Πρόγραμμα Leader Αιτωλοακαρνανίας

εσπα, ειπδοτήσεις, leader, νέος, αναπτυξιακός, νόμος
Πρόγραμμα Leader Iωάννινα – Θεσπρωτία
March 20, 2014
λογιστές, αθηνών, φοτοτεχνικοί, επιδοτήσεις
Ρύθμιση οφειλών για επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρ. 99 και 106 β του Πτωχευτικού Κώδικα
March 21, 2014

Πρόγραμμα Leader Αιτωλοακαρνανίας

εσπα, ειπδοτήσεις, leader, νέος, αναπτυξιακός, νόμος

«Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» με καταληκτική ημερομηνία υποβολών 25/04/2014  και συγκεκριμένα στα υπομέτρα:

  • Υπομέτρο L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

Ø  δράση L123α «Μεταποίηση – τυποποίηση προϊόντων αγροτικής παραγωγής»,

  • Υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Ø  δράση L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων»,

Ø  δράση L312-3 «Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση (σε ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα με ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ)»

  • Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

Ø  δράση L313-2 «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων»

  • Υπομέτρο L321 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

Ø  δράση L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ»,

  • Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»

Ø  δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών»,

Ø  δράση L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική κληρονομία»

 Σχετικές μας Υπηρεσίες

Υπηρεσίες για ΕΣΠΑ και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Start your Business

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης των δράσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση έχουν ενδεικτικά ως εξής:

Υπομέτρο

Δράση

Δικαιούχοι

Ενδεικτικό Συνολικό κόστος

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή)

Υπομέτρο L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»,

L123α «Μεταποίηση – τυποποίηση προϊόντων γεωργικής παραγωγής»»

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

223.713,78 €

111.856,89 €

Υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων»

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008

166.666,67 €

100.000,00 €

L312-3 «Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση (σε ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα με ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ)»

126.633,33 €

75.980,00 €

Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

L313-2 «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων»

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα

10.000,00 €

10.000,00 €

Υπομέτρο L321 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ»

ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα

173.242,97 €

173.242,97 €

Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»

L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών»

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ,Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα

40.000,00 €

40.000,00 €

L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική κληρονομία»

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ,Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα

30.000,00 €

30.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

 

770.256,75 €

541.079,86 €

Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αποτελούν οι Δήμοι Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Καρπενησίου με τις ακόλουθες Δημοτικές Ενότητες και τις αντίστοιχες τοπικές κοινότητες:
Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Δ.Ε. Ι.Π. Μεσολογγίου: Άγιος Γεώργιος, Άγιος Θωμάς, Άνω Κουδούνι,, Ελληνικά, Ευηνοχώρι, Μούσουρα, Ρέτσινα
Δ.Ε. Οινιαδών: Νεοχώρι, Γουριά, Κατοχή, Λεσίνι, Μάστρο, Πεντάλοφο
Δήμος Ναυπακτίας
Δ.Ε. Ναυπάκτου: Αφροξυλιά, Βελβίνα, Βλαχομάνδρα, Βομβοκού, Δάφνη, Λυγιά, Μαμουλάδα, Νεόκαστρο, Ξηροπήγαδο, Παλαιοχωράκι, Πιστιναίικα, Ριγάνι, Σκάλα
Δ.Ε. Αντιρρίου: Αντίρριο, Μακύνεια, Μολύκρειο
Δ.Ε. Αποδοτίας: Άνω Χώρα, Αμπελακιώτισσα, Ελατού, Κάτω Χώρα, Κρυονέρια, Πόδος
Δ.Ε. Πλατάνου: Πλάτανος, Δενδροχώρι, Κλεπά, Λιβαδάκι, Περδικόβρυση, Περίστα, Χόμορη
Δ.Ε. Πυλήνης: Ανθόφυτο, Γάβρος, Ελευθέριανη, Μηλέα, Παλαιόπυργος, Ποκίστα
Δ.Ε. Χάλκειας: Τρίκορφο, Άνω Βασιλική, Βασιλική, Γαβρολίμνη, Γαλατάς, Καλαβρούζα, Περιθώρι
Δήμος Καρπενησίου
Δ.Ε. Δομνίστας: Κρίκελλο, Άμπλιανη, Δομνίστα, Μεσοκώμη, Ροσκά, Στάβλοι, Ψιανά.

Comments are closed.