ΕRASMUS +: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ. Υποβολές έως 4 Οκτωβρίου 2017

Επιστολή ΕΦΕΕΑ προς την Υφυπουργό Οικονομικών για την παράταση υποβολής δηλώσεων των φορολογικών δηλώσεων
June 26, 2017
ευρωπαϊκά, προγράμματα , επιδοτήσεων, ependyseis 2017
Επιδότηση για Στήριξη έργων λογοτεχνικής μετάφρασης : Υποβολές έως 25/07/2017. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020). Πολιτισμός.
June 26, 2017

ΕRASMUS +: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ. Υποβολές έως 4 Οκτωβρίου 2017

ΕRASMUS 2017 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ

26/06/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

H ILF consulting διαθέτη απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρου, Πολωνίας , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

 

Υπηρεσίες έρευνας – μελέτης – καινοτομίας

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης – επιδότησης .

Πρόταση Δημιουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης  ΚΟΙΝΣΕΠ – ΚΟΙΣΠΕ  του δήμους σας.

Για περισσότερες πληροφορείς ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590 Αργυρός Γιάννης.

 

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

 

ΕRASMUS +: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ

 

 

Αυτές οι Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής δέσμευσης και του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων.

 

Διάρκεια: από 6- 36 μήνες

 

Προϋπολογισμός: Στη συνολική επιχορήγηση του σχεδίου είναι ένα ποσό που ποικίλει, το οποίο ορίζεται αν πολλαπλασιαστεί το ποσό των 12.500 EUR με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) με ανώτατο όριο ύψους 450.000 EUR για σχέδια, με διάρκεια 36 μήνες.

 

Προθεσμία: 4 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

 

Αριθμός συμμετεχόντων: τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος γενικά, αλλά για Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας μπορούν να συμμετέχουν δύο

οργανισμοί από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

 

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε μία από τις Χώρες Εταίρους

 

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
 • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την

προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης,

επίσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων

των κοινωνικών επιχειρήσεων)·

 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
 • ερευνητικό ινστιτούτο·
 • ίδρυμα·
 • κέντρο διεπιχειρησιακής κατάρτισης·
 • επιχειρήσεις που από κοινού παρέχουν κατάρτιση (συνεργατική εκπαίδευση)·
 • πολιτιστικός οργανισμός, μία βιβλιοθήκη, ένα μουσείο·
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού,

επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης·

 • οργανισμός επικύρωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης·
 • ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας·
 • ομάδα νέων που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο ενός οργανισμού του τομέα της νεολαίας (δηλαδή μια άτυπη ομάδα νέων).

 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής των Στρατηγικών Συμπράξεων είναι ότι μια Πρωτοβουλία Νέων ξεκινάει, σχεδιάζεται και υλοποιείται από τους ίδιους τους νέους. Οι προτάσεις σχεδίων υποβάλλονται και να υλοποιούνται από άτυπες ομάδες νέων.

 

Για παράδειγμα, αυτές οι πρωτοβουλίες μπορεί να αφορούν τα ακόλουθα:

 • δημιουργία ( δικτύων ) κοινωνικών επιχειρήσεων , ενώσεων, συλλόγων , ΜΚΟ,
 • ανάπτυξη και η παράδοση μαθημάτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα (ιδίως της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τη χρήση των ΤΠΕ·
 • πληροφόρηση, γραμματισμός για τα μέσα ενημέρωσης, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης ή δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη δέσμευση για συμμετοχή στα κοινά μεταξύ των νέων ( π.χ. συζητήσεις , συνέδρια, εκδηλώσεις , διαβουλεύσεις, πρωτοβουλίες σχετικές με ευρωπαϊκά θέματα, κλπ.)·
 • δραστηριότητες προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων ( π.χ. στήριξη σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι μειονότητες, οι μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.λπ.)
 • καλλιτεχνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες ( θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, μουσικές παραστάσεις,

φόρουμ συζητήσεων, κ.λπ.).

Στον τομέα της νεολαίας, θα δοθεί προτεραιότητα στη(ν):

 • Προώθηση της ποιότητας της εργασίας στον τομέα της νεολαίας. Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που: υποστηρίζουν τη διαμόρφωση των ικανοτήτων όσων εργάζονται στον τομέα της νεολαίας· υποστηρίζουν άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, προκειμένου να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης περιθωριοποιημένων νέων, και να αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό και την αδιαλλαξία μεταξύ των νέων·

 

 • Προώθηση της ενδυνάμωσης: ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας επιτρέποντας περισσότερες συνέργειες σε όλους τους τομείς δράσεων που αφορούν τους νέους, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση σε δικαιώματα, στην αυτονομία , στη συμμετοχή -συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής συμμετοχής- και στην ενεργή συμμετοχή των νέων στα κοινά, ειδικά αυτών που βρίσκονται στα πρόθυρα του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

 • προάγουν την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στους νέους. Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια, με την μορφή των Διακρατικών Πρωτοβουλιών Νέων (Transnational Youth Initiatives) που επιτρέπουν σε ομάδες νέων να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξεις, μέσω κοινωνικών επιχειρήσεων, με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων και προβλημάτων της καθημερινής τους ζωής.
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.