Τροπολογία για την αξιολόγηση στον Επενδυτικό Νόμο

επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος
«Η Ελλάδα έχει απορροφήσει το 79,32% των πόρων του ΕΣΠΑ»
April 10, 2014
telh kukloforias
Πληρωμή τελών κυκλοφορίας με το μήνα προκειμένου να γίνει άρση ακινησίας για το 2014
April 11, 2014

Τροπολογία για την αξιολόγηση στον Επενδυτικό Νόμο

επιδοτήσεις, νέο, ΕΣΠΑ

10/4/2014

Τροπολογία που μεταβάλλει τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011 κατέθεσε η κυβέρνηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας»

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων

Σχετική μας υπηρεσία: Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων
ΑΡΘΡΟ
1.    Στο άρθρο 4 περ. II. υποπερ. θ του π.δ. 33/2011 (Α’ 83) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 158/2013 (Α’ 250) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από την 01- 11-2013 έως 05-03-2014 (Α’ κύκλος Αξιολόγησης 2014), εξαιρουμένων των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β ν.3908/2011 (Α 8), ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί την βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως και καθόσον αφορά τον προσδιορισμό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.»
2.    Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από την 01-11-2013 έως 05-03-2014 (Α’ κύκλος Αξιολόγησης 2014) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 του π.δ. 33/2011 (Α’ 83).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και συνεπώς και υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο θεσμικό πλαίσιο του επενδυτικού νόμου 3908/2011 όπως ισχύει, ειδικά για επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον πρώτο κύκλο αξιολόγησης του 2014. Ως γνωστόν, τόσο ο φιστάμενος Κανονισμός (ΕΚ) 800/2008, όσο και ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) της περιόδου 2007-2013 παύουν να ισχύουν από 1-7-2014 και ως εκ τούτου, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων υπαγωγής με τους ισχύοντες στο ν.3908/2011 όρους, ανεξάρτητα του χρόνου υποβολής του αιτήματος. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων, προτείνεται η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης. Προς τούτο, βελτιώνονται περαιτέρω οι σχετικές διατάξεις του εκτελεστικού προεδρικού διατάγματος 33/2011 (Α’83), όπως ισχύει.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.