Επιδότηση έως 85% Για την Λέσβο – Μυτιλήνη . Για δημιουργία επιχειρήσεων και επιχειρήσεις σε λειτουργία. Υποβολές έως 29/11/2021. LEADER

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» έως την 12η Οκτωβρίου 2021
September 10, 2021
προγράμματα-επιδοτήσεων-ependyseis-1
Πάνω από 23 ενεργές επιδοτήσεις. LEADER- ΕΣΠΑ- ΟΕΑΔ- Αναπτυξιακός Νόμος. Όλα τα Ενεργά & αναμενόμενα προγράμματα έως 100% επιδότηση
September 10, 2021

Επιδότηση έως 85% Για την Λέσβο – Μυτιλήνη . Για δημιουργία επιχειρήσεων και επιχειρήσεις σε λειτουργία. Υποβολές έως 29/11/2021. LEADER

10/09/2021      

   Ακολουθήστε μας στα Social Media

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms

Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών νήσου Λέσβου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης

Ιδιωτικές επενδύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Λέσβο.

 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς
 • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού με δικαιούχους επαγγελματίες αλιείς.
 • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον δευτερογενή τομέα (μικρή βιοτεχνική δραστηριότητα) για ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
 • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, εμπόριο)
 • Εκσυγχρονισμός βελτίωση, επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον δευτερογενή τομέα (μικρή βιοτεχνική δραστηριότητα)
 •  Εκσυγχρονισμός βελτίωση, επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, εμπόριο) σύμφωνα
 • Συμπλήρωση του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.
 • Ίδρυση-εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με δικαιούχους νέους από 18 έως 29 ετών.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
 • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Περίοδος υποβολής

από 17/9/2021 έως 29/11/2021 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, στον οποίο παρέχεται και γενικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο εξειδικεύεται από τον ΕΦ ΕΤΑΛ Α.Ε. (έντυπο 21. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΣΚΕ). Ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης (πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ του ΠΣΚΕ), όπως αυτά εμφανίζονται στο Έντυπο Ι_1. Υποχρεωτικά συμπληρώνεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας ο ΕΦ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής είναι ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου

Όροι και προϋποθέσεις

 Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα της.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα της.

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com