Το νέο logo του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 -2020

επιδοτήσεις, νέο, ΕΣΠΑ
Οι τομείς του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020
April 5, 2014
επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος
Δωρεάν ενημέρωση δυνατοτήτων ένταξης στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020
April 5, 2014

Το νέο logo του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 -2020

επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

5/4/2014

Αυτό είναι το νέο logo του προγράμματος ΕΣΑΠ 2014 – 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση»

Δωρεάν ενημέρωση δυνατοτήτων ένταξης στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 επιδοτήσεις, νέο, ΕΣΠΑ

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο ένταξης στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση»

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών – επιχειρήσεων.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Start your business

Comments are closed.