεξιμότητας του έργου σας,  τους όρους και τις προϋποθέσεις

2106926590 ή στείλτε e-mail στο [email protected] με θέμα: LEADER Ηρακλείου και Ρεθύμνου μαζί με ένα τηλέφωνο ( κατά προτίμηση κινητό ) επικοινωνίας, για την αποστολή ενημερωτικού υλικού .

Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς: Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, Τουρισμός, Βιοτεχνίες – Λιανικό εμπόριο.

Γενικότερα οι δικαιούχοι δύναται να είναι:
α. υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ.
Επιλέξιμες δαπάνες:
1.Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου και η αγορά γης και περιβάλλοντος χώρου, εως το 10% του προϋπολογισμού.
2.Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
Επίσης, ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων.
 3.Αγορά καινούργιων οχημάτων και  μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
5.Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Επίσης στις δαπάνες αυτές δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το10% του Συνολικού Κόστους της πράξης.
6. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων.
7. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.
8.Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του.
9. Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά-κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 30.000 € για τα οχήματα αυτά.
Ποσοστά ενίσχυσης:  Από 50% για δράσεις γεωργίας και τουρισμού και εως 70%  για δράσεις οικοτεχνίας , βιοτεχνίας και εμπορίου.
 Η ίδια συμμετοχή καλύπτεται και με Υ.Δ.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24.03.2023 και ώρα 13:00 έως τις 07.06.2023 και ώρα 15:00
Σε ποιους απευθύνεται
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής

από 24/3/2023 έως 7/6/2023 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στην ΟΤΔ/ ΕΦ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο  στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής.
Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ηρακλείου

Νομός Ρεθύμνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  • Δήμος Αγίου Βασιλείου [τμήμα] – Δημοτική Ενότητα Λάμπης (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
  • Δήμος Αμαρίου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
  • Δήμος Ανωγείων
  • Δήμος Μυλοποτάμου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
  • Δήμος Ρεθύμνου [τμήμα] – Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων και οι εκτός της πόλης οικισμοί της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου: Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλος, Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό Μετόχι, Ξηρό Χωριό, Τρία Μοναστήρια)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  • Δήμος Γόρτυνας [τμήμα] – Δημοτική Ενότητα Ρούβα (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
  • Δήμος Μαλεβιζίου [τμήμα] – Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα (το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Τυλίσου (οι τοπικές κοινότητες Αηδονοχωρίου, Αστυρακίου, Γωνιών και Καμαριώτη)
  • Δήμος Φαιστού [τμήμα], Δημοτική Ενότητα Ζαρού (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου (οι τοπικές κοινότητες Γρηγοριάς και Καμαρών)
Τι χρηματοδοτείται
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στο τεύχος της Πρόσκλησης και στα Παραρτήματα αυτής.

Comments are closed.