Οι τομείς του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020

επιδοτήσεις, νέο, ΕΣΠΑ
Αυτή είναι η ονομασία του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020
April 5, 2014
επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, νέος, αναπτυξιακός, νόμος
Το νέο logo του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 -2020
April 5, 2014

Οι τομείς του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020

επιδοτήσεις, νέο, ΕΣΠΑ

5/4/2014

Αυτοί είναι οι εννέα  τομείς προτεραιότητας, του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που αναμένεται σύντομα προς διάθεση υποβολών επενδυτικών προτάσεων για επιδότηση.

1. Ο Τουρισμός γενικά, αλλά και οι ειδικότερες μορφές τουρισμού

2. Ο Αγροτοδιατροφικός τομέας,  σε συνέργεια και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

3. Τα Τουρισμός , που συνδυάζεται με τη σχετική  εθνική μας στρατηγική

4. Η Περιβαλλοντική βιομηχανία, που συνδυάζει ταυτόχρονα δυο στόχους: την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

5. Ο τομέας της υγείας, όπου έχουμε τις υπηρεσίες, αλλά και τα φαρμακευτικά συνολικά, είτε με την έννοια της βιοτεχνολογίας, είτε με την έννοια των generics.

6. Η παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας

7. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, όπου η Ελλάδα σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ κατατάσσεται 10η διεθνώς από άποψη διαθεσιμότητας, επιστημόνων και μηχανικών.

8. Υλικά – κατασκευές, που περιλαμβάνει και την επεξεργασία πρώτων υλών (π.χ. βωξίτης) για την παραγωγή σημαντικών εξαγωγικών προϊόντων

9. Οι δημιουργικές βιομηχανίες που αφορούν σε τομείς όπως είναι το ελληνικό design και ο πολιτισμός .

Στοιχείο του Προγράμματος , είναι η καινοτομία, που διαπερνά οριζόντια όλες τις δράσεις.

Δωρεάν ενημέρωση δυνατοτήτων ένταξης στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο ένταξης στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση»

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών – επιχειρήσεων.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Start your business

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

Comments are closed.