ΣτΠ – Αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας ως συντάξιμης βάσει του αρχικού αιτήματος του πολίτη προς το ΓΛΚ

eisodima
Αυτοί είναι οι νέοι κατώτατοι μισθοί για τους μακροχρόνια άνεργους
March 18, 2014
νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος
Βεβαιώσεις αποδοχών – Αμοιβών ελευθέριων επαγγελμάτων – Εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις – Πρακτικό βοήθημα
March 18, 2014

ΣτΠ – Αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας ως συντάξιμης βάσει του αρχικού αιτήματος του πολίτη προς το ΓΛΚ

συνταξη

18/3/2014

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο για τον τρόπο με τον οποίο η Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) θα υπολόγιζε το ποσό το οποίο έπρεπε να καταβάλει για την αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας του στον ιδιωτικό τομέα.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Συνταξιοδοτικά – Ασφαλιστικά – Εργατικά

Αρχικά, ο πολίτης είχε υποβάλει το 1992 αίτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας του στον ιδιωτικό τομέα και εξαγορά αυτής, προκειμένου ο ασφαλιστικός του χρόνος να προσαυξηθεί στο δημόσιο. Ωστόσο, η αρμόδια διεύθυνση του ΓΛΚ τον ενημέρωσε εγγράφως ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν αναγκαίο διότι στην περίπτωση του ισχύουν οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Το 2011, και ενώ πλησίαζε ο χρόνος συνταξιοδότησής του, επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ για να λάβει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για το ζήτημα της διαδοχικής ασφάλισης, και ενημερώθηκε προφορικά ότι η έγγραφη απάντηση που είχε λάβει δεν ανταποκρινόταν πλέον στα ισχύοντα. Γι αυτό το λόγο υπέβαλε εκ νέου σχετικό αίτημα. Στη συνέχεια, διαπίστωσε την άρνηση της αρμόδιας διεύθυνσης του ΓΛΚ να υπολογίσει το ποσό για την αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας του σύμφωνα με τις αποδοχές του το 1992, αλλά με βάση τις τρέχουσες αποδοχές του, οι οποίες είναι υψηλότερες από αυτές που ίσχυαν προ εικοσαετίας, με αποτέλεσμα την σημαντική οικονομική επιβάρυνσή του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με επιστολή του στην αρμόδια διεύθυνση του ΓΛΚ επεσήμανε ότι με την ανωτέρω άρνηση παραβιάζεται η αρχή της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της εύρυθμης λειτουργίας της διοίκησης, καθώς και η υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης να παρέχει πληροφορίες ή και να προβαίνει σε υποδείξεις προς τους πολίτες ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις κάθε υπόθεσης. Περαιτέρω, τόνισε ότι οι αποφάσεις που εφαρμόζονται από τη διοίκηση ενός δημόσιου οργανισμού θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια. Επομένως, ακόμη και στην περίπτωση που η διοίκηση παρείχε πληροφόρηση σύμφωνα με τον νόμο σε ιδιώτη και ο νόμος αυτός εν συνεχεία άλλαξε, προς το δυσμενέστερο μάλιστα, θα πρέπει να επανέλθει εκ νέου και έγκαιρα ενημερώνοντας τον πολίτη για τις αλλαγές που επήλθαν.

Η Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ επιδεικνύοντας πνεύμα κατανόησης και ιδιαίτερης διάθεσης συνεργασίας έκανε δεκτή την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη και τελικά θα υπολογίσει το ποσό για την αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας του πολίτη βάσει των αποδοχών του το 1992, χρόνο κατά τον οποίο υπέβαλε την αρχική αίτηση αναγνώρισης.

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.