Αλλαγές στην υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου

Προς παράταση έως 30 Απριλίου 2014 για την υποβολή δήλωσης και απόδοση όλων των παρακρατούμενων φόρων.
March 31, 2014
Έκδοση συντάξεων ensima
Οι επιπτώσεις στις συντάξεις από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου
March 31, 2014

Αλλαγές στην υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου

παραβολο

31/3/2014

Με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ΦΠΑ  καθιερώνεται η πλήρης αποσυσχέτιση της υποβολής των εμπρόθεσμων περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ με την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, βάσει της οποίας είναι δυνατή πλέον η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, ανεξαρτήτως της καταβολής του οφειλόμενου φόρου.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Ειδικά για τις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, εάν το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, διατηρείται η δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου ποσού φόρου σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, με την διαφορά, σε σχέση με την έως τώρα υφιστάμενη διάταξη ότι, με την προτεινόμενη ρύθμιση, η δεύτερη δόση δεν επιβαρύνεται με προσαύξηση.

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή το ποσό της πρώτης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης και η δεύτερη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης μήνα.

Τέλος με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται, αντί των τριών (3) ευρώ που ισχύει έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου, σε τριάντα (30) ευρώ το ποσό του χρεωστικού υπολοίπου που μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, καθώς αξιολογείται ο διοικητικός φόρτος για τους υποκείμενους και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την είσπραξη ποσών έως 30 ευρώ.
Με την περίπτωση 3 τροποποιείται το άρθρο 54 του Κώδικα ΦΠΑ και ορίζεται ότι η προθεσμία καταβολής του φόρου ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για όλες τις λοιπές περιπτώσεις, πλην των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 38.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.