Αναπτυξιακός νόμος: Υποβολές έως 30/12/2022 έως 75% επιδότηση στην Αγροδιατροφή

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων 3/10/2022
October 3, 2022
Κοινοποίηση Νέων 3/10/2022
October 3, 2022

Αναπτυξιακός νόμος: Υποβολές έως 30/12/2022 έως 75% επιδότηση στην Αγροδιατροφή

3/10/2022

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms 

Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590
Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2021 – 2022, ILF consulting
Θέλετε δωρεάν προέλεγχο και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης; Click εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας για δωρεάν συζήτηση – προέλεγχο επιλεξιμότητας του έργου σας,  τους όρους και τις προϋποθέσεις

2106926590 ή στείλτε e-mail στο [email protected] με θέμα: Αναπτυξιακός Νόμος μαζί με ένα τηλέφωνο ( κατά προτίμηση κινητό ) επικοινωνίας, για την αποστολή ενημερωτικού υλικού .

Υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της αγροδιατροφής, που περιλαμβάνει την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών είναι η 30ή Δεκεμβρίου 2022.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Καθεστώς Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Με μία ματιά 

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καθεστώτος ενίσχυσης είναι τα εξής:

Α. Για τον πρωτογενή τομέα, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβεί τις 500.000 ευρώ,  Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται μπορεί να αφορούν σε ίδρυση νέας μονάδας, σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας ή σε εκσυγχρονισμό.

Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης για την υπαγωγή στο εν λόγω καθεστώς έχουν ως εξής:
 • 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους,
 • 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής,
 • 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και στα ανώτατα όρια των ως άνω ποσοστών για κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Β. Για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις.
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στα 3.000.000 ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων.
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο, που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ορίζεται στα 3.000.000 ευρώ για τις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και στα 5.000.000 ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Τα επενδυτικά σχέδια μπορεί να αφορούν σε ίδρυση νέας μονάδας, σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, σε εκσυγχρονισμό ή σε διαφοροποίηση σε νέα προϊόντα. Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα οριζόμενα στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2021-2027.

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Γ. Για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται σε ενότητες και συνδυάζουν την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση, το συνολικό ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο ποσό των 3.500.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ή των 3.500.000 ευρώ για τα κεφαλαιακά κίνητρα (επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης) ή των 5.500.000 ευρώ για τη φορολογική απαλλαγή, για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στo παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του
επενδυτικού σχεδίου το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

 1. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),
  τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), και τις ατομικές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων
που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. Εμπορική εταιρεία,
β. Συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών
(Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: στ. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση
δημόσιου σκοπού,
στα. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
στβ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων
υποχρεώσεων του άρθρου 25.
ζ. Ατομικές επιχειρήσεις από 50.000 ευρώ  με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων
200.000 ευρώ.

Στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 δύναται να υπάγονται επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Τα καθεστώτα ενισχύσεων, αφορούν συγκεκριμένα σε:

Για τους επιλέξιμους ΚΑΔ – δράσεις click ΕΔΩ

α. Κρέας  – πουλερικά  – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων).

β. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).

γ. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).

δ. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).

ε. Ζωοτροφές.

στ. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).

ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών, κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των επενδυτικών σχεδίων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου.

η. Οίνος.

θ. Οπωροκηπευτικά.

ι. Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος

ια. Κτηνοτροφικά φυτά

ιβ. Όσπρια.

ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

ιδ. Πολλαπλασιαστικό υλικό.

ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

ιστ. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.

ιζ. Επεξεργασία νέων – εναλλακτικών – καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).

ιη. Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.

ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

κ. Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.

κα. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

κβ. Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη, κελύφη και φλούδες καφέ, υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό 2021/1832 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά.

κγ. Τσάι, έστω και αρωματισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό 2021/1832 της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά.

κδ. Αρτύματα (Μπαχαρικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό 2021/1832 της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά.

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ
NACE
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
10.11.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.13 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.14 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.15 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.2 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
10.11.20 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
10.11.20.01 Παραγωγή και συντήρηση ζωικών εντέρων αλλαντοποιίας
10.11.3 Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων· άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων
10.11.31 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.11.32 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.11.33 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.11.34 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.11.35 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.11.39 Επεξεργασία και συντήρηση άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
10.11.4 Επεξεργασία μαλλιού, που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών, ιπποειδών, αιγοειδών και προβατοειδών
10.11.41 Επεξεργασία μαλλιού, που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων, μη καθαρισμένου από τις λιπαρές ουσίες, καθώς και μαλλιού που έχει πλυθεί πάνω στην προβιά
10.11.42 Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών ή ιπποειδών, που διαθέτονται ολόκληρα
10.11.43 Επεξεργασία άλλων ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών ή ιπποειδών
10.11.44 Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών προβάτων ή αρνιών
10.11.45 Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών αιγών ή κατσικιών
10.11.5 Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων
10.11.50 Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων
10.11.6 Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων
10.11.60 Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων
10.11.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος
10.11.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος
10.11.99.01 Υπηρεσίες σφαγής ζώων, για λογαριασμό τρίτων
10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
10.12.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.12.10 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.12.2 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.12.20 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.12.3 Επεξεργασία λιπών πουλερικών
10.12.30 Επεξεργασία λιπών πουλερικών
10.12.4 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών
10.12.40 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών
10.12.5 Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα
10.12.50 Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα
10.12.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών
10.12.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών
10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
10.13.1 Παραγωγή διατηρημένων τροφών και παρασκευασμάτων κρέατος, εντοσθίων ή αίματος
10.13.11 Παραγωγή χοιρινού κρέατος, σε τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν)
10.13.12 Παραγωγή βοδινού κρέατος, που διαθέτεται αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό
10.13.13 Παραγωγή άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας)· παραγωγή βρώσιμων αλευριών και σκονών γευμάτων κρέατος ή εντοσθίων
10.13.14 Παραγωγή λουκάνικων, σαλαμιών και παρόμοιων προϊόντων, από κρέας, εντόσθια ή αίμα
10.13.14.01 Παραγωγή αλλαντικών
10.13.14.02 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας άλλων ζώων
10.13.14.03 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας βοοειδών
10.13.14.04 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας πουλερικών
10.13.14.05 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας χοιροειδών
10.13.15 Παραγωγή άλλων ειδών προπαρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος εκτός από έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια
10.13.16 Παραγωγή αλευριών, χονδράλευρων και σβόλων κρέατος, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση· ινωδών κατάλοιπων ξιγκιών
10.13.9 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος· Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικών
10.13.91 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος
10.13.91.01 Υπηρεσίες διατήρησης κρέατος και προϊόντων κρέατος
10.13.91.02 Υπηρεσίες κατάψυξης κρέατος και προϊόντων κρέατος
10.13.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
10.31.1 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών
10.31.11 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών, που διαθέτονται κατεψυγμένες
10.31.12 Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, κομμένων ή μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασμένων
10.31.12.01 Παραγωγή αποφλοιωμένων και τεμαχισμένων πατατών και παρόμοιων ειδών
10.31.12.02 Παραγωγή τηγανητών πατατών σε λεπτές φέτες (τσιπς) και παρόμοιων ειδών
10.31.12.03 Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από πατάτες
10.31.13 Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, με τη μορφή αλευριών, χονδράλευρων, νιφάδων, κόκκων και σβόλων
10.31.14 Παραγωγή πατατών παρασκευασμένων ή διατηρημένων
10.31.9 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παρασκευασμένων και διατηρημένων πατατών
10.31.91 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας
10.31.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων πατατών
10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
10.32.1 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
10.32.11 Παραγωγή χυμού ντομάτας
10.32.12 Παραγωγή χυμού πορτοκαλιού
10.32.13 Παραγωγή χυμού γκρέιπφρουτ
10.32.14 Παραγωγή χυμού ανανά
10.32.15 Παραγωγή χυμού σταφυλιών
10.32.16 Παραγωγή χυμού μήλων
10.32.17 Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών
10.32.19 Παραγωγή άλλων χυμών λαχανικών και φρούτων
10.32.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών
10.32.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών
10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.39.1 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, εκτός από πατάτες
10.39.11 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, που διαθέτονται κατεψυγμένα
10.39.12 Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων λαχανικών
10.39.13 Παραγωγή αποξηραμένων λαχανικών
10.39.14 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών και φρούτων, που διαθέτονται κομμένα και συσκευασμένα
10.39.15 Επεξεργασία και συντήρηση φασολιών, συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
10.39.16 Επεξεργασία και συντήρηση μπιζελιών, συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
10.39.17 Επεξεργασία και συντήρηση άλλων λαχανικών (εκτός από πατάτες), συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
10.39.17.01 Παραγωγή και συντήρηση τοματοπολτού και πουρέ από ντομάτες
10.39.17.02 Παραγωγή κονσερβών με λαχανικά
10.39.17.03 Παστερίωση και τυποποίηση αμπελόφυλλων
10.39.18 Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός από πατάτες), φρούτων, καρπών με κέλυφος και άλλων βρώσιμων μερών φυτών, παρασκευασμένων ή συντηρημένων σε ξίδι ή οξικό οξύ
10.39.2 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος
10.39.21 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, ψημένων ή άψητων, που διαθέτονται κατεψυγμένα
10.39.22 Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος
10.39.22.01 Παραγωγή κομπόστας φρούτων
10.39.22.02 Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και παρόμοιων ειδών, από φρούτα και άλλους καρπούς
10.39.23 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα
10.39.23.01 Παραγωγή στραγαλιών και επεξεργασία άλλων ξηρών καρπών
10.39.23.02 Υπηρεσίες θραύσης ή ξεφλουδίσματος ξηρών καρπών
10.39.24 Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, όχι για άμεση κατανάλωση
10.39.24.01 Παραγωγή αποξηραμένης σταφίδας
10.39.24.02 Παραγωγή αποξηραμένων δαμάσκηνων
10.39.24.03 Παραγωγή αποξηραμένων σύκων
10.39.25 Παραγωγή άλλων επεξεργασμένων ή συντηρημένων καρπών με κέλυφος
10.39.3 Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων και υποπροϊόντων
10.39.30 Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων και υποπροϊόντων
10.39.9 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών• Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών
10.39.91 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών
10.39.91.01 Υπηρεσίες συμπύκνωσης φρούτων και λαχανικών
10.39.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών
10.41.2 Παραγωγή φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα
10.41.21 Παραγωγή σογιέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.21.01 Παραγωγή ακατέργαστων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά
10.41.22 Παραγωγή αραχιδέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.23 Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.23.01 Παραγωγή πυρηνέλαιου, ακατέργαστου
10.41.23.02 Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων
10.41.24 Παραγωγή ηλιέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.25 Παραγωγή βαμβακέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.26 Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και σιναπέλαιου, που διαθέτονται ακατέργαστα
10.41.27 Παραγωγή φοινικέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.28 Παραγωγή ελαίου ινδικής καρύδας, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.29 Παραγωγή άλλων φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα
10.41.4 Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων· αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς
10.41.41 Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων
10.41.41.01 Παραγωγή και κατεργασία ελαιοπυρήνα
10.41.42 Παραγωγή αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς, εκτός του σιναπιού
10.41.5 Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων
10.41.51 Παραγωγή σογιέλαιου, και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.51.01 Εξευγενισμός και υδρογόνωση φυτικών ελαίων
10.41.52 Παραγωγή αραχιδέλαιου και των κλασμάτων του, έστω και εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.53 Παραγωγή ελαιόλαδου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.53.01 Παραγωγή πυρηνέλαιου, εξευγενισμένου
10.41.54 Παραγωγή ηλιέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.55 Παραγωγή βαμβακέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.56 Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και σιναπέλαιου και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.57 Παραγωγή φοινικέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.58 Παραγωγή ελαίου ινδικής καρύδας και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.59 Παραγωγή άλλων ελαίων και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων· σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και άλλων φυτικών ελαίων (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους π.δ.κ.α., εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.59.01 Παραγωγή εξευγενισμένων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά
10.41.6 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή
10.41.60 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή
10.41.7 Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια) – γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων)· κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών
10.41.71 Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια)
10.41.72 Παραγωγή γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων)· κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών
10.41.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών
10.41.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών
10.41.99.01 Υπηρεσίες εξευγενισμού και υδρογόνωσης ζωικών ελαίων
10.41.99.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου
10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.42.1 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.42.10 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.42.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.42.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
10.51.1 Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος και κρέμας γάλακτος
10.51.11 Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος
10.51.12 Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος με περισσότερο από 6% λίπος, μη συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων
10.51.2 Παραγωγή γάλακτος σε στερεή μορφή
10.51.21 Παραγωγή αποβουτυρωμένου γάλακτος, σε σκόνη
10.51.22 Παραγωγή πλήρους γάλακτος σε σκόνη
10.51.3 Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη
10.51.30 Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη
10.51.4 Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)
10.51.40 Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)
10.51.40.01 Παραγωγή τυριού από σκόνη γάλακτος
10.51.5 Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων
10.51.51 Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος, συμπυκνωμένων ή με πρόσθετη ζάχαρη ή άλλες γλυκαντικές ύλες, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς
10.51.52 Παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση
10.51.53 Παραγωγή καζεΐνης
10.51.54 Παραγωγή γαλακτόζης και σιροπιού γαλακτόζης
10.51.55 Παραγωγή τυρόγαλου
10.51.56 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων π.δ.κ.α.
10.51.56.01 Παραγωγή ρυζόγαλου
10.51.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων
10.51.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων
10.52 Παραγωγή παγωτών
10.52.1 Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
10.52.10 Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
10.52.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας παγωτών
10.52.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παγωτών
10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
10.61.1 Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή αποφλοιωμένου ή σε θραύσματα
10.61.11 Παραγωγή αποφλοιωμένου ρυζιού
10.61.12 Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε θραύσματα
10.61.2 Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών· μειγμάτων τους
10.61.21 Παραγωγή σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού
10.61.22 Παραγωγή άλλων αλευριών σιτηρών
10.61.23 Παραγωγή φυτικών αλευριών και χονδράλευρων
10.61.24 Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών αρτοποιίας
10.61.24.01 Παραγωγή ζύμης σφολιάτας
10.61.3 Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων και άλλων προϊόντων δημητριακών
10.61.31 Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού) και χονδράλευρων σιταριού
10.61.32 Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων σιτηρών π.δ.κ.α.
10.61.33 Παραγωγή σιτηρών για πρόγευμα και άλλων προϊόντων από κόκκους δημητριακών
10.61.33.01 Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από καλαμπόκι
10.61.4 Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία σιτηρών
10.61.40 Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία σιτηρών
10.61.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων
10.61.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων
10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
10.62.1 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου· σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων π.δ.κ.α.
10.62.11 Παραγωγή αμύλων κάθε είδους· ινουλίνης· γλουτένης σιταριού· δεξτρινών και άλλων τροποποιημένων αμύλων
10.62.12 Παραγωγή ταπιόκας και υποκατάστατων παρασκευασμένων από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων και παρόμοιων
10.62.13 Παραγωγή γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης· φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης· ιμβερτοσάκχαρου· σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων π.δ.κ.α.
10.62.14 Παραγωγή καλαμποκέλαιου
10.62.2 Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων
10.62.20 Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων
10.62.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων
10.62.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων
10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού
10.71.11.01 Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο
10.71.11.03 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού χωρίς μηχανικά μέσα
10.71.12 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
10.71.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
10.71.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
10.72.1 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
10.72.11 Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων
10.72.12 Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών· γλυκών μπισκότων· βαφλών (γκοφρών) και γκοφρετών
10.72.12.01 Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών
10.72.12.02 Παραγωγή μπισκότων
10.72.19 Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας
10.72.19.01 Παραγωγή κουλουριών και πιτών
10.72.19.02 Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού
10.72.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
10.72.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.73.1 Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.73.11 Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.73.12 Παραγωγή κουσκούς
10.73.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.73.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.73.99.01 Παραγωγή ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων, χωρίς υλικά
10.81 Παραγωγή ζάχαρης
10.81.1 Παραγωγή ακατέργαστης ή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα· μελάσας
10.81.11 Παραγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά μορφή
10.81.12 Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρής σακχαρόζης σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες
10.81.13 Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, που περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες· ζάχαρης και σιροπιού σφένδαμου
10.81.14 Παραγωγή μελασών
10.81.2 Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης σακχάρου (βαγάσσης) και άλλων υπολειμμάτων από την παραγωγή ζάχαρης
10.81.20 Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης σακχάρου (βαγάσσης) και άλλων υπολειμμάτων από την παραγωγή ζάχαρης
10.81.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης
10.81.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης
10.81.99.01 Υπηρεσίες μηχανικής κρυστάλλωσης ζάχαρης
10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.82.1 Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη
10.82.11 Παραγωγή πάστας κακάου, αποβουτυρωμένης ή μη
10.82.12 Παραγωγή βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου
10.82.13 Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης
10.82.14 Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης
10.82.2 Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
10.82.21 Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), χύδην
10.82.22 Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός χύδην
10.82.23 Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)
10.82.23.01 Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων
10.82.23.02 Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών
10.82.24 Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών φρούτων και άλλων μερών φυτών διατηρημένων με ζάχαρη
10.82.3 Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων απορριμμάτων κακάου
10.82.30 Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων απορριμμάτων κακάου
10.82.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.82.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.83.11 Επεξεργασία καφέ, που διαθέτεται αποκαφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος
10.83.12 Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβού και φλοιού καφέ
10.83.13 Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που διαθέτονται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg
10.83.14 Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε
10.83.15 Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων
10.83.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού
10.83.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού
10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.84.1 Παραγωγή ξιδιού· σαλτσών· ανάμεικτων καρυκευμάτων· αλευριού και χονδράλευρου σιναπιού· παρασκευασμένης μουστάρδας
10.84.11 Παραγωγή ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό οξύ
10.84.12 Παραγωγή σαλτσών· μειγμάτων αρτυμάτων και μειγμάτων καρυκευμάτων, αλευριού και χονδράλευρου από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη
10.84.12.01 Παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων ειδών
10.84.2 Παραγωγή μπαχαρικών, που διαθέτονται κατεργασμένα
10.84.21 Παραγωγή πιπεριάς (piper spp), που διαθέτεται κατεργασμένη
10.84.22 Παραγωγή κόκκινων και πράσινων καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών , που διαθέτονται αποξηραμένες (capsicum spp.), κατεργασμένων
10.84.23 Παραγωγή κανέλλας, κατεργασμένης· άλλων κατεργασμένων μπαχαρικών
10.84.3 Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα
10.84.30 Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα
10.84.30.01 Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο)
10.84.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.84.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.85.11 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα
10.85.13 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα λαχανικά
10.85.14 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα ζυμαρικά
10.85.19 Παραγωγή άλλων έτοιμων γευμάτων και φαγητών (περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη πίτσα)
10.85.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών
10.85.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών
10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.86.1 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.86.10 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.86.10.01 Παραγωγή παιδικών τροφών
10.86.10.02 Παραγωγή τροφών για διαβητικούς
10.86.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.86.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.89.12 Παραγωγή αβγών, χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, νωπών ή διατηρημένων· αβγών με το κέλυφος διατηρημένων ή μαγειρεμένων· λευκώματος αβγού
10.89.13 Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών)· άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών· παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών
10.89.13.01 Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών
10.89.13.02 Παραγωγή μπέικιγκ πάουντερ
10.89.15 Παραγωγή χυμών και εκχυλισμάτων φυτικών· πεπτικών ουσιών· βλεννωδών και πηκτικών παραγόντων
10.89.19 Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
10.89.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
10.89.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
10.91.1 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού
10.91.10 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού
10.91.10.01 Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών
10.91.2 Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)
10.91.20 Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)
10.91.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα
10.91.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα
10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
10.92.1 Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς
10.92.10 Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς
10.92.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς
10.92.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς
11.0 Ποτοποιία
11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
11.01.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
11.01.10 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
11.01.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης αλκοολούχων ποτών
11.01.99 Εργασίες υπεργολαβίας για την απόσταξη αλκοολούχων ποτών
11.01.99.01 Υπηρεσίες αποσταγματοποιού, για λογαριασμό τρίτων
11.02.1 Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια· μούστου σταφυλιών
11.02.11 Παραγωγή αφρώδους οίνου από νωπά σταφύλια
11.02.12 Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστου σταφυλιών
11.02.2 Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης
11.02.20 Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης
11.02.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από σταφύλια
11.02.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από σταφύλια
11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
11.03.1 Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη
11.03.10 Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη
11.03.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα
11.03.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα
11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
11.04.1 Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια
11.04.10 Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια
11.04.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που προέρχονται από ζύμωση
11.04.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που προέρχονται από ζύμωση
11.05 Ζυθοποιία
11.05.1 Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας
11.05.10 Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας
11.05.2 Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης
11.05.20 Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης
11.05.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπίρας
11.05.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπίρας
11.06 Παραγωγή βύνης
11.06.1 Παραγωγή βύνης
11.06.10 Παραγωγή βύνης
11.06.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης
11.06.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης
11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
11.07.1 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών
11.07.11 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματισθεί
11.07.19 Παραγωγή άλλων μη αλκοολούχων ποτών
11.07.19.01 Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών
11.07.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών
11.07.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών
11.07.99.01 Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών
13.10.21 Παραγωγή μεταξιού ωμού (ακατέργαστου), όχι στριμμένου
13.10.22 Παραγωγή μαλλιού, επεξεργασμένου για την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των φυτικών υλών (απανθρακωμένου), μη λαναρισμένου ή χτενισμένου
13.10.23 Παραγωγή υπολειμμάτων από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές τρίχες
13.10.24 Παραγωγή μαλλιού και λεπτόινων ή χονδρόινων ζωικών τριχών, λαναρισμένων ή χτενισμένων
13.10.26 Παραγωγή γιούτας και άλλων υφαντικών ινών (με εξαίρεση το λινάρι, την κάνναβη και το ραμί), κατεργασμένων, αλλά όχι νηματοποιημένων
13.10.29 Παραγωγή άλλων φυτικών υφαντικών ινών, κατεργασμένων αλλά όχι νηματοποιημένων
13.10.32 Παραγωγή τεχνητών ασυνεχών ινών, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση
13.10.4 Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα μεταξιού
13.10.40 Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα μεταξιού
13.10.5 Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για λιανική πώληση· νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες
13.10.50 Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για λιανική πώληση· νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες
13.10.7 Παραγωγή νημάτων από φυτικές υφαντικές ίνες εκτός από βαμβάκι (περιλαμβάνεται το λινάρι, η γιούτα, οι ίνες κοκκοφοίνικα και η κάνναβη)· νημάτων από χαρτί
13.10.71 Παραγωγή νημάτων από λινάρι
13.10.72 Παραγωγή νημάτων από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών· νημάτων από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νημάτων από χαρτί
13.10.91 Παραγωγή ξεφτιδιών από μαλλί ή από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες
13.10.93 Υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών
13.10.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και κλωστών
20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
20.53.1 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
20.53.10 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
20.53.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων
20.53.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων
20.59.2 Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων
20.59.20 Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων
20.59.20.01 Παραγωγή χημικά τροποποιημένου πυρηνέλαιου
21.2 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.20 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.20.1 Παραγωγή φαρμάκων
21.20.11 Παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα αντιβιοτικά
21.20.12 Παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν ορμόνες, αλλά όχι αντιβιοτικά
21.20.13 Παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά όχι ορμόνες ή αντιβιοτικά
21.20.2 Παραγωγή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.20.21 Παραγωγή αντιορών και εμβολίων
21.20.22 Παραγωγή χημικών αντισυλληπτικών παρασκευασμάτων με βάση ορμόνες ή σπερματοκτόνα
21.20.23 Παραγωγή διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.20.24 Παραγωγή συγκολλητικών επιδέσμων, χειρουργικών ραμμάτων και παρόμοιων υλικών· κουτιών πρώτων βοηθειών
21.20.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.20.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων

 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

 1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς:
  α. Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.,
  β. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.,

γ. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1379/2013, υπό την επιφύλαξη του Γ.Α.Κ. και του Κανονισμού 1388/2014 και προσδιορίζονται από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 71.
2. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται να περιλαμβάνουν πρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 67, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
  2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
  α. Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) της παρ. 1,
  β. τις δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
  γ. τις δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της παρ. 8,
  δ. τις δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
  ε. τις δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
  στ. τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της παρ. 11,
  ζ. τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12,
  η. τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13,
  θ. τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και
  ι. τις δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία της παρ. 15 του Παραρτήματος Β’.

 

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

 1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, της παρ. 1 του άρθρου 9. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.
  2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:
  α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου, εκτός της περ. γ αυτού που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα κίνητρα της παρ. 1 χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου.
3. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 2 χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:
α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα.
αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και
αδ. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά ΠάρκΑ και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης, αε. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
β. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. γ. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 67 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ. όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Β.
5. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, με την επιφύλαξη μικρότερου ορίου των κανονισμών για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

 

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com