ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 25/2 – 1/3/2021

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Έως 16 Μαρτίου οι αιτήσεις – Οι προϋποθέσεις
March 2, 2021
Μειωμένα ενοίκια Ιανουαρίου: Παράταση έως 10 Μαρτίου για την υποβολή δηλώσεων Covid – Μετά τις 15/3 οι πληρωμές
March 2, 2021

ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 25/2 – 1/3/2021

1/3/2021

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms 

Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 €  

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

Θέλετε δωρεάν και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης;

 

Κάντε click εδώ

 

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες καθημερινά στο email σας για νέους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προμηθειών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων . Έγκαιρη ενημέρωση για διαγωνισμούς δημοσίου με άμεση αποστολή όλων των προκηρύξεων που  σας ενδιαφέρουν.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη φακέλου:
1. Μελέτη τιμολόγησης, συλλογή δικαιολογητικών, έκδοση ψηφιακών υπογραφών, σύνταξη Υ.Δ., έκδοση εγγυητικών, σύνταξη Τ.Δ
2. Σύνταξη συμβάσεων, συνεργασιών  και προγραμματικών
2. Ηλεκτρονική υποβολή στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ
3. Παραστάσεις στην διεξαγωγή διαγωνισμών
4. Διενέργεια ενστάσεων 
5. Ανάλυση αποτελεσμάτων-παρακολούθηση εργων
 
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Αρ. Διακήρυξης Αντικείμενο Διαγωνισμού Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών Κωδικός CPV Περιγραφή CPV Αναθέτουσα Αρχή Τόπος Παράδοσης
621/08/2021 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.>> ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ (60 ΜΗΝΕΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 724.999,64€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ 724.999,64 1/3/2021 17:10 1/3/2021 17:10 5/4/2021 14:00 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μεσογείων 14-18 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΠΑ/08/2020, ΥΕ08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-Μ/ΜΑΑΝ.ΔΙΑΧ/ΣΜΟΥ Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 1 Μηχάνημα Ανοσομαγνητικού Διαχωρισμού. 314.516,13 1/3/2021 15:35 2/3/2021 14:00 31/3/2021 14:00 38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΟΦ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ 92.741,94 1/3/2021 15:31 1/3/2021 17:00 16/3/2021 17:00 90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ), ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΠΑ/08/2020, ΥΕ08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ, ΜΗΧ/ΜΑ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜ/ΦΙΑΣ Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 2 Μηχάνημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης 50.000,00 1/3/2021 15:17 2/3/2021 14:00 31/3/2021 14:00 38432200-4 Χρωματογράφοι Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
ΕΣΠΑ/08/2020, ΥΕ08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ, ΑΥΤ/ΝΟ ΣΥΣΤ. ΚΥΤ/ΚΗΣ ΑΝ/ΣΗΣ Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 3 Πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα κυτταρογενετικής ανάλυσης 161.290,32 1/3/2021 15:16 2/3/2021 14:00 31/3/2021 14:00 33141625-7 Εξοπλισμοί διάγνωσης Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
Φεβ-21 Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας κατεψυγμένων εφοδίων (αλιευμάτων – οπωροκηπευτικών -πουλερικών) για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ. 0 1/3/2021 15:15 1/3/2021 15:15 16/3/2021 10:00 03221330-8,15112120-3,15112130-6,15131500-0,15221000-3,15250000-5,15311200-3,15312200-0,15331100-8 Αγκινάρες,Γαλοπούλες,Θαλασσινά,Κατεψυγμένα ψάρια,Κοτόπουλα,Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά,Παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών,Πατάτες σε κύβους, φέτες και άλλα είδη κατεψυγμένης πατάτας,Προτηγανισμένες πατάτες για τηγάνισμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ., ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, . Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
ΕΣΠΑ/08/2020, ΥΕ08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΕΞ/ΝΗ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 4 Δεξαμενή υγρού αζώτου αποθήκευσης αιμοποιητικών μοσχευμάτων 80.645,16 1/3/2021 15:14 2/3/2021 14:00 31/3/2021 14:00 38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
ΕΣΠΑ/08/2020, ΥΕ08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ, ΟΛΟΚ/ΝΟ ΣΥΣΤ.ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΤΤ Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 5 Ολοκληρωμένο σύστημα μοριακής κυτταρογενετικής ανάλυσης με μικροσυστοιχίες 201.612,90 1/3/2021 15:14 2/3/2021 14:00 31/3/2021 14:00 33141625-7 Εξοπλισμοί διάγνωσης Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
ΕΣΠΑ/08/2020, ΥΕ08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜ/ΚΟΥ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡ Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 6 Απαγωγός με ειδικά φίλτρα για απορρόφηση ατμών οξικού και μεθανολης 10.000,00 1/3/2021 15:13 2/3/2021 14:00 31/3/2021 14:00 42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
ΕΣΠΑ/08/2020, ΥΕ08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΥΤ/ΤΟΣ ΓΕΝ/ΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 7 Αυτόματος γενετικός αναλυτής ανάγνωσης αλληλουχίας DNA APPLIED BIOSYSTEMS 8 τριχοειδών. 136.000,00 1/3/2021 15:12 2/3/2021 14:00 31/3/2021 14:00 33141625-7 Εξοπλισμοί διάγνωσης Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
Δ7381 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ – ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 47.809,77 1/3/2021 15:01 1/3/2021 15:01 7/4/2021 12:00     Ε.ΥΔ.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
51692/01-03-2021 Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας». 305.844,50 1/3/2021 14:24 2/3/2021 13:00 31/3/2021 21:00 77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
4/2021 (ΤΜΗΜΑ 3) Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού αναλυτικής χημειας της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (ΤΜΗΜΑ 3: Αυτόματος τιτλοδότης με αυτόματο δειγματολήπτη) 30.000,00 1/3/2021 14:23 1/3/2021 14:23 16/3/2021 17:00 31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
4/2021 (ΤΜΗΜΑ 2) Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού αναλυτικής χημειας της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (ΤΜΗΜΑ 2: Αυτόνομο σύστημα φούρνου γραφίτη [τεχνικής Zeeman]) 55.000,00 1/3/2021 14:17 1/3/2021 14:17 16/3/2021 17:00 38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
4/2021 (ΤΜΗΜΑ 1) Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού αναλυτικής χημειας της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (ΤΜΗΜΑ 1: Σύστημα ατομικής απορρόφησης με φλόγα & γεννήτρια υδριδιων) 50.000,00 1/3/2021 14:11 1/3/2021 14:11 16/3/2021 17:00 33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Δ6641Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 67.090,32 1/3/2021 13:43 1/3/2021 13:43 5/4/2021 12:00 44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες Ε.ΥΔ.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που θα δοθούν στους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες του Δήμου Δάφνης Υμηττού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Φ.Ε.Κ. 2208 / 8-6-2019 τεύχος δεύτερο 189.112,00 1/3/2021 12:56 1/3/2021 12:56 12/4/2021 15:00 35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, . Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
2/2021 ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ & ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ – ΤΜΗΜΑ Α΄: ΕΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 178.000,00 1/3/2021 12:39 1/3/2021 13:00 30/3/2021 13:00 34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
2/2021 ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ & ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β΄: ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΑΞΟΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 150.000,00 1/3/2021 12:30 1/3/2021 13:00 30/3/2021 13:00 34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
3/2021: Σύστημα Μαγνητοτελλουρικών μετρήσεων ελεγχόμενης πηγής (CSAMT/AMT) Προμήθεια συστήματος Μαγνητοτελλουρικών μετρήσεων ελεγχόμενης πηγής (CSAMT/AMT) 201.612,90 1/3/2021 12:27 1/3/2021 12:27 22/3/2021 17:00 38260000-5 Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
5429/2021 ΥΠ.ΤΕΒΑ Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014 – 2020» για το έτος 2021 90.432,53 1/3/2021 12:21 12/3/2021 10:00 18/3/2021 10:00 75120000-3 Διοικητικές υπηρεσίες οργανισμών ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ., ., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
1/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΕΕ «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων» ΟΠΣ 5050517 1.551.445,16 1/3/2021 12:00 2/3/2021 12:00 15/4/2021 12:00 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, . ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12κ.μ 133.064,52 1/3/2021 11:39 1/3/2021 18:00 17/3/2021 22:00 34144511-3 Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ., ., . Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Ανοικτός Διαγωνισμός για την επέκταση αδειών χρήσης υπάρχοντος συστήματος λήψης Επέκταση των αδειών χρήσης του υπάρχοντος συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας Netbackup της εταιρίας Veritas κατά 35ΤΒ front-end data, καθώς και απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων 84.506,86 1/3/2021 11:35 1/3/2021 11:40 22/3/2021 23:59 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
ΑΝΤ/ΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔOTIKΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΥΠΟΕΙΔΟΣ Α)   0 1/3/2021 11:26 1/3/2021 11:26 6/4/2021 15:00 34136100-0 Μικρά φορτηγά ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ., ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, . ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 158.030,00 1/3/2021 11:11 3/3/2021 8:00 15/3/2021 13:00 77310000-6,77341000-2 Κλάδεμα δένδρων,Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ., ., . Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 274.194,10 1/3/2021 10:39 1/3/2021 10:00 29/3/2021 12:00 37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ., ., . Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Ιαν-21 Ηλεκτονικός ανοικτός διαγωνισμός με κριτίριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σίτισης προσφύγων (650 άτομα περίπου) στη Δομή Προσφύγων Μεταναστών Σερρών στη θέση Αγόκτημα Κιειδί», για 90 μέρες προυπολογισμού τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ (331.110) 293.085,00 28/2/2021 14:05 1/3/2021 7:10 7/3/2021 23:59 55321000-6,55322000-3,55520000-1,55521200-0 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων,Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων,Υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων,Υπηρεσίες τροφοδοσίας ΓΕΣ/Γ΄ΣΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ., ., . . ., ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
2566/2021 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΑΣ 296.501,82€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΟ 2021». 239.114,37 28/2/2021 13:59 28/2/2021 13:59 8/3/2021 15:00 09132100-4,09134100-8,09135100-5,09210000-4 Αμόλυβδη βενζίνη,Λιπαντικά παρασκευάσματα,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΤΕΤΣΙΑΝΟΥ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Προμήθεια οχημάτων για την Ελληνική Αστυνομία (BeSecure – FeelSecure). Β’ Τμήμα : 2 μοτοσικλέτες υπηρεσιακού χρωματισμού 19.354,82 27/2/2021 10:58 27/2/2021 10:58 5/4/2021 14:00 34410000-4 Μοτοσικλέτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κανελλοπούλου 4 ΑΘΗΝΑ
Προμήθεια οχημάτων για την Ελληνική Αστυνομία (BeSecure – FeelSecure). Α’ Τμήμα : 4 αυτοκίνητα υπηρεσιακού χρωματισμού 69.354,80 27/2/2021 10:57 27/2/2021 10:57 5/4/2021 14:00 34114200-1 Αστυνομικά αυτοκίνητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κανελλοπούλου 4 ΑΘΗΝΑ
«Προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος ( 3/2021 «Προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος (CPV: 33790000-4)» 132.677,16 26/2/2021 20:00 26/2/2021 20:00 2/4/2021 15:00 33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ, ., ., . Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
2055/26-02-2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 212.810,36 26/2/2021 19:09 26/2/2021 19:09 15/3/2021 17:00 09132100-4,09134100-8,09135100-5,09211000-1 Αμόλυβδη βενζίνη,Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ, ., ., . Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
169/21 Προμήθεια απορ/φόρων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.935.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ Γ:Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4000 lt 320.000,00 26/2/2021 18:00 27/2/2021 8:00 22/3/2021 15:00 34144000-8 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
169/21 Προμήθεια απορ/φόρων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.935.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ Ε: Ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα με γερανό και αρπάγη μικτού φορτίου 14tn 300.000,00 26/2/2021 18:00 27/2/2021 8:00 22/3/2021 15:00 34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
169/21 Προμήθεια απορ/φόρων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.935.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ Δ:Πλυντηρίων Κάδων Απορριμμάτων Χωρητικότητας 2.000 lt 280.000,00 26/2/2021 18:00 27/2/2021 8:00 22/3/2021 15:00 34144000-8 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Φεβ-21 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΔΟ “ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ” ΔΙΑΒΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 203.760,00 € ΜΕ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 90 ΗΜΕΡΩΝ. 180.318,58 26/2/2021 18:00 3/3/2021 12:00 8/3/2021 14:00 55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ., ., . Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
169/21 Προμήθεια απορ/φόρων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.935.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Διαξονικό Ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό, μικτού φορτίου 19tn 165.000,00 26/2/2021 18:00 27/2/2021 8:00 22/3/2021 15:00 34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
169/21 Προμήθεια απορ/φόρων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.935.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ Α: Δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 8κμ. 390.000,00 26/2/2021 18:00 27/2/2021 8:00 22/3/2021 15:00 34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
169/21 Προμήθεια απορ/φόρων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.935.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά την ΟΜΑΔΑ Β:Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 10κμ με πλύση κάδων 480.000,00 26/2/2021 18:00 27/2/2021 8:00 22/3/2021 15:00 34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2021, 2022 & 2023. 629.040,00 26/2/2021 17:45 1/3/2021 7:00 31/3/2021 21:00 09132100-4,09134100-8,09135100-5 Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, . Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
2/59/4-1-2021 Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθεια Οργάνων και Λοιπού Εξοπλισμού για Μικροβιολογικές Φυσικοχημικές και Μοριακές Αναλύσεις Γάλακτος και των προϊόντων του. 702.600,00 26/2/2021 16:08 26/2/2021 16:08 2/4/2021 12:00 24931250-6,33120000-7,33124100-6,38433000-9,38434000-6,38434510-4,38434530-0,38434560-9,39300000-5 Αναλυτές,Αναλυτές γάλακτος,Κυτταρόμετρα,Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας,Ποικίλος εξοπλισμός,Συσκευές διαγνωστικής,Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές,Φασματοφωτόμετρα,Χημικοί αναλυτές ΕΛΓΟ-“ΔΗΜΗΤΡΑ”, ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, . ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 & ΝΙΡΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑ
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1.20 Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών Περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ, για Ένα (1) Έτος ή Μέχρι Αποδόσεως Διαγωνισμού Διακλαδικού Χαρακτήρα, Εκτιμώμενης Αξίας 980.000,00 Ευρώ (άνευ ΦΠΑ), Όποιο εκ των Τριών (3) Γεγονότων Επέλθει Πρώτο. 0 26/2/2021 16:07 26/2/2021 16:07 31/3/2021 15:28 03221200-8 Οπωροκηπευτικά ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-0000, ., ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/125 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ανοιχτός Άνω των Ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής εκτιμώμενης αξίας εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (936.290,32 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα μία χιλιάδων ευρώ (1.161.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%. 936.290,32 26/2/2021 15:56 26/2/2021 15:56 16/3/2021 12:00 90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
1/2021:Προμήθεια Κρατικών Οχημάτων-Τμήμα Β Προμήθεια κρατικών Οχημάτων για την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου της ΕΑΓΜΕ Τμήμα Β: Ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο, τύπου VAN, με κίνηση 4Χ4, 16.950,00 26/2/2021 15:31 26/2/2021 15:31 15/3/2021 17:00 34136000-9 Φορτηγάκια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ
1/2021:Προμήθεια Κρατικών Οχημάτων-Τμήμα Α Προμήθεια Κρατικών Οχημάτων για την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου της ΕΑΓΜΕ Τμήμα Α: Οκτώ (8) επιβατικά αυτοκίνητα τύπου εκτος δρόμου, με κίνηση 4Χ4 196.790,00 26/2/2021 15:29 26/2/2021 15:29 15/3/2021 17:00 34113000-2 Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ
ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MIS 5045263 Προκήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο 4 «Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου» της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 5045263) 75.132,55 26/2/2021 15:21 26/2/2021 15:21 29/3/2021 17:00 72212900-8 Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, ., ., ΜΟΝΑΔΑ Β Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου Σύμβαση Προμήθειας – υπηρεσίας (Μεικτή Σύμβαση) με τίτλο: “Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου” 1.584.244,35 26/2/2021 15:07 26/2/2021 15:07 22/3/2021 11:00 34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, . ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17 ΑΘΗΝΑ
36_2020 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ 36_2020 Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός (συστημικός αριθμός 106647) για την προμήθεια «Ποικίλος Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» (30236000-2) για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων και όχι πέραν του ενός (1) έτους, ή/και δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης μέχρι και το 50% της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος 80.480,00 26/2/2021 15:00 26/2/2021 15:00 16/3/2021 15:00 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αβέρωφ 12 Αθήνα
Δ/ΞΗ 52ΔΙΣ/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ Δ/ΞΗ 52ΔΙΣ/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ 43.800,00 26/2/2021 15:00 26/2/2021 15:00 22/3/2021 15:00 31711430-6 Ηλεκτρονικές λυχνίες Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου του έργου SI4CARE Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση δράσεων του έργου SI4CARE, Π/Υ 92.000,00€ με ΦΠΑ (CPV: 72224000-1: Υπηρεσίες παροχής Συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων, συμπληρωματικό CPV 79952000-2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων,) 74.193,55 26/2/2021 14:51 26/2/2021 14:51 16/3/2021 15:00 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ., ., ΕΠΙΣΤΞΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Δ.1/21.1 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Καθαριότητα Χώρων – Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας (1η Επαναπροκήρυξη – Μετάθεση) 362.979,84 26/2/2021 14:30 1/3/2021 7:00 29/3/2021 15:00 90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ., ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
Αριθμός πρωτοκόλλου διακήρυξης 14226/26-02-21 ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ (6κμ) Η παρούσα διαδικασία αφορά στην «Προμήθεια απορριμματοφόρων και αναρροφητικών σαρώθρων» για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου του Δήμου Ιλίου. 210.000,00 26/2/2021 14:30 23/3/2021 9:00 31/3/2021 15:00 34144431-8 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΑΠΑΝΩΝ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου διακήρυξης 14226/26-02-21 ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ(4κμ) Η παρούσα διαδικασία αφορά στην «Προμήθεια απορριμματοφόρων και αναρροφητικών σαρώθρων» για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου του Δήμου Ιλίου. 180.000,00 26/2/2021 14:30 23/3/2021 9:00 31/3/2021 15:00 34144431-8 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΑΠΑΝΩΝ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου διακήρυξης 14226/26-02-21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Η παρούσα διαδικασία αφορά στην «Προμήθεια απορριμματοφόρων και αναρροφητικών σαρώθρων» για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου του Δήμου Ιλίου. 680.000,00 26/2/2021 14:30 23/3/2021 9:00 31/3/2021 15:00 34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΑΠΑΝΩΝ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
6860/26-2-2021 «Εργασίες ανάδειξης γεωτόπων και γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Δράμας εντός δασικής έκτασης του Δασικού συμπλέγματος Δυτικού Νέστου & Λιβαδερού Μυρσίνερου- Αετού» στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων (D 4.1.1, και D 4.1.2) του Πακέτου Εργασίας WP4 του έργου«Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area» με ακρωνύμιο «CB Water Geopark» («Δημιουργία ενός Διασυνοριακού Υδάτινου Γεωπάρκου στην Περιοχή του Νέστου») 84.148,10 26/2/2021 14:19 26/2/2021 14:19 14/3/2021 17:00 45421000-4 Εργασίες ξυλουργικής ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ., ΠΕΡ/ΝΤΟΣ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ&ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
104582 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Υ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 84.940,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 68.500,00 26/2/2021 14:12 26/2/2021 16:00 16/3/2021 18:00 45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 4Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ., ., . Αβέρωφ 12 Αθήνα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ προμηθεια Μηχανημάτων εργων (εκσκαφέας-φορτωτης JCB) 74.425,80 26/2/2021 14:00 1/3/2021 10:46 24/3/2021 23:00 43262000-7 Μηχανήματα εκσκαφής ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, . ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” CPV: 90520000-8, ΠΡΟΫΠ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 185.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (149.193,55€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) Αρ.διακ. 8/Τ.Α/2021 149.085,00 26/2/2021 13:56 26/2/2021 13:56 14/3/2021 13:00 90520000-8 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ., ., . Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 877/21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ 80.368,40 26/2/2021 13:34 26/2/2021 13:34 16/3/2021 11:00 09132100-4,09134200-9,09135100-5 Αμόλυβδη βενζίνη,Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ,Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ., ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των Νομικών του Προσώπων 298.579,80 26/2/2021 13:33 26/2/2021 13:33 26/3/2021 15:00 09132100-4,09134200-9,09135100-5,09211000-1 Αμόλυβδη βενζίνη,Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ,Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα,Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ., ., . Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021-2022-2023-2024-2025 Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος τετραετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαίσιο, για να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 2.100.000,00 26/2/2021 13:30 8/3/2021 8:00 5/4/2021 10:30 34320000-6,34350000-5,50112110-7,50113000-0,50116200-3,50116500-6,50118200-7,50118400-9 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως,Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους,Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων,Υπηρεσίες επισκευής βλαβών επαγγελματικών οχημάτων,Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων,Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων,Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων,Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ., ., . Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18 ΒΟΥΛΑ
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για το ΓΝ Λευκάδας Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του ΓΝ Λευκάδας, δαπάνης 126.558,93 € προ ΦΠΑ 24% και διάρκειας εννέα (9) μηνών. 126.558,93 26/2/2021 13:18 26/2/2021 13:18 16/3/2021 14:30 09132100-4,09134100-8 Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο ντίζελ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ., ., . Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
16036/26-2-2021 Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την σίτιση απόρων, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 446.214,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 394.880,00 26/2/2021 12:54 24/3/2021 8:00 30/3/2021 15:00 15894200-3 Έτοιμα γεύματα ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2021-2022 Στοχεύοντας στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του, ο Δήμος Ζωγράφου πρόκειται να προβεί σε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων των ΝΠΔΔ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ζωγράφου καθώς και των κτιρίων του Δήμου Ζωγράφου (Α΄ ΚΑΠΗ και Παιδικός Σταθμός επί των οδών Κρατερού και Αλκαίου). 260.100,00 26/2/2021 12:35 26/2/2021 12:35 12/4/2021 11:00 09123000-7 Φυσικό αέριο ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, -, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
36-2021_ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2021-2023 Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή λογαριασμών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη για τα έτη 2021-2023 73.920,00 26/2/2021 12:00 26/2/2021 12:00 16/3/2021 11:00 64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ., ., . Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
1/2021 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ. 126.164,48 26/2/2021 11:58 26/2/2021 11:58 31/3/2021 19:00 33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., . Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»– ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :49/2021 136.480,00 26/2/2021 11:35 26/2/2021 15:00 16/3/2021 15:00 75131100-4 Γενικές υπηρεσίες προσωπικού για το δημόσιο ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, . Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (CATERING) Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης. Η καθημερινή σίτιση των απόρων θα γίνεται με πλήρη μεσημβρινά γεύματα, σε ατομικές μερίδες, σε ατομικές συσκευασίες και θα καλύπτει και τις 7 ημέρες της εβδομάδας 151.410,00 26/2/2021 10:30 1/3/2021 8:00 16/3/2021 10:30 15894200-3 Έτοιμα γεύματα ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ., ., . Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18 ΒΟΥΛΑ
Υπ’ αρίθμ. 6/2021 Διακήρυξη Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Υ.Π.τ.Π. Υπ’ αρίθμ. 6/2021 Διακήρυξη Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Υ.Π.τ.Π. για την προμήθεια μηχανημάτων εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για το έτος 2022. 861.290,32 26/2/2021 10:08 26/2/2021 10:08 26/3/2021 14:00 30200000-1,30233190-9,30236200-4,31527260-6,38430000-8,38431000-5,38432200-4,38434500-1,38437000-7,38510000-3,38582000-8,38651600-9,39141300-5,39711100-0,42123400-1,42521000-4,44510000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης,Αεροσυμπιεστές,Βιοχημικοί αναλύτες,Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων,Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων,Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ,Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες,Εργαλεία,Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα,Ερμάρια,Μικροσκόπια,Συσκευές ανίχνευσης,Συσκευή ελέγχου δίσκου,Φωτιστικά συστήματα,Χρωματογράφοι,Ψηφιακές κάμερες,Ψυγεία και καταψύκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ., ., . Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Ηλεκτρονική διαδικασία διακίνησης διαβαθμισμένων πληροφοριών Υπ’ αριθ. 7/2021 Διακήρυξη Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Υ.Π.τ.Π. 1.450.000,00 26/2/2021 10:03 26/2/2021 10:03 26/3/2021 14:00 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κανελλοπούλου 4 ΑΘΗΝΑ
3545/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΟΣΟΥ 199.919,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) 161.225,00 26/2/2021 10:00 26/2/2021 16:00 19/3/2021 20:00 34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 25 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ
01/2021 (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ) Ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την διενέργεια κωνωποκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για το έτος 2021. 130.645,16 26/2/2021 9:41 26/2/2021 9:41 16/3/2021 15:00 90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος για να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου για την συντήρηση του δημοτικού φωτισμού. Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος 18μ ύψους εργασίας και 8μ οριζόντιας εργασίας. 130.000,00 26/2/2021 8:50 9/3/2021 10:00 16/3/2021 10:00 42416200-7 Καδοφόροι ανυψωτήρες ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ, ., ., . ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 ΣΚΥΔΡΑ
06Γ/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ‘ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ’ 06Γ/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV: 33140000-3» ΓΙΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 391.378,03€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. , ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ. Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 587.067,04€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 315.627,44 26/2/2021 8:08 2/3/2021 7:00 31/3/2021 15:00 33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ”, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
3735/25-2-2021(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ- ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 3,4,5,6 ΚΑΙ 7) 31.214,40 26/2/2021 7:00 1/3/2021 7:00 12/3/2021 15:00 03221200-8,15100000-9,15221000-3,15331170-9,15612500-6,15812000-3 Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα,Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος,Κατεψυγμένα λαχανικά,Κατεψυγμένα ψάρια,Οπωροκηπευτικά,Προϊόντα αρτοποιίας ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.