Πρόσκληση Υπ. Πολιτισμού για Αναγνώριση και Επιχορήγηση Αθλητικών Φορέων – Υποβολές έως 10/03/2020

Ποιες ρυθμίσεις προτείνουν σήμερα οι τράπεζες στους δανειολήπτες
February 26, 2020
ΟΑΕΔ: Τα 3 “άγνωστα” επιδόματα πέρα από το τακτικό επίδομα ανεργίας
February 27, 2020

Πρόσκληση Υπ. Πολιτισμού για Αναγνώριση και Επιχορήγηση Αθλητικών Φορέων – Υποβολές έως 10/03/2020

26/02/2020

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

 

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms

Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πιστοποίηση φορέων στο πλαίσιο
υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021»


Με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο),
τα οποία επιδρούν καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την αύξηση της συμμετοχής στον αθλητισμό και στις δραστηριότητες σωματικής άσκησης μέσω των Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.), η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προχώρησε στην αναμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό του Οργανωτικού Πλαισίου, το οποίο εκδίδεται σε εξουσιοδότηση του άρθρου 39 παρ.2 του ν.2725/99 ως ισχύει, δίνοντας έμφαση στα ακόλουθα:


 σε καινοτόμα προγράμματα πραγματοποιήσιμα κυρίως σε υπαίθριους και ανοιχτούς χώρους
με έμφαση τη γνωριμία των πολιτών με αθλήματα, την κάλυψη των αθλητικών αναγκών
περισσότερων πολιτών, την αξιοποίηση δημοτικών χώρων και χώρων αναψυχής με μειωμένο
κόστος σε σχέση με τα υλοποιήσιμα μέχρι σήμερα προγράμματα


 στη σύνδεση των υπαρχόντων Π.Α.γ.Ο., που παραμένουν ως επιλέξιμα από τους φορείς, με
τα νέα προτεινόμενα προγράμματα και Ε.Α.γ.Ο., ακολουθώντας τις αντίστοιχες κατευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής
ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγείας


 στην απλούστευση των διαδικασιών πιστοποίησης και αίτησης-πρότασης από τους Φορείς
υλοποίησης και στη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης τους


 στην υλοποίηση συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης του συνόλου των Π.Α.γ.Ο. και
Ε.Α.γ.Ο. που υλοποιούν οι φορείς


 στην καλύτερη αποτύπωση των προσόντων των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) που
θα υλοποιήσουν τα αντίστοιχα προγράμματα οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 39 παρ.6 του ν.2725/99 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και
εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ. αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (Α ́280)


 στη σύνδεση της κατανομής των θέσεων για την πρόσληψη των Π.Φ.Α. με σκοπό τη
στελέχωση των Φορέων που θα υλοποιήσουν τα Π.Α.γ.Ο., με τα εγκεκριμένα και
επιχορηγούμενα από τη Γ.Γ.Α. προγράμματα


 στον έλεγχο του σχεδίου προκήρυξης πρόσληψης Π.Φ.Α. από τους Φορείς για το σύνολο τωνεγκεκριμένων Π.Α.γ.Ο.

 

Οι Φορείς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. καλούνται να αποστείλουν αιτήματα πιστοποίησης το αργότερο έως 10/03/2020 στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, προκειμένου να αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν. Οι πιστοποιημένοι φορείς έπειτα θα τύχουν προτάσεων επιχορήγησης. Επισυνάπτεται το ΦΕΚ με τις επιλέξιμες δράσεις ΠΑ.γ.Ο, ΕΑ.γ.Ο  

 

 

Πατήστε ΕΔΩ για την σχετική Απόφαση 

Πατήστε ΕΔΩ για το ΦΕΚ

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.